<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Nie ma alternatywy dla ryzyka
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Nie ma alternatywy dla ryzyka

Profesjonalni inwestorzy twierdzą, że są coraz bardziej zainteresowani akcjami. Nie żeby byli do nich szczególnie przekonani. Po prostu nie mają innego wyboru.

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Lektura na 4 minuty.

57 proc. inwestorów instytucjonalnych jest zdania, że w nadchodzących 12 miesiącach będą musieli inwestować w bardziej ryzykowny sposób, wynika z badania „Investor Sentimeter” przeprowadzonego przez NN Investment Partners. To zauważalny wzrost w porównaniu z ubiegłoroczną edycją sondażu, w której tylko 32 proc. respondentów deklarowało, że w mijającym 2019 r. ich apetyt na ryzyko powiększy się.

– Biorąc pod uwagę dużą niepewność gospodarczą, dzisiejszy optymizm prawdopodobnie nie jest oparty na powszechnym przekonaniu odnośnie do rychłej poprawy koniunktury, tylko na braku alternatywy dla ryzykownych instrumentów finansowych – zauważa Ewout van Schaick, szef zespołu wielu klas aktywów (Head of Multi-Asset Team) w NN Investment Partners.

Rzeczywiście z tych samych badań wynika, że zaledwie 26 proc. respondentów spodziewa się przyspieszenia tempa globalnego wzrostu gospodarczego, 39 proc. jest zdania, że spowolnienie się pogłębi, a 35 proc., że obraz światowej gospodarki w 2020 r. zasadniczo się nie zmieni.

 

Akcje przyciągną kapitał

Mimo to, ponad połowa, bo 51 proc.  uczestników naszego badania zapowiada, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie więcej inwestować w akcje. 38 proc. deklaruje, że zwiększy swoje zaangażowanie w obligacje, taka sama część ankietowanych zamierza przeznaczyć więcej pieniędzy na inwestycje w nieruchomości.

Do tego typu deklaracji inwestorów zapewne skłoniły spadające stopy procentowe w USA i ujemne oprocentowanie obligacji niektórych krajów strefy euro, np. Niemiec. - Oprocentowanie obligacji rządowych jest na bardzo niskim poziomie – wręcz ujemne w wielu krajach europejskich, marże mało ryzykownych obligacjach korporacyjnych są tylko nieznacznie wyższe. Oznacza to, że inwestorzy są zmuszeni do podejmowania większego ryzyka, aby osiągnąć swoje cele. Większość inwestorów instytucjonalnych ma obecnie jedynie niewielką ekspozycję na akcje, możemy więc oczekiwać zwiększonego napływu kapitału do tej klasy aktywów w nadchodzących miesiącach – podkreśla Ewout van Schaick.

 

Gospodarka potrzebuje nowej kroplówki

O ile jednak malejąca atrakcyjność obligacji skarbowych może w średnim terminie rzeczywiście skłonić inwestorów ku akcjom, o tyle pozytywny wpływ łagodnej polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej (Fed) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na realną gospodarkę pozostaje niewiadomą.

 - Tegoroczne spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego wynika głównie ze zwiększonego ryzyka politycznego, które psuje nastroje przedsiębiorców i skłania ich do ograniczania nakładów na inwestycje. W minionych latach banki centralne były w stanie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi spowolnienia gospodarczego na rynki finansowe. Jednak ich arsenał powoli się wyczerpuje, skuteczność polityki pieniężnej maleje, a dalsze łagodzenie może nawet zaszkodzić gospodarce. W sukurs polityce pieniężnej musi przyjść polityka fiskalna, o której decydują nie banki centralne, tylko rządy. Czy znajdzie się jednak wola polityczna na ograniczanie podatków i zwiększanie wydatków państwowych? – zastanawia się Ewout van Schaick.

Nie można zapominać, że konflikt handlowy między USA a Chinami, brexit i inne, przede wszystkim polityczne, czynniki ryzyka nadal kłębią się nad rynkami finansowymi jak burzowe chmury. Z kolei dane płynące z gospodarki jeszcze nie wskazują, żeby spowolnienie się skończyło.

Badanie „Investor Sentimeter” zostało przeprowadzone przez NN Investment Partners na próbie 101 inwestorów instytucjonalnych między 3. a 20. września 2019. Ubiegłoroczna edycja – pod tytułem „Risk-Rotation Survey” objęła 100 inwestorów instytucjonalnych i przypadła na listopad 2018 r.

Warto przeczytać

Możemy się wzbogacić o 130 mld zł i to już w 2020 r.

Aktywa zgromadzone w OFE, pomniejszone o 15 proc., mogą trafić na nasze indywidualne konta emerytaln...

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Europejskie akcje coraz bardziej atrakcyjne

W naszych funduszach wielu klas aktywów (multi-asset) takich, jak NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji...

Thumbnail
Marc FranklinHead of Flexible Multi Asset

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.