<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Wyniki osiągnięte w przeszłości | NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Wyniki osiągnięte w przeszłości przez subfundusz

ING Konto Subfunduszowe SFIO

Kat. A

ING Pakiet Dynamiczny kat. A

ING Pakiet Ostrożny kat. A

ING Pakiet Umiarkowany kat. A
 

NN Emerytura SFIO

Kat. A

NN Emerytura 2025

NN Emerytura 2030

NN Emerytura 2035

NN Emerytura 2040

NN Emerytura 2045

NN Emerytura 2050

NN Emerytura 2055

NN Emerytura 2060

NN Emerytura 2065
 

NN Perspektywa SFIO

Kat. A

NN Perspektywa 2020 kat. A

NN Perspektywa 2025 kat. A

NN Perspektywa 2030 kat. A

NN Perspektywa 2035 kat. A

NN Perspektywa 2040 kat. A

NN Perspektywa 2045 kat. A

NN Perspektywa 2050 kat. A

NN Perspektywa 2055 kat. A
 

Kat. E

NN Perspektywa 2020 kat. E

NN Perspektywa 2025 kat. E

NN Perspektywa 2030 kat. E

NN Perspektywa 2035 kat. E

NN Perspektywa 2040 kat. E

NN Perspektywa 2045 kat. E

 

Kat. K

NN Perspektywa 2020 kat. K

NN Perspektywa 2025 kat. K

NN Perspektywa 2030 kat. K

NN Perspektywa 2035 kat. K

NN Perspektywa 2040 kat. K

NN Perspektywa 2045 kat. K

NN Perspektywa 2050 kat. K

NN Perspektywa 2055 kat. K
 

Kat. T

NN Perspektywa 2050 kat. T

NN Perspektywa 2055 kat. T
 

Kat. W

NN Perspektywa 2020 kat. W

NN Perspektywa 2025 kat. W

NN Perspektywa 2030 kat. W

NN Perspektywa 2035 kat. W

NN Perspektywa 2040 kat. W

NN Perspektywa 2045 kat. W

NN Perspektywa 2050 kat. W

NN Perspektywa 2055 kat. W


NN SFIO

Kat. A

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych kat. A

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego kat. A

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania kat. A

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych kat. A

NN (L) Indeks Surowców kat. A

NN (L) Japonia kat. A

NN (L) Konserwatywny Plus kat. A

Muti Factor kat. A

NN (L) Obligacji Korporacyjnych kat. A

NN (L) Obligacji Plus kat. A

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) kat. A

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących kat. A

NN (L) Spółek Dywidendowych USA kat. A

NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji kat. A

NN (L) Total Return kat. A
 

Kat. E

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych kat. E

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego kat. E

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania kat. E

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych kat. E

NN (L) Indeks Surowców kat. E

NN (L) Japonia kat. E

NN (L) Obligacji Plus kat. E

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) kat. E

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących kat. E

NN (L) Spółek Dywidendowych USA kat. E

NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji kat. E
 

Kat. K

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych kat. K

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego kat. K

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania kat. K

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych kat. K

NN (L) Indeks Surowców kat. K

NN (L) Japonia kat. K

NN (L) Muti Factor kat. K

NN (L) Obligacji Plus kat. K

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) kat. K

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących kat. K

NN (L) Spółek Dywidendowych USA kat. K

NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji kat. K
 

Kat. P

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego kat. P

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania kat. P

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych kat. P

NN (L) Obligacji Plus kat. P
 

Kat. T

NN (L) Konserwatywny Plus kat. T

NN (L) Multi Factor kat. T
 

Kat. W

NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego kat. W

NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych kat. W

NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania kat. W

NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych kat. W

NN (L) Indeks Surowców kat. W

NN (L) Japonia kat. W

NN (L) Konserwatywny Plus kat. W

NN (L) Multi Factor kat. W

NN (L) Obligacji Plus kat. W

NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) kat. W

NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących kat. W

NN (L) Spółek Dywidendowych USA kat. W

NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji kat. W


NN Parasol FIO

Kat. A

NN Akcji kat. A

NN Globalnej Dywersyfikacji kat. A

NN Subfundusz Indeks Obligacji kat. A

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania kat. A

NN Konserwatywny kat. A

NN Krótkoterminowych Obligacji kat. A

NN Obligacji 2 kat. A

NN Obligacji kat. A

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania kat. A

NN Średnich i Małych Spółek kat. A

NN Stabilnego Wzrostu kat. A

NN Zrównoważony kat. A
 

Kat. E

NN Akcji kat. E

NN Konserwatywny kat. E

NN Krótkoterminowych Obligacji kat. E

NN Obligacji kat. E

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania kat. E

NN Stabilnego Wzrostu kat. E

NN Zrównoważony kat. E
 

Kat. I

NN Akcji kat. I

NN Obligacji kat. I

NN Stabilnego Wzrostu kat. I

NN Zrównoważony kat. I
 

Kat. K

NN Akcji kat. K

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania kat. K

NN Konserwatywny kat. K

NN Krótkoterminowych Obligacji kat. K

NN Obligacji kat. K

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania kat. K

NN Stabilnego Wzrostu kat. K

NN Zrównoważony kat. K
 

Kat. P

NN Akcji kat. P

NN Globalnej Dywersyfikacji kat. P

NN Subfundusz Indeks Obligacji kat. P

NN Konserwatywny kat. P

NN Krótkoterminowych Obligacji kat. P

NN Obligacji kat. P

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania kat. P

NN Stabilnego Wzrostu kat. P

NN Zrównoważony kat. P
 

Kat. W

NN Akcji kat. W

NN Konserwatywny kat. W

NN Krótkoterminowych Obligacji kat. W

NN Obligacji kat. W

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania kat. W

NN Stabilnego Wzrostu kat. W

NN Zrównoważony kat. W