<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Możemy się wzbogacić o 127 mld zł i to już w 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Możemy się wzbogacić o 127 mld zł i to już w 2022 r.

Aktywa zgromadzone w OFE, o wartości 149,3 mld zł (na koniec stycznia 2021 r.) pomniejszone o 15 proc., mogą trafić na nasze indywidualne konta emerytalne (IKE). Wprawdzie zostaną „zamrożone” do osiągnięcia wieku emerytalnego, za to ich prywatny charakter oraz dziedziczenie zostaną zagwarantowane ustawowo.

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Lektura na 5 minut.

Ten tekst jest aktualizacją materiału pt. „Możemy się wzbogacić o 130 mld zł i to już w 2020 r.”, który ukazał się na naszej stronie 1 stycznia 2020 r. Możemy się wzbogacić o 130 mld zł i to już w 2020 r. (nntfi.pl)

To duże pieniądze, a skoro tak – duże emocje. Postanowiliśmy więc uporządkować informacje, które o likwidacji OFE mamy na dziś. Szczególnie w zakresie współistnienia nowych IKE z dotychczasowymi IKE.

Nie odpowiemy na pytanie co wybrać – IKE czy ZUS. Zastanowimy się za to jak „nowe” IKE będą współdziałały ze „starymi” IKE oraz innymi produktami emerytalnymi. Na potrzeby tego tekstu dla odróżnienia IKE, które powstaną z przekształcenia OFE nazwiemy IKE Bis, a dotychczasowe IKE – po prostu IKE.

Na początek musimy zaznaczyć, że  projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) nie został jeszcze przegłosowany przez parlament ani podpisany przez prezydenta. W toku prac legislacyjnych może się więc jeszcze zmienić. Rząd dąży do tego, żeby ustawa weszła w życie 1 czerwca 2021 r.

IKE opcją domyślną. Z gwarancją prywatności i dziedziczeniem

Przekształcenie OFE w IKE przewiduje, że pieniądze zapisane w Twoim OFE zostaną pomniejszone o 15 proc. i automatycznie przekazane do IKE Bis 28 stycznia 2022 r. Również tego dnia powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI).

Skąd te 15 proc.?

To tzw. opłata przekształceniowa, która zostanie przekazana do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w zamian za sprywatyzowanie publicznych pieniędzy. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, środki w OFE nie są Twoje, tylko państwowe - tak zawyrokował Trybunał Konstytucyjny 4 listopada 2015 r.

Pieniądze w IKE Bis, zgodnie z ustawą, mają być Twoją własnością i będą dziedziczone, w przeciwieństwie do środków w OFE. Plusem zapłacenia 15 proc. daniny dziś jest to, że od wypłaty oszczędności z IKE Bis (jednorazowo lub w ratach – do wyboru) nie będziesz już musiała/musiał zapłacić PIT będąc na emeryturze. Inna sprawa, że 15 proc. dziś to więcej niż 17 proc. (I próg podatkowy) za 30 lat – z czasem wartość pieniądza maleje.

Obowiązek zapłacenia opłaty przekształceniowej powstanie 3 stycznia 2022 r. i zostanie ona przekazana automatycznie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w dwóch ratach – pierwszej do 11 lutego 2022 r. (70 proc. wartości opłaty przekształceniowej), drugiej do 28 października 2022 r. (30 proc. wartości opłaty).

ZUS bez opłaty przekształceniowej, za to z podatkiem

Jeżeli zamiast IKE Bis wolisz ZUS, będziesz musiała/musiał to zgłosić za pośrednictwem deklaracji składanej do Twojego OFE, zawierającej Twoje dane osobowe i korespondencyjne. Będą na to dwa miesiące – od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. W projekcie ustawy czytamy: „termin do złożenia deklaracji uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem deklaracja została nadana w polskiej placówce pocztowej”.

W przypadku wyboru ZUS aktywa z OFE trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej (mogą się w nim znajdować prawdziwe aktywa finansowe, a nie tylko „księgowe zapisy” tak jak w FUS) a ich równowartość zostanie zaksięgowana na Twoim koncie w FUS i powiększy emeryturę wypłacaną przez ZUS.

W razie wyboru ZUS jednostki rozrachunkowe OFE zostaną umorzone 29 listopada 2021 r. według wyceny z 26 listopada 2021 r. lub z 1 czerwca 2021 r. jeżeli ta druga wartość będzie wyższa. ZUS zewidencjonuje te środki na subkoncie w FUS z datą 4 września 2021 r.

Od wypłat będziesz musiała/musiał zapłacić PIT, a środki nie będą dziedziczone. Stopa zwrotu z inwestycji osiągnięta przez FRD nie będzie miała wpływu na wysokość Twojej emerytury, której wartość – w przypadku wyboru ZUS – będzie zależeć od wskaźnika waloryzacji.

 

Nowe IKE a stare IKE

Aktywa zgromadzone w IKE Bis będą dwojakiego rodzaju:

  • pierwsze, to te pochodzące z przekształcenia OFE. Będziesz mogła/mógł je wypłacić dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego i będą inwestowanie najpierw w „subfunduszu emerytalnym”, a na 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego w „subfunduszu przedemerytalnym”. Więcej o strategii tych funduszy przeczytasz pod koniec tekstu,
  • drugie, to twoje dobrowolne wpłaty na zasadach dotychczasowych wpłat do IKE, co oznacza, że będziesz mogła/mógł je wypłacić w całości lub w części, w dowolnym momencie, również przed osiągnięciem 60. roku życia. Te środki trafią do wybranych przez Ciebie funduszy w ofercie TFI prowadzącego IKE Bis. Możesz wybrać „subfundusz emerytalny” lub „subfundusz przedemerytalny” albo każdy inny fundusz w ofercie TFI prowadzącego IKE Bis. Nie musisz się martwić, że środki pochodzące z dobrowolnych wpłat „pomieszają się” z tymi pochodzącymi z przekształcenia OFE. Te drugie będą specjalnie oznaczone przez agenta transferowego. Nawet jeżeli Twoje dobrowolne wpłaty trafią do „subfunduszu emerytalnego” będziesz mogła/mógł je wycofać w każdej chwili.

Będziesz mogła/mógł przetransferować środki powstałe z przekształcenia OFE w IKE Bis do innego, wybranego przez ciebie IKE Bis pod warunkiem, że będzie to właśnie IKE Bis, czyli takie IKE, które również będzie zarządzać SFIO powstałym z przekształcenia OFE z wydzielonymi „subfunduszem emerytalnym” i „subfunduszem przedemerytalnym”.

Oszczędności, które teraz masz w zwykłym IKE, też będziesz mogła/mógł przenieść do IKE Bis na tej samej zasadzie, na jakiej dziś odbywają się transfery między IKE (wypłata transferowa). Transfer odbędzie się w ramach części oszczędności dobrowolnych – zasili dowolne wybrane przez Ciebie fundusze w IKE Bis.

Wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) też będziesz mógł dokonać na IKE Bis. A także z części dobrowolnych wpłat na IKE Bis do zwykłego IKE.

Niemożliwe natomiast będzie przeniesienie środków z „subfunduszu emerytalnego” lub „subfunduszu przedemerytalnego” powstałych z przekształcenia OFE, do innych funduszy dostępnych w IKE Bis czy w IKE.

 

Limit wpłat do IKE x1, a nie x2

Do tej pory mogłaś/mogłeś mieć tylko jedno IKE. Odkąd OFE zostaną zamienione w specjalistyczne fundusze otwarte opakowane w IKE Bis – będziesz mogła/mógł mieć dwa. Ale uwaga! Roczny limit wpłat do IKE – trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto – będzie dzielony między IKE a IKE Bis.

Jeżeli więc chcesz uniknąć podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) przy wypłacie dobrowolnych oszczędności, suma rocznych wpłat do IKE i rocznych wpłat do IKE Bis będzie się musiała równać rocznemu limitowi wpłat na IKE. Tę wartość publikuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej i w 2021 r. wynosi ona 15 777 zł.

 

Mniej ryzyka bezpośrednio przed emeryturą

W początkowych latach działalności „subfundusze emerytalne” będą dość agresywnymi funduszami akcji polskich. Udział polskich instrumentów udziałowych w ich aktywach będzie stopniowo rósł w porównaniu z tym, co teraz jest w OFE, aż sięgnie minimum 90 proc. na koniec 2022 r. Następnie będzie stopniowo spadać, by na koniec 2037 r. wynosić 60 proc.

Na pięć lat przed emeryturą oszczędności z „subfunduszu emerytalnego” zostaną przeniesione do „subfunduszu przedemerytalnego”, w którym z kolei co najmniej 85 proc. portfela będą zajmowały mało ryzykowne instrumenty finansowe – papiery dłużne takie, jak obligacje, depozyty bankowe itp.

Częścią dobrowolną IKE Bis będziesz sterowała/sterował sam – żadne automatyczne zmiany tam nie zajdą.

 

Sprawdź na czym stoisz

Jeżeli nie wiesz jaka instytucja finansowa (powszechne towarzystwo emerytalne – PTE) zarządza Twoim OFE oraz ile masz tam zgromadzonych środków – możesz o to zapytać w najbliższym oddziale ZUS lub - co zdecydowanie polecamy – zarejestrować się bezpłatnie w tzw. PUE (Platformie Usług Elektronicznych) ZUS. Dzięki temu sprawdzisz nie tylko stan Twojego rachunku OFE, ale również m.in. oszacujesz wartość emerytury korzystając z zaawansowanego kalkulatora. Te oraz inne przydatne informacje są dostępne po zalogowaniu do konta PUE w sekcji: „Ubezpieczony” (w prawym górnym rogu).

Warto przeczytać

Cena opieszałości

Różne tempo programów szczepień przeciwko COVID-19 powoduje rosnące dysproporcje w odbudowie gospoda...

Thumbnail
Maarten-Jan BakkumSenior Emerging Market Strategist

Rynek obligacji dyktuje warunki

Za nami jedna z najgorszych sesji na Wall Street od kilku miesięcy. W czwartek, 25 lutego, indeks te...

Thumbnail
Wojciech KiermaczSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.