NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Nie tylko afery i bessa

Minionego roku inwestorzy – nie tylko ci z Polski - raczej nie będą dobrze wspominać. Duże wahania wycen wielu klas aktywów sprawiły, że o wypracowanie zysku nie było łatwo. Jakby tego było mało, afera goniła aferę, przez rynki wschodzące przetoczyły się kryzysy walutowe, USA prowadziły wojnę handlową na trzech frontach – amerykańskim, europejskim i azjatyckim ...

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

... szanse na łagodną wersję Brexitu zmalały, do władzy we Włoszech doszli ludzie nieprzywiązujący wagi do dyscypliny budżetowej… Sytuacje, które wstrząsnęły rynkami moglibyśmy jeszcze długo wymieniać. W tym natłoku niełatwo dostrzec pozytywy, mimo to spróbowaliśmy. Przedstawiamy subiektywną listę wydarzeń z 2018 r., które powalają z optymizmem spojrzeć w 2019 r.

 

Polskie duże spółki lepsze niż amerykańskie

Nie ulega wątpliwości, że obraz polskiego rynku akcji w minionym roku rysuje się w czerwonych barwach. WIG20TR, indeks największych spółek giełdy przy ul. Książęcej, który w przeciwieństwie do WIG20 uwzględnia wypłacane dywidendy, stracił ponad 5 proc. Mimo to – szczególnie w ostatnich miesiącach 2018 r. – polskie akcje… zaskoczyły siłą. Nie tylko w porównaniu z bliskimi nam spółkami niemieckimi, ale również amerykańskimi technologicznymi gigantami skupionymi w indeksie NASDAQ.  Stopa zwrotu z WIG20TR w 2018 r. pozostawia wiele do życzenia, ale takie indeksy jak DAX, S&P500 czy NASDAQ (jedyny giełdowy wskaźnik w tym gronie nieuwzględniający dywidend), wypadły jeszcze gorzej.

O takim obrazie przesądziły szczególnie ostatnie dwa miesiące roku, gdy przez światowe rynki przetoczyła się korekta, której warszawski parkiet dzielnie – i raczej niespodziewanie – stawił czoła. Obok takiego przejawu siły trudno przejść obojętnie w sytuacji gdy pod kątem wskaźnika ceny do zysków prognozowanych na 2019 r. polskie duże spółki wypadają najkorzystniej we wspomnianym gronie (C/Z jest najniższy). Zdaniem zarządzających NN Investment Partners z Hagi, Polska może się wręcz okazać jednym z najciekawszych rynków akcji w przyszłym roku.

 

Obligacje tak silne, że aż trudno było na nich zarobić

Po listopadzie budżet państwa odnotował rekordową nadwyżkę przekraczającą 11 mld zł, co było najlepszym wynikiem w historii. Inflacja zaskakiwała raczej in minus – 1,2 proc. w listopadzie wobec oczekiwań ekonomistów na poziomie 1,5 proc. Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała łagodny kurs – brak podwyżek stóp procentowych aż do 2020 r. mimo prognozowanego przez tę instytucję wzrostu inflacji w 2019 r. Efekt? Polskie obligacje skarbowe pokazały moc, a ekonomiści, analitycy i zarządzający funduszami po raz kolejny w ostatnich latach dali się zaskoczyć spadkowi rentowności (wzrostowi cen) papierów dłużnych.

W efekcie fundusze polskich obligacji skarbowych znalazły się w czołówce pod względem stóp zwrotu osiągniętych w 2018 r. spośród wszystkich rodzajów produktów w ofercie krajowych TFI. W tym gronie są również NN Obligacji 2 i NN Obligacji.

2019 r. może się okazać dobry dla obligacji skarbowych, nie tylko polskich, ale szerzej – z rynków wschodzących. Fed może przestać podnosić stopy procentowe, dolar zacznie się osłabiać, a obligacje wybranych krajów rozwijających się – zyskiwać.

 

Na rynek kapitałowy popłyną miliardy od przyszłych emerytów

Zgoda, może na początku nie miliardy, tylko miliony, co nie zmienia faktu, że z 1 stycznia Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) weszły w życie. Największe firmy, zatrudniające ponad 250 osób, będą musiały zaoferować je pracownikom już od 1 lipca 2019 r.

Tymczasem losy tego sztandarowego projektu premiera Mateusz Morawieckiego do ostatniej chwili mogły się wydawać niepewne, między innymi ze względu na krytyczne opinie odnośnie do PPK formułowane przez niektórych przedstawicieli rządu.

NN Investment Partners TFI chce odegrać wiodącą rolę na rynku PPK, dlatego o założeniach i korzyściach płynących z oszczędzania w nowych planach pisaliśmy nie raz. Przypomnijmy więc tylko skalę ich oddziaływania na rynek kapitałowy, a więc pośrednio również na aktywa znajdujące się w portfelach funduszy inwestycyjnych.

Od 2021 r., na rynek kapitałowy, za pośrednictwem PPK, będzie napływało ok. 15 mld zł rocznie. Mniej więcej jedna trzecia tej kwoty trafi na GPW. Po kilku latach od uruchomienia pierwszych planów (ilu dokładnie – to będzie zależało od powszechności programu), PPK mogą całkowicie zniwelować negatywny wpływ na notowania akcji odpływów kapitału z OFE.

 

Fundusze będą tańsze

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 1 stycznia rozpoczął się proces obniżania opłat za zarządzanie pobieranych przez fundusze inwestycyjne. Do 2022 r. ich maksymalna wartość musi spaść do 2 proc. wartości aktywów netto.

Opłaty będą ograniczane stopniowo: od początku tego roku wyniosą najwyżej 3,5 proc., od 1 stycznia 2020 r. – 3 proc., od 1 stycznia 2021 r. – 2,5 proc. i od 1 stycznia 2022 r. – maksymalnie 2 proc.

To dobra wiadomość dla uczestników funduszy – opłaty za zarządzanie pomniejszają stopę zwrotu netto. Im są niższe, tym więcej z zysku wypracowanego przez zarządzających zostaje dla ich klientów.

Warto przeczytać

Długoterminowe oszczędzanie w naszym DNA

Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI, odpowiada na pytania Anny Ochremiak. Wywiad uk...

Thumbnail
Małgorzata BarskaPrezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Odpowiedzialność procentuje

Firmy, które dobrze wypadają pod względem ESG – wpływu na środowisko, społeczeństwo i przyjętego ład...

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.