NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zmiany w statucie NN Kapitał Plus – funduszu inwestycyjnego zamkniętego

5 kwietnia 2018

Zmiany w statucie NN Kapitał Plus – funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

W artykule 15 statutu NN Kapitał Plus – funduszu inwestycyjnego zamkniętego ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii B rozpoczyna się w dniu 11 kwietnia 2018 roku i kończy w dniu 26 kwietnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii B, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.”