NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Japonia jest gotowa na reflację

1 lutego 2017

  Przemysław Rodek

   Ekspert ds. Analiz Rynkowych   

 

Na przestrzeni ostatnich lat dwa duże szoki zakłóciły wzrost oczekiwań inflacyjnych. Pierwszym było podniesienie podatku konsumpcyjnego z 2014 r., które skutkowało ostrym zacieśnianiem budżetów gospodarstw domowych, popchnęło gospodarkę w mini recesję i przerwało trend wzrostowy widoczny w wydatkach konsumpcyjnych Japończyków. Co zrozumiałe, firmy przyjęły bardziej ostrożne podejście do inwestycji. Podwyższenie podatku konsumpcyjnego było więc błędem, który na jakiś czas podniósł skłonność sektora prywatnego do większych oszczędności.

Drugi szok pochodził z gruntownej zmiany cen surowców i dolara amerykańskiego, co negatywnie wpłynęło na rynki wschodzące. Spowolnienie gospodarcze rynków rozwijających się silnie uderzyło we wzrost japońskiego eksportu. Spadek cen surowców podniósł realny dochód, ale sektor prywatny ze swoim ostrożnym podejściem postanowił w dużej mierze odłożyć ten nieoczekiwany zysk. Na domiar złego, spadająca inflacja popchnęła oczekiwania inflacyjne jeszcze niżej. Proces ten był wzmocniony wzrostem wartości japońskiego jena. Silniejsza waluta obniżyła zyskowność sektora produkcyjnego, osłabiając zaufanie przedsiębiorstw i ich nakłady inwestycyjne.

Obecna polityka Japońskiego Banku Centralnego polegająca na zakotwiczeniu krzywej rentowności zasadniczo wzmacnia pozytywne szoki na rynku. Przykładem jest ekspansja budżetowa, która popchnęła ku górze wzrost gospodarczy i inflację, obniżając realną rentowność. To z kolei jeszcze mocniej napędza tempo rozwoju, również dzięki spadkowi wartości japońskiej waluty. Kolejnym przykładem są oczekiwania co do reflacji, które podnoszą zagraniczne rentowności, co również powoduje osłabienie jena. Tańsza waluta podnosi inflację bezpośrednio, ale również pośrednio, poprzez wzmocnienie zysków, zaufania przedsiębiorstw i tempa wzrostu gospodarczego. Rezultatem tego wszystkiego jest dalszy spadek rentowności.

Inwestorzy zainteresowani lokowaniem kapitału właśnie na tym rynku mają do dyspozycji subfundusz dostępny w ofercie NN Investment Partners TFI – NN (L) Japonia. Do 100% zgromadzonych aktywów lokowanych jest w fundusz luksemburski NN (L) Japan Equity, który inwestuje w akcje spółek utworzonych, notowanych lub będących przedmiotem obrotu w Japonii. Dodatkowo, jest zarządzany bezpośrednio w Japonii, przez lokalnych ekspertów NN Investment Partners z bogatym doświadczeniem. Nasz subfundusz NN (L) Japonia od początku swojej działalności tj. od 23.11.2009 zyskał stopę zwrotu równą +81,36% (na 30.01.2016).