<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Wyceny obligacji stają się coraz bardziej atrakcyjne
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
Wstecz

Wyceny obligacji stają się coraz bardziej atrakcyjne

Z perspektywy banków centralnych pandemia nie jest już najważniejszym czynnikiem, który kształtuje politykę monetarną. Covid-19 cały czas jest zagrożeniem, ale zachorowania – przynajmniej na razie – nie mają już tak dużego przełożenia na zachowanie całej gospodarki.

Thumbnail
Tomasz RabędaDyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Na pierwszy plan wysuwa się inflacja, która miała być przejściowa, podwyższona w krótkim okresie, ale ten okres coraz bardziej się wydłuża. Fed bierze pod uwagę dwa czynniki: sytuację gospodarczą i inflację. Ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki zaczynają zaskakiwać trochę in plus, czynnik inflacji wychodzi więc na pierwszy plan, gdyż tak wysokie odczyty inflacji mogą mieć przełożenie na całą gospodarkę w formie autoregulacji - wysokie ceny oznaczają mniejszy dochód rozporządzalny i mniejsze wydatki konsumentów.

Na rynek polskich obligacji skarbowych będą wpływać te same czynniki co globalnie, w tym przede wszystkim inflacja, ale żeby zobaczyć stabilizację cen obligacji potrzebna jest lepsza komunikacja ze strony banku centralnego i zdecydowane działania Rady Polityki Pieniężnej.

Widzimy jak wygląda sytuacja u naszych sąsiadów: Czesi szybko podnosili stopy procentowe, co nie wpłynęło może na bieżącą inflację, bo to tak szybko nie działa, ale z drugiej strony tamtejsze obligacje 10-letnie mają o prawie 100 pkt. bazowych niższą rentowność (wyższe ceny) niż nasze. Stabilizuje to oczekiwania inflacyjne w długim okresie i część długą krzywej rentowności.

Rada Polityki Pieniężnej długo wstrzymywała się z reakcją na wysokie odczyty inflacji, ale w październiku zdecydowała się dołączyć do tej grupy banków centralnych, które reagują nawet na bieżące odczyty inflacji, w celu oddziaływania na przyszłe oczekiwania inflacyjne i zażegnania ryzyka utrwalenia tych oczekiwań na wysokich poziomach.

W najbliższym okresie w Polsce będą kolejne podwyżki stóp, to wydaje się nieuniknione. Rynek wycenia je na 170 pkt. bazowych. Jeśli wystąpi poprawa w gospodarce, to jest szansa, że podwyżki w takiej skali, w jakiej prognozuje rynek pieniężny, nie zmaterializują się. W Polsce cykl podwyżek dopiero się zaczął, jesteśmy po dwóch podwyżkach, trochę czasu musi minąć, zanim przyniosą one efekt.

Wciąż jest duża niepewność związana z czynnikami globalnymi. Istotne jest wyjście z zaburzeń łańcucha dostaw. Im szybciej skończą się problemy związane z pandemią, tym szybciej zostanie przywrócona równowaga po stronie podaży. Tym szybciej też inflacja powróci do niższych odczytów.

To co obecnie dzieje się na rynku dłużnym to ogromna zmiana w stosunku do tego, co widzieliśmy jeszcze na początku roku, kiedy rentowności były na bardzo niskich poziomach, nawet poniżej 0 proc. na krótkim końcu krzywej. Teraz praktycznie cała krzywa jest na 3 proc. i wyżej, więc chociażby z tego punktu widzenia rynek jest dużo bardziej atrakcyjny teraz niż był na początku roku.

W tej chwili mamy historyczne, rekordowo wysokie straty na rynkach obligacji, więc trudno byłoby założyć, żeby te straty miały się utrzymywać w dłuższym horyzoncie czasowym. Wydaje się, że w ciągu najbliższych dwóch kwartałów rentowności polskich obligacji będą znowu atrakcyjne.

Na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez Piotra Rożka dla PAP.
Pełna treść dostępna
pod tym linkiem.

Warto przeczytać

Spółki wzrostowe, a jednak spadają

Amerykański bank centralny popsuł nastroje na rynkach. Bardzo słaby początek roku odnotowały akcje s...

Thumbnail
Wojciech KiermaczSpecjalista ds. komunikacji inwestycyjnej i kontentu

Co się stało z wynikami funduszy obligacji?

Notowania polskich obligacji skarbowych spadły. Przyczyniły się do tego decyzje Rady Polityki Pienię...

Thumbnail
Jan MorbiatoMenedżer Komunikacji Inwestycyjnej

Jak możemy Ci pomóc ?

Aby się zarejestrować, wybierz produkt inwestycyjny dla siebie.