NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Które rynki akcyjne wzrosną?

6 grudnia 2017

Prognozy NN Investment Partners na przyszły rok dla globalnego rynku akcyjnego są pozytywne.

  Przemysław Rodek

   Ekspert ds. Analiz Rynkowych   

 

Prognozy NN Investment Partners na przyszły rok dla globalnego rynku akcyjnego są pozytywne. Dane makroekonomiczne są korzystne, a globalny wzrost zysków jest dwucyfrowy. Które rynki okażą się jednak najbardziej korzystne w 2018 roku?

Najbardziej prawdopodobnym kandydatem do tego tytułu jest Japonia, ale również rynki wschodzące oraz strefa euro. W Japonii ryzyko polityczne wydaje się być na bardzo niskim poziomie biorąc pod uwagę pozytywny sygnał w postaci ponownego wybrania na stanowisko premiera Shinzo Abe. Na korzyść rynku wpływają też działania banku centralnego, dobre dane ekonomiczne i spółki starające się zwiększać transparentność i wartość dla akcjonariuszy. Dodatkowo, premie za ryzyko na japońskim rynku akcyjnym znajduje się w okolicach 6%, czyli dwa razy tyle co w USA. W tym roku ważnym motorem japońskiej giełdy była oczywiście zmiana kursu jena, co w przyszłości nie powinno ulec zmianie.

 

Obok rynku japońskiego, korzystnie zapowiadają się inwestycje na rynkach wschodzących. Prognozy dla popytu wewnętrznego są pozytywne, a korzystne otoczenie finansowe podtrzymuje wzrost kredytów. Warto zwrócić uwagę na fakt, że sektor IT zastąpił surowce, jako najważniejszy segment rynku. Ważnym czynnikiem jest poprawa w globalnym handlu, która ma pozytywny wpływ na rynki wschodzące. Są one notowane z 20-25% dyskontem w stosunku do rynków rozwiniętych. W ocenie NN investment Partners można spodziewać się niewielkiego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Chinach, jednak prognozy również dla tego rynku pozostają pozytywne. Warto jednak zaznaczyć, że występują również pewne zagrożenia dla tego regionu. Kilka potencjalnych czynników może wpłynąć za zaostrzenie warunków finansowych. Może to być bardziej surowa polityka monetarna USA, „jastrzębie” oczekiwania FED-u lub umacnianie się waluty amerykańskiej.

Trzecim z preferowanych regionów jest strefa euro. W porównaniu z USA, na korzyść strefy euro działają trzy czynniki. Po pierwsze, należy on do bardziej cyklicznych rynków, co w obecnym stadium cyklu gospodarczego powinno mieć pozytywny wpływ na notowania akcji. Po drugie, strefa euro oferuje wyższą premię za ryzyko. Po trzecie, polityka monetarna w strefie euro jest bardziej korzystna od polityki USA, co najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie w przyszłym roku. Obawy inwestorów skupiają się jednak wokół zagrożeń politycznych. Jednym z nich są wybory we Włoszech, które odbędą się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Ponadto, potencjalny wzrost kuru euro może zaszkodzić prognozom zysków.