<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Czy jest parasol? Jak on działa? Sprawdź fundusze pod parasolem i poznaj korzyści dla Ciebie.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Fundusze pod parasolem

 

Czym jest Parasol?

Fundusz parasolowy jest odmianą funduszu inwestycyjnego. Dzięki swojej konstrukcji w ramach jednego funduszu pozwala inwestować w różne subfundusze, które inwestują na rynkach akcji, obligacji czy rynku pieniężnego. W ramach jednego funduszu parasolowego możesz przenosić swój kapitał pomiędzy poszczególnymi subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych popularnie nazwanym podatkiem "Belki".

Fundusze pod parasolem

Dostępne parasole NN Investment Partners TFI

 

NN Parasol FIO NN Parasol FIO

NN Parasol FIO to parasol subfunduszy inwestycyjnych, które pozwalają inwestować na polskim rynku akcji, obligacji i rynku pieniężnym.

NN Perspektywa SFIO NN Perspektywa SFIO

Parasol subfunduszy inwestycyjnych opierających się o zasady inwestycyjne zgodne z cyklem życia. Jedyną podejmowaną przez Ciebie decyzją jest to do kiedy chcesz inwestować. Całą resztą zajmują się zarządzający.

NN SFIONN SFIO

NN SFIO to parasol subfunduszy inwestycyjnych koncentrujących się na zagranicznych inwestycjach. Dzięki niemu możesz zainwestować swój kapitał z równą łatwością w akcje amerykańskich spółek lub obligacje rynków wschodzących wycenianie w dolarach.

Jak to działa?

Fundusz parasolowy umożliwia kompensowanie zysków i strat oraz podatku aż do momentu końcowego umorzenia jednostek.

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa jednego subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego w ramach jednego parasola stosuje się zasadę kompensowania zysków i strat. W przypadku zleceń konwersji pomiędzy różnymi funduszami lub subfuduszami w ramach różnych funduszy parasolowych taka zasada nie występuje i podatek jest pobierany bezpośrednio przy każdym zleceniu konwersji.

Posłużmy się przykładem dla zobrazowania tego zjawiska -  załóżmy, że polski inwestor zainwestował 1000 zł w subfundusz obligacyjny w ramach parasola lub bez niego.

1000 PLN Inwestuję w Fundusz A
Bez Parasola Z Parasolem
Fundusz A rośnie - Zarabiam 200 PLN
1200 PLNTwój kapitał bez Parasola 1200 PLNTwój kapitał z Parasolem
Postanawiam zainwestować w Fundusz B
Płacę podatek 19% (38PLN) Nie płacę podatku
Fundusz B spada - Tracę: 200 PLN
962 PLNTwój kapitał bez Parasola 1000 PLNTwój kapitał z Parasolem

Co warto zapamiętać

Odroczony podatek Belki

Odroczony "podatek Belki"

Inwestując w subfundusze ramach funduszu parasolowego możesz dowolnie i bezpłatnie zmieniać alokację swoich środków pomiędzy dostępnymi subfunduszami nie płacąc przy tym podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli po drodze pojawią się straty to będą one kompensowały poprzednie zyski dzięki czemu finalnie zapłacisz niższy podatek.

Szerokie horyzonty

Szerokie horyzonty

W funduszach parasolowych (jak NN SFIO) zyskujesz nowe możliwości inwestycyjne, które pozwalają Twoim środkom zarabiać na całym świecie. Inwestycje w ramach parasola NN SFIO pozwolą w łatwy sposób inwestować na zagranicznych rynkach m.in. Europy, USA, Ameryki Południowej czy Azji.

Różny termin

Dobre na długi jak i krótki termin

Subfundusze w ramach parasola NN Perspektywa SFIO to strategie cyklu życia, które działają jak inwestycyjny GPS. To Twój inwestycyjny auto-pilot, który przez lata będzie dostosowywał Twoje inwestycje do Twojego wieku.

Słowniczek

Fundusz parasolowy

odmiana funduszu inwestycyjnego, który zawiera inne subfundusze inwestycyjne

Podatek Belki

19% podatek od zysków (nie od kapitału), który zapłacisz wycofując kapitał z funduszy gdy osiągnąłeś zysk

Konwersja

To przeniesienie środków pomiędzy subfunduszami wchodzącymi w skład różnych funduszy parasolowych. Podczas realizacji zlecenia konwersji pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek "Belki")

Umorzenie jednostek

Sprzedaż liczby jednostek subfunduszu, której dokonujesz aby otrzymać gotówkę na konto wskazane w systemie.