<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Surowce może czekać powtórka z lat 70. ubiegłego wieku
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Surowce może czekać powtórka z lat 70. ubiegłego wieku

Co dalej z cenami surowców?

Thumbnail
Wojciech KiermaczSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

W skrócie:

  • Rynek surowców jest jednym z nielicznych, który w pierwszym półroczu 2022 pokazał dodatnie wyniki.
  • Od początku czerwca obserwujemy jednak korektę, która miała negatywny wpływ również na stopy zwrotu NN (L) Indeks Surowców.
  • Naszym zdaniem to przystanek w dłuższym trendzie, a sytuacja na rynku przypomina tę z lat 70. ubiegłego wieku, gdy surowce były najmocniejszą klasą aktywów.

Intensywne pół roku

Od początku 2022 roku do 7 lipca indeks surowców Bloomberg Commodity wzrósł o ok. 16%, podczas gdy w tym samym czasie najważniejsze indeksy akcji zniżkowały o 20% i więcej, a do tego mocno rosły rentowności (a więc spadały ceny) obligacji.

Czerwiec i początek lipca upłynął jednak pod znakiem mocnej, prawie 20-proc. korekty na wspomnianym indeksie surowców. Jego notowania są bardzo mocno powiązane z notowaniami naszego funduszu NN (L) Indeks Surowców. To dlatego również ten fundusz notował ujemne stopy zwrotu w ostatnich kilku tygodniach.

W skład wspomnianego indeksu Bloomberga i naszego funduszu wchodzą różnorodne surowce i towary. Surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, olej napędowy), zboża (soja, kukurydza, pszenica), metale szlachetne (złoto, srebro), metale przemysłowe (miedź, aluminium, cynk, nikiel), surowce miękkie (cukier, kawa, bawełna), a nawet żywy inwentarz (bydło, trzoda chlewna).

Ostatnia mocna korekta w notowaniach indeksu surowców wynikała głównie z mocnego spadku ropy (tj. o prawie 20% od czerwcowego szczytu) oraz gazu na giełdzie amerykańskiej (o prawie 40%). Dodatkowo, spadały ceny zbóż oraz metali przemysłowych. One także osunęły się o ok. jedną piątą w ciągu miesiąca. Pozostała część indeksu (metale szlachetne, surowce miękkie oraz żywy inwentarz) również zanotowała spadki, ale o mniejszej skali.

 

Dlaczego tak się stało i co dalej z surowcami?

Wielu inwestorów obawia się, że świat czeka wyraźne wyhamowanie wzrostu, a może nawet recesja. Jeśli tak, to należy oczekiwać spadku popytu, w tym tego na surowce. To właśnie te obawy spowodowały mocną przecenę surowców.

Metale przemysłowe

Część z tych obaw ma na pewno swoje mocne uzasadnienie, jednak, w naszej opinii, powinny dotyczyć głównie metali przemysłowych (ok. 15% indeksu), które w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej są najbardziej wrażliwe na spowolnienie wzrostu gospodarczego.

Z drugiej strony zapasy metali przemysłowych są wciąż bardzo niskie, co w przypadku rozruszania gospodarki chińskiej (po zniesieniu covidowych restrykcji i otwarciu gospodarki oraz ze wsparciem fiskalnym rządu) może przynieść wzrosty ich cen. Pod warunkiem, że popyt w pozostałej części świata nie tąpnie jeszcze mocniej.

Surowce energetyczne

Najbardziej obiecująco w kolejnych okresach wyglądają jednak perspektywy dla surowców energetycznych, które stanowią największy komponent indeksu i funduszu (ok. 30%). Dlatego też ostatnie spadki wyników należy traktować bardziej jako okazję niż sygnał ostrzegawczy.

Szeroko pojęty sektor energetyczny przez ostatnie lata zmagał się z bardzo niskimi inwestycjami (przez presję polityczną i środowiskową, przez inwestycje w inne, odnawialne źródła energii itd.). Skutek jest taki, że w obecnej chwili nie można zwiększyć mocy produkcyjnych szybko i łatwo.

Dodatkowo, plany rządów dotyczące nakładania na spółki energetyczne dodatkowego podatku od zysków nadzwyczajnych nie będą zachęcały tychże do zwiększania produkcji. To w obliczu dodatkowego popytu na ropę i gaz w Europie, po odejściu od surowców pochodzących z Rosji, prawdopodobnie doprowadzi do strukturalnego ich braku.

Obecnie nie widać spadku popytu na ropę w formie fizycznej na światowych rynkach, a państwa OPEC mają problem ze zwiększeniem produkcji. Patrząc również na udział energii w kosztach konsumentów, to jest on niższy, niż w 2008 r. To sugeruje, że możemy nie mieć do czynienia z gwałtownym spadkiem popytu, który wystąpił w tamtym okresie.

Towary rolne

Zachowanie się cen zbóż, które również stanowią istotny komponent indeksu surowców (ok. 23%) będzie zależał w dużej mierze od czynników politycznych (niewiadomą jest poziom eksportu zbóż z Ukrainy) oraz pogodowych. Biorąc jednak pod uwagę, że rosnąca cena gazu podwyższa koszty producentów nawozów, to widać przesłanki ku wzrostowi cen zbóż.

Obecna sytuacja na świecie przypomina tą z lat 70. XX wieku, kiedy szalała inflacja, a surowce były najmocniejszą klasą aktywów. Wydaje się, że historia i tym razem może się powtórzyć.

 

Jeśli inwestować w surowce, to jak?

Trudno sobie wyobrazić fizyczne kupno „koszyka” różnych surowców. Skomplikowane jest również inwestowanie w surowce za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Z perspektywy większości inwestorów wydaje się, że najwygodniejszym instrumentem do inwestowania w surowce, są fundusze inwestycyjne.

Jednym z nich jest NN (L) Indeks Surowców. Charakterystyczne dla niego jest to, że nie inwestuje wyłącznie w metale szlachetne lub akcje spółek wydobywczych, lecz w zdywersyfikowany portfel różnorodnych towarów – surowców energetycznych, metali szlachetnych i przemysłowych, towarów rolnych, a nawet żywy inwentarz. Celem funduszu jest osiągnięcie stopy zwrotu wyższej niż wynik indeksu Bloomberg Commodity (Total Return). Ale udział poszczególnych surowców w portfelu jest zbliżony do tego w indeksie:

 

Nota prawna: Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków.  Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i został sporządzony wyłącznie dla tego celu do wyłącznego użytku adresata. Nie stanowi on oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, nie zwalnia adresata z konieczności dokonania własnej oceny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne). Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO, w tym NN (L) Indeks Surowców (poza NN (L)  Konserwatywnym Plus, NN (L) Obligacji Plus oraz NN (L) Total Return) może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku.

Komentarz rynkowy na dzień 13.07.2022 r.

Warto przeczytać

Wrześniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Rynek spodziewał się takiego ruchu ze strony RPP.

Thumbnail
Krzysztof KitaSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Co czeka rynki po wakacjach?

Inwestycyjny świat wierzy teraz bardziej w recesję niż w bardzo wysoką inflację. Paradoksalnie, w wa...

Thumbnail
Wojciech KiermaczSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.