NN TFI Investment Partners
Notowania
 

I cóż, że zmienny rok?

4 stycznia 2017

  Łukasz Mickiewicz

   Manager Dystrybucji   

 

Rok 2016 był zaskakujący pod wieloma względami. Sporo niespodzianek zafundowała sfera polityki, głównie za granicą. W marcu wyraźny zwrot w swojej polityce zafundował amerykański bank centralny, Fed. Postanowił, że podwyżki stóp procentowych w USA nastąpią powoli. Ta decyzja była dla rynków bryzą świeżego powietrza, która pozwoliła inwestorom nabrać wiatru w żagle i jak się później okazało, dowieźć dobre wyniki inwestycyjne do końca roku.

Rejs jednak zakłócały okazjonalne burze. W czerwcu Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej. W listopadzie amerykańskie wybory prezydenckie wygrał  Donald Trump, ekscentryczny biznesmen, którego rządy mogą przynieść sporo niespodzianek (takiej niepewności rynki nie lubią). Dlatego ostatnie 12 miesięcy przebiegły też pod znakiem silnych wahań indeksów i cen jednostek funduszy inwestycyjnych. Jeśli jednak popatrzymy na same wyniki funduszy NN w 2016 roku, tej „dramy” po nich nie widać. Na 34 fundusze w naszej ofercie NN IP TFI, aż 31 przyniosło inwestorom zysk. Z tego 25 funduszy zarobiło więcej, niż „dobra lokata”, czyli ponad 2%. Wśród nich 18 funduszy zarobiło ponad 4%, a aż 8 funduszy wypracowało wyniki dwucyfrowe.

Jak widać, fundusze nie potrzebują spokojnego roku z dużą dawką pozytywnych informacji, aby solidnie zarabiać. Dobre i złe wiadomości mogą się przeplatać, tworząc atmosferę napięcia i niepewności. Grunt, aby fundamenty światowej gospodarki i rynków finansowych były dostatecznie silne, aby tę niepewność przetrawić. Tak było w minionym roku. W takich warunkach indeksy i wyniki funduszy często poddają się dużym wahaniom, ale wtedy też pojawiają się okazje inwestycyjne. Z perspektywy zarządzającego funduszem, albo aktywnego inwestora ważne jest, aby zachować zimną krew i potrafić te okazje wykorzystać. Jednak wielu inwestorów i oszczędzających nie chce na bieżąco śledzić i analizować rynku, tylko powierza odpowiedzialność za wybór poszczególnych inwestycji ekspertom. Z ich perspektywy ważny jest finalny efekt, a roczny wynik funduszu jest informacją, czy sprawy idą w dobrym kierunku.

Fundusze NN Perspektywa, które spełniają rolę takich uniwersalnych portfeli inwestycyjnych zarobiły w 2016 roku od 3% do 5%. Ich wyniki od uruchomiania w marcu 2012 roku zawierają się w przedziale od 20,8% do 23,7%. Nasz flagowy portfel inwestycji zagranicznych, fundusz NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji zyskał 4,5%. Od uruchomienia funduszu w marcu 2014 roku, cena jego jednostki wzrosła już o 18%. Naszym zdaniem, te rozwiązania dosyć dobrze sprawdzają się zarówno przy jednorazowych inwestycjach, jak i przy regularnym inwestowaniu w dłuższym okresie czasu (np. w IKE lub IKZE). Cieszy nas, że kolejny rok z rzędu dostarczają solidny wynik. Tym bardziej, że są bardzo popularne fundusze wśród naszych Klientów.