<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cel nr 1: zachowanie wartości kapitału
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Cel nr 1: zachowanie wartości kapitału

W ostatnich dniach, do banków centralnych podejmujących nadzwyczajne działania w celu zapewnienia gospodarce płynności, dołączył nasz Narodowy Bank Polski. Na awaryjnym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję m.in. o obniżeniu stopy referencyjnej o 0,5 pkt proc. do 1 proc.

Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Dodatkowo uwolnionych zostało ok. 40 mld zł utrzymywanych przez banki w Narodowym Banku Polskim w ramach tzw. rezerw obowiązkowych. Nasze władze monetarne zapowiedziały również przeprowadzenie zakupów obligacji skarbowych na dużą skalę.

NBP chce, żeby w ten sposób banki stały się kanałem transmisyjnym płynności do gospodarki – dzięki tym działaniom będą miały wolne środki na udzielanie nowych kredytów przedsiębiorstwom i odraczanie spłat pożyczek udzielonych wcześniej.

Działania NBP wpisują się w to, co robią banki centralne na całym świecie z amerykańską Rezerwą Federalną na czele. Działają szybko – wszystkie decyzje są podejmowane w ramach nadzwyczajnych spotkań, a nie tradycyjnych posiedzeń. Zapewniają płynność systemowi bankowemu, żeby ten przekazał ją dalej do pozostałych sektorów gospodarki. Fed zasila rynek dolarami - amerykańska waluta w czasach paniki drożeje, wszyscy chcą ją kupować, jest uznawana za bezpieczną przystań. Fed próbuje ograniczyć aprecjację swojego pieniądza.

W naszych portfelach obligacji wychodzimy z założenia, że w warunkach, w których „cash is king” musimy utrzymywać duży udział gotówki w aktywach funduszy. Stawiamy również na najbardziej płynne papiery na świecie, czyli obligacje amerykańskie. W obrębie polskich obligacji skarbowych wychodzimy z założenia, że krótkoterminowe instrumenty będą drożeć, dlatego zmniejszamy ryzyko stopy procentowej (skracamy duration) naszych portfeli. To jeszcze nie jest czas na selektywne podejście do poszczególnych krajów i segmentów rynku. To czas aby spozycjonować się defensywnie i starać się zachować wartość kapitału.

Warto przeczytać

Do wszystkich naszych Klientów - działamy jak zawsze

W ostatnich dniach wszyscy stawiamy czoła skrajnej niepewności. Zarówno w codziennym życiu naszym i ...

Thumbnail
Małgorzata BarskaPrezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Rynkami buja w dół i w górę. Ale to nie huśtawka - to sztorm

Marzec 2020 r. zapisał się na zawsze w historii rynków finansowych. Notowania większości klas aktywó...

Thumbnail
Robert BohynikCzłonek Zarządu i Dyrektor Inwestycyjny

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.