<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Możemy się wzbogacić o 130 mld zł i to już w 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Możemy się wzbogacić o 130 mld zł i to już w 2020 r.

Aktywa zgromadzone w OFE, pomniejszone o 15 proc., mogą trafić na nasze indywidualne konta emerytalne (IKE). Wprawdzie zostaną „zamrożone” do osiągnięcia przez nas wieku emerytalnego, za to ich prywatny charakter oraz dziedziczenie zostaną zagwarantowane ustawowo.

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Lektura na 5 minut.

To duże pieniądze, a skoro tak – duże emocje. Postanowiliśmy więc uporządkować informacje, które o likwidacji OFE mamy na dziś. Szczególnie w zakresie współistnienia nowych IKE z dotychczasowymi IKE.

Z tego tekstu nie dowiesz się co wybrać – IKE czy ZUS. Zastanowimy się za to jak „nowe” IKE będą współdziałały ze „starymi” IKE oraz innymi produktami emerytalnymi. Dla odróżnienia IKE, które powstaną z przekształcenia OFE nazwiemy IKE bis (choć nie mamy pewności, że tak właśnie będą się nazywać), a dotychczasowe IKE – po prostu IKE.

Na początek musimy zaznaczyć, że projekt z dnia 10 października 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) nie został jeszcze przegłosowany przez parlament ani podpisany przez prezydenta. W toku prac legislacyjnych może się więc jeszcze zmienić.

 

IKE opcją domyślną. Z gwarancją prywatności i dziedziczeniem

Pieniądze zapisane w twoim OFE zostaną pomniejszone o 15 proc. i automatycznie przekazane do IKE bis 27 listopada 2020 r. Skąd te 15 proc.? To tzw. opłata przekształceniowa, którą rząd zamierza pobrać w zamian za sprywatyzowanie publicznych pieniędzy. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, środki w OFE nie są twoje, tylko państwowe - tak zawyrokował Trybunał Konstytucyjny 4 listopada 2015 r.

Pieniądze w IKE bis, zgodnie z ustawą – mają być Twoją własnością i będą – w przeciwieństwie do środków w OFE - dziedziczone. Plusem zapłacenia 15 proc. daniny dziś jest to, że od wypłaty oszczędności z IKE bis (jednorazowo lub w ratach – do wyboru) nie będziesz już musiał zapłacić PIT będąc emerytem. Inna sprawa, że 15 proc. dziś to więcej niż 17 proc. (I próg podatkowy) za 30 lat – z czasem wartość pieniądza maleje. Opłata przekształceniowa zostanie przekazana automatycznie do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w dwóch transzach – pierwsza transza do 11 grudnia 2020 r., druga do 31 października 2021 r.

 

ZUS bez opłaty przekształceniowej, za to z podatkiem

Jeżeli zamiast IKE bis wolisz ZUS, będziesz musiał to zgłosić. W jaki dokładnie sposób – tego jeszcze nie wiemy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podało, że będą na to dwa miesiące – od 1 czerwca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r. W przypadku takiego wyboru aktywa z OFE trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej (mogą się w nim znajdować prawdziwe aktywa finansowe, a nie tylko „księgowe zapisy” tak jak w FUS) a ich równowartość zostanie zaksięgowana na twoim koncie w FUS i powiększy emeryturę wypłacaną przez ZUS. Od wypłat będziesz więc musiał zapłacić PIT, a środki nie będą dziedziczone.

 

Nowe IKE a stare IKE

Aktywa zgromadzone w IKE bis będą dwojakiego rodzaju. Pierwsze, to te pochodzące z przekształcenia OFE. Będziesz mógł je wypłacić dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i nie zasilą ich już żadne składki. Drugie, to twoje dobrowolne wpłaty na zasadach dotychczasowych wpłat do IKE, co oznacza, że będziesz mógł je wypłacić w całości lub w części, w dowolnym momencie, również przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Te pierwsze będą w specjalistycznym funduszu otwartym (SFIO), którego politykę inwestycyjną szczegółowo reguluje ustawa przekształcająca OFE w IKE bis. Te drugie trafią do wybranych przez Ciebie funduszy z oferty towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) prowadzącego IKE. Powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE przekształcą się w TFI z dniem 27 listopada 2020 r. - poinformowało MFiPR.

Będziesz mógł przetransferować środki powstałe z przekształcenia OFE w domyślne IKE bis do innego, wybranego przez ciebie IKE bis pod warunkiem, że będzie to IKE bis, czyli takie IKE, którym również będzie zarządzać SFIO powstałe z przekształcenia OFE.

Prawdopodobnie (w ustawie nie ma mowy o tym, żeby miało być inaczej) oszczędności, które teraz masz w zwykłym IKE, też będziesz mógł przenieść do IKE bis na tej samej zasadzie, na jakiej dziś odbywają się transfery między IKE. Transfer nie trafi do emerytalnego SFIO, w którym będą aktywa z przekształconego OFE, tylko odbędzie się w ramach części oszczędności dobrowolnych – zasili inne fundusze w IKE bis, które sam wybierzesz.

Na analogicznej zasadzie można przyjąć, że wypłatę transferową z pracowniczego programu emerytalnego (PPE) też będziesz mógł dokonać na IKE bis. A także z części dobrowolnej IKE bis do zwykłego IKE.

Niemożliwe natomiast będzie przeniesienie środków z emerytalnego SFIO do innych, „nieemerytalnych” funduszy dostępnych w IKE bis czy w IKE.

 

Limit wpłat do IKE x1, a nie x2

Do tej pory mogłeś mieć tylko jedno IKE. Odkąd OFE zostaną zamienione w specjalistyczne fundusze otwarte opakowane w IKE bis – będziesz mógł mieć dwa. Ale uwaga! Roczny limit wpłat do IKE – trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia brutto – będzie dzielony między IKE a IKE bis.

Jeżeli więc chcesz uniknąć podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) przy wypłacie dobrowolnych oszczędności, suma rocznych wpłat do IKE i rocznych wpłat do IKE bis będzie się musiała równać rocznemu limitowi wpłat na IKE. Tę wartość publikuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2020 r. wynosi ona 15 681 zł.

 

Mniej ryzyka bezpośrednio przed emeryturą

W początkowych latach działalności emerytalne SFIO będą dość agresywnymi funduszami akcji. Udział polskich instrumentów udziałowych w ich aktywach będzie stopniowo rósł w porównaniu z tym, co teraz jest w OFE, aż sięgnie minimum 90 proc. na koniec 2021 r. Następnie zacznie spadać, by na koniec 2036 r. wynosić 60 proc. Na pięć lat przed emeryturą oszczędności z subfunduszu emerytalnego zostaną przeniesione do subfunduszu przedemerytalnego, w którym z kolei 85 proc. portfela będą zajmowały bezpieczne instrumenty finansowe – papiery dłużne takie, jak obligacje, depozyty bankowe itp. Częścią dobrowolną IKE bis będziesz sterował sam – żadne automatyczne zmiany tam nie nastąpią.

Warto przeczytać

Nie ustajemy w poszukiwaniach zysków z obligacji

Stopy zwrotu funduszy inwestujących w polskie obligacje skarbowe od początku roku wyglądają bardzo p...

Thumbnail
Tomasz RabędaStarszy zarządzający ds. instrumentów dłużnych

Okazje inwestycyjne - coraz trudniej je znaleźć, ale są

Wygląda na to, że za sprawą banków centralnych rynki finansowe coraz bardziej odrywają się od realne...

Thumbnail
Renat NadyukovStarszy Zarządzający Portfelami, NN Investment Partners

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.