NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

W 2019 r. najlepsze będą akcje

Zespół zarządzających z naszej centrali w Hadze opracował prognozy na rozpoczęty właśnie rok. Wbrew minorowym nastrojom towarzyszącym inwestorom w ostatnich tygodniach 2018 r. – nie są takie złe.

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Akcje powinny się okazać najlepszą klasą aktywów. Może nie przyniosą tak spektakularnego zysku jak kontrakty terminowe na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w 2018 r. - ponad 200 proc. zwyżki, powinny jednak wypaść lepiej niż obligacje.

 

Polska wśród „top picks”

Ale po kolei. Fundamenty gospodarcze pozostaną solidne, choć wydarzenia polityczne będą je nieco podkopywać. Niepewności odnośnie do Brexitu i rozwoju sytuacji politycznej we Włoszech mogą potencjalnie osłabić wzrost gospodarczy strefy euro. W tym roku trudno będzie inwestować abstrahując od wydarzeń politycznych.

Bazowy scenariusz na 2019 r. zakłada, że tempo wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych będzie się do siebie zbliżać. W USA wyhamuje – pozytywny wpływ reformy podatkowej Donalda Trumpa (obniżka CIT) nie będzie już czynnikiem pobudzającym gospodarkę. Z kolei Europa i Japonia będą się rozwijać szybciej przede wszystkim dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu.

Na rynkach wschodzących – wprost przeciwnie – rozbieżności pogłębią się. W większym zakresie niż w poprzednich latach do głosu dojdą czynniki lokalne, specyficzne dla poszczególnych gospodarek, takie jak zmiany polityczne, reformy gospodarcze, popyt wewnętrzny. Duże znaczenie dla osiągnięcia dobrych stóp zwrotu z inwestycji w emerging markets będzie miała aktywna alokacja. Polska jest jednym z ulubionych rynków NN Investment Partners na 2019 r.

 

Nie ma alternatywy dla akcji

Preferowaną klasą aktywów na 2019 r. są akcje. Zwyżkom notowań będzie sprzyjać wzrost zysków spółek, w skali globalnej o ok. 8 proc. rok do roku. Firmy nie będą miały problemów z pozyskiwaniem gotówki w rezultacie bankructw będzie niewiele, co może wspierać również obligacje korporacyjne. Z geograficznego punktu widzenia lepszą inwestycją powinny się okazać akcje spoza USA. W ujęciu sektorowym warto stawiać na spółki finansowe i surowcowe.

Jeżeli chodzi o obligacje skarbowe rynków rozwiniętych przyszłość nie wygląda różowo. Normalizacja polityki pieniężnej stwarza presję na wzrost rentowności (spadek wartości) skarbówek, ograniczając potencjalne stopy zwrotu. Dlatego w 2019 r. lepiej wybierać instrumenty dłużne niewrażliwe na wzrost stóp procentowych, o krótkim terminie do wykupu, zamienne na akcje czy bankowe długi uprzywilejowane (senior loans). W tym roku lepiej podjąć ryzyko kredytowe (niewypłacalności emitenta) niż ryzyko wzrostu stóp procentowych.

Nastawienie NN Investment Partners do surowców można określić jako kontrariańskie – stawiamy na wzrost notowań aktywów, które w ostatnich latach mocno taniały, takich jak towary rolne i metale szlachetne.

Akcje powinny się okazać najlepszą klasą aktywów. Może nie przyniosą tak spektakularnego zysku jak kontrakty terminowe na uprawnienia do emisji dwutlenku węgla w 2018 r. - ponad 200 proc. zwyżki, powinny jednak wypaść lepiej niż obligacje.

Warto przeczytać

Długoterminowe oszczędzanie w naszym DNA

Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI, odpowiada na pytania Anny Ochremiak. Wywiad uk...

Thumbnail
Małgorzata BarskaPrezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Odpowiedzialność procentuje

Firmy, które dobrze wypadają pod względem ESG – wpływu na środowisko, społeczeństwo i przyjętego ład...

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.