<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zarabianie na obligacjach wciąż jest możliwe
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Zarabianie na obligacjach wciąż jest możliwe

Rada Polityki Pieniężnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu po raz kolejny w tym roku zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych. Obecnie stopa referencyjna wynosi 0,5 proc. a więc najmniej w historii. Jakie konsekwencje będzie miała ta decyzja dla rynku finansowego?

Thumbnail
Piotr KrawczyńskiMenedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

Po pierwsze, niższa stopa procentowa RPP to niższe stawki WIBOR i WIBID a więc poziom oprocentowania po jakim banki – odpowiednio - udzielają pożyczek innym bankom i przyjmują środki w depozyt. W efekcie niższe będzie oprocentowanie większości kredytów i pożyczek, których oprocentowanie jest oparte na stawce WIBOR – co może cieszyć kredytobiorców – ale niższe będzie także oprocentowanie bankowych depozytów. Wkrótce może się więc okazać, że po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”) i inflacji, trzymanie pieniędzy w banku nie będzie miało uzasadnienia ekonomicznego.

Po drugie, w krótkim terminie niższa stopa procentowa RPP to także niższa rentowność obligacji (oznaczająca wzrost ich ceny), która w przypadku polskich 10-letnich obligacji skarbowych oscyluje obecnie wokół historycznych minimów. W długim terminie jednak, z uwagi na konieczność wsparcia gospodarki borykającej się z epidemią wywołaną koronawirusem, możemy mieć do czynienia ze wzrostem potrzeb pożyczkowych państwa a więc i ze wzrostem podaży obligacji skarbowych. A to z kolei negatywnie przełoży się na rentowność długu (czyli oznaczać będzie spadek jego ceny).

Pozornie mamy więc do czynienia z tzw. „kwadraturą koła” – posługując się cytatem z klasycznej już polskiej komedii kryminalnej. Ale tylko pozornie, gdyż remedium na tę sytuację mogą się okazać fundusze dłużne – choć nie wszystkie.

Bez wątpienia bowiem w środowisku niższych stóp procentowych trudniej będzie wygenerować wyniki do jakich przyzwyczaiły nas te produkty w przeszłości. Po prostu większość krajowych funduszy obligacji krótkoterminowych, inwestujących w polskie obligacje zmiennokuponowe i/lub obligacje korporacyjne, których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR, będzie miała niższą rentowność portfela niż poprzednio. Tak więc szeroko stosowane podejście typu „kup i trzymaj” nie będzie się już sprawdzało.

Mając to na uwadze warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat w funduszach dłużnych NN Investment Partners TFI systematycznie wdrażaliśmy aktywne podejście w realizacji strategii inwestycyjnej. W praktyce oznacza to, że rentowność naszych portfeli nie jest głównym wyznacznikiem realizowanej stopy zwrotu. W celu jej maksymalizacji aktywnie korzystamy z szerokiego wachlarza dostępnych instrumentów (derywaty, IRS, ETF, etc.) i wychodzimy na rynki inne niż Polska (Europa, USA czy Rynki Wschodzące). Mamy ku temu niezbędną wiedzę i odpowiedni warsztat.

W skład zespołu zarządzania papierami dłużnymi NN Investment Partners TFI wchodzi trzech doświadczonych zarządzających a ich obszary ekspertyzy oraz umiejętności wzajemnie się uzupełniają. Mamy rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem oraz ustrukturyzowany proces inwestycyjny dla obligacji skarbowych i korporacyjnych. W przypadku tych drugich swoistym wyróżnikiem naszego TFI jest udział w ocenie wiarygodności kredytowej spółek naszych analityków - osób dobrze poinformowanych o kondycji poszczególnych przedsiębiorstw. Jako część globalnej grupy finansowej zawsze możemy liczyć na wsparcie naszych kolegów z Hagi, z którymi także systematycznie wymieniamy się doświadczeniami.

To właśnie aktywne zarządzanie portfelem, kontrola ryzyka i coraz szersze wykorzystanie dostępnych instrumentów pozwoliło nam z sukcesem konkurować z innymi rozwiązaniami dostępnymi na naszym rynku. W rezultacie w produktach dłużnych NN Investment Partners TFI jesteśmy w stanie generować atrakcyjne stopy zwrotu mając zawsze na uwadze minimalizację poziomu ryzyka oraz maksymalizację płynności aktywów funduszy.

Warto przeczytać

Sektor ochrony zdrowia nie kończy się na ludziach

Właściwie to, co najciekawsze inwestycyjnie zaczyna się dopiero… od zwierząt. Zdrowie zwierząt to od...

Thumbnail
Hendrik-Jan BoerHead of Sustainable Investments, Senior Portfolio Manager, Sustainable Equity

Rada Polityki Pieniężnej wstrząsnęła rynkiem

W czwartek 28 maja RPP niespodziewanie jeszcze bardziej obniżyła stopy procentowe - referencyjną do ...

Thumbnail
Wojciech GórnyDyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.