<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Wrześniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Wrześniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Rynek spodziewał się takiego ruchu ze strony RPP.

Thumbnail
Krzysztof KitaSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Po wakacyjnej przerwie Rada Polityki Pieniężnej zebrała się we wrześniu, by po raz 11. z rzędu podnieść stopy procentowe. Tym razem skala podwyżki była zgodna z wcześniejszymi sugestiami członków Rady oraz zbieżna z oczekiwaniami ekonomistów i wyniosła 25 pkt. baz. Stopa referencyjna podskoczyła zatem do 6,75 proc.

Rynek spodziewał się takiego ruchu ze strony RPP, a co za tym idzie, w momencie ogłoszenia był już w pełni uwzględniony w cenach obligacji. Środowa podwyżka pozostaje zatem bez istotnego wpływu na notowania dłuż-nych funduszy inwestycyjnych. Jeśli chodzi o najbliższą przyszłość, znacznie większe znaczenie będzie miała dłu-gość trwającego już od niemal roku cyklu podwyżek oraz to jak będzie kształtowała się inflacja w Polsce i popyt globalny na świecie.

RPP nie ogłosiła jeszcze oficjalnie końca cyklu podwyżek, przy czym jej narracja zostawia przestrzeń do jeszcze jednej podwyżki, prawdopodobnie o 25 pkt. baz. w październiku. Dalsze decyzje RPP będą uzależnione od na-pływających danych, aktywności gospodarczej, perspektyw inflacji. Widać jednak, że część globalnych impulsów inflacyjnych ustaje, jak na przykład ceny frachtu czy żywności. 

Prezes NBP Adam Glapiński spodziewa się, że po wysokich wakacyjnych odczytach wskaźnik CPI zacznie stopnio-wo maleć. To uwiarygodniłoby działania RPP i spodziewaną przerwę w podwyżkach. Wytrwanie RPP w swoim postanowieniu mogłoby zbudować grunt do przepływu kapitału z funduszy skupionych na krótkoterminowych papierach dłużnych, do takich o wyższym parametrze duration.

Z kolei w kontekście funduszy akcyjnych, przy bieżącym poziomie stóp procentowych, decyzje RPP pozostają drugorzędną kwestią dla notowań banków. Choć środowisko rosnących stóp procentowych pozytywnie wpływa na wynik odsetkowy, to spada jednak popyt na kredyty. Ponadto notowania banków są obecnie bardziej wrażliwe na kwestie regulacyjne, choćby związane z „wakacjami kredytowymi”.

Nota prawna: Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) są obarczone ryzykiem inwestycyjnym.Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl. Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl. Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Warto przeczytać

Pomyśl dwa razy, nim tanio sprzedasz fundusz

Chcesz wyjść z funduszu obligacji? Zastanów się dwa razy zanim to zrobisz. Zobacz nasze 3 scenariusz...

Thumbnail
Krzysztof KitaSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Co dalej z cenami surowców?

Surowce mają za sobą świetne półrocze i słaby trzeci kwartał. Co lub kto za tym stoi i czego można s...

Thumbnail
Wojciech KiermaczSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.