<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Rada Polityki Pieniężnej wstrząsnęła rynkiem
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Rada Polityki Pieniężnej wstrząsnęła rynkiem

W czwartek 28 maja RPP niespodziewanie jeszcze bardziej obniżyła stopy procentowe - referencyjną do 0,1 proc. z 0,5 proc. Co to w praktyce oznacza? Perspektywę funduszy dłużnych przedstawia Wojciech Górny.

Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Lektura na 1 minutę.

Na początek wytłumaczmy dlaczego decyzja RPP okazała się dużym zaskoczeniem. Po pierwsze, stopy procentowe zostały obniżone do zera bardzo szybko – na razie z gospodarki nie płyną dane, które już teraz uzasadniałyby taki ruch banku centralnego. Po drugie, członkowie RPP w swoich ostatnich publicznych wypowiedziach raczej zastanawiali się nad tym, jak w przyszłości będzie wyglądało wychodzenie z łagodnej polityki pieniężnej, a nie nad tym, żeby ją jeszcze mocniej poluzować. Po trzecie, po posiedzeniu RPP nie było żadnej konferencji prasowej, która rzuciłaby więcej światła na tę niespodziewaną decyzję, a komunikat prasowy pozostawił duży niedosyt informacji. Można z niego wywnioskować m.in., że stopy procentowe zostały obniżone po to, żeby inflacja nie spadła. W obecnych niepewnych warunkach gospodarczych bardziej racjonalne wydaje się jednak przyjęcie jako punktu odniesienia wzrostu gospodarczego, czyli PKB, a nie inflacji.

Co to wszystko oznacza z punktu widzenia funduszy obligacji? Rentowności obligacji wyraźnie spadły, a w przypadku papierów o krótkim terminie do wykupu oscylują wokół zera. Fundusze, które w portfelach mają niskie ryzyko stopy procentowej (krótkie duration) a dodatkowo inwestują w papiery o zmiennym oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR, najprawdopodobniej będą osiągać niższe stopy zwrotu niż do tej pory.

Zarządzający, chcąc utrzymać rentowność portfeli na poziomie wyższym niż stawiki rynku pieniężnego będą musieli szukać okazji inwestycyjnych za granicą lub w większym zakresie inwestować w obligacje korporacyjne. W NN Investment Partners TFI nie jest to dla nas nic nowego - funduszami dłużnymi zarządzamy bardzo aktywnie.

Warto przeczytać

Scenariusze inwestycyjne na najbliższe półtora roku

Ostatni wzrost liczby zachorowań na COVID-19, szczególnie w USA i Chinach wywołał korekty spadkowe n...

Thumbnail
Marco WillnerHead of Investment Strategy

Polskim akcjom kończy się paliwo do dalszej drogi na północ

Zarówno analiza fundamentalna jak i techniczna sugerują, że rynkom akcji należy się teraz przystanek...

Thumbnail
Bartłomiej ChyłekDyrektor Zespołu Analiz

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.