NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Pomimo politycznych zawirowań na rynkach nadal panuje optymizm

6 września 2017

  Przemysław Rodek

   Ekspert ds. Analiz Rynkowych   

 

Ryzyko polityczne na świecie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, nadal występuje. Pomimo tego optymizm na rynkach finansowych i wiara w pozytywne prognozy gospodarcze okazują się silniejsze.

W otoczeniu ciągle utrzymującego się ryzyka politycznego, to właśnie optymistyczne nastawienie inwestorów, a także ekspansywna polityka pieniężna działają na korzyść rynków finansowych. Takie środowisko jest idealne dla przedsiębiorstw. Ich zdrowe sprawozdania finansowe i obiecujące perspektywy przychodów prawdopodobnie oznaczają wyższe wypłaty dywidend. Dodatkowo, w ocenie NN Investment Partners dalsze umacnianie się waluty amerykańskiej jest mało prawdopodobne. To dobry wiadomość, bo silniejszy dolar obniża zyski denominowane w walucie polskiej.

 

Niska zmienność rynków finansowych

Rynki akcyjne wykazują się niezwykłą odpornością na obecne napięcia polityczne. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z zaledwie dwoma skokami zmienności. Pierwszy związany był z wydarzeniami w Korei Północnej, drugi z polityką wewnętrzną USA. Pomimo tego zmienność indeksu S&P 500 jest niska, a wpływ wspomnianych wydarzeń był krótkookresowy. W przeszłości tak długi okres spokoju mógłby skłaniać inwestorów do realizacji swoich zysków. W tym roku oznaczałoby to jednak stracone szanse inwestycyjne, a nawet straty dla tych, którzy obstawiali wzrost zmienności.

 

Ostatnie słowa i działania Donalda Trumpa jeszcze bardziej podkreśliły słabości jego administracji. Jego reakcja na protesty i atak w Charlottesville, czy chociażby trwający spór o mur graniczny uwidoczniły rozbieżności w jego własnej partii. Z drugiej strony, pozytywny wpływ na rynki finansowe mają nadzieje dotyczące wprowadzenia reformy podatkowej. Na arenie międzynarodowej napięcia z Koreą Północną nie zniknęły, ale nieco ucichły. Chociaż sytuacja zostaje otwarta, fakt, że eskalacja nie nastąpiła od razu wystarczył, aby rynki odzyskały swój optymizm.

 

Obiecujące prognozy gospodarcze

Odporność rynków związana jest w dużej mierze z przekonaniem o pozytywnych perspektywach wzrostu gospodarczego oraz tym, że banki centralne utrzymają swoją ekspansywną politykę pieniężną. Ponadto dane ekonomiczne są dobre, a perspektywy odnośnie wzrostu gospodarczego skorygowano na wyższe. Sierpniowe dane PMI dla Strefy Euro i Japonii były powyżej oczekiwań. Jednocześnie inflacja pozostaje na niskim poziomie, a połączenie między zatrudnieniem, a płacami wydaje się zerwane. Wszystko to daje bankom centralnym komfort stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej.

 

Przedsiębiorstwa prawdopodobnie wypłacą wyższe dywidendy

Wszystko to jest dobrą wiadomością dla przedsiębiorstw. Wzrost zysków spółek jest pozytywny, a prognozy na resztę obecnego i następnego roku są obiecujące. Wpływ na to mają dwa czynniki: przyspieszenie globalnego wzrostu i brak presji na koszty, które zwiększyły marże. Dynamika wzrostu zysków nieco osłabła w ostatnich kwartałach, ale nadal utrzymuje się na poziomie dodatnim w USA, Japonii i na rynkach wschodzących. Szacunki dotyczące zysków spółek europejskich zostały jednak obniżone, co najprawdopodobniej związane jest z silnym euro. Ten profil zysków spółek z pewnością jest czynnikiem, który nakłania inwestorów do utrzymywania swoich pozycji na akcjach, a nawet do dalszego ich kupna w przypadku ewentualnych spadków na giełdach.

Połączenie zdrowych sprawozdań finansowych spółek, wysokich rezerw gotówki i dobrych prognoz zysków tworzy silny sygnał dla wypłaty wyższych dywidend. Nawet pomimo faktu, że wskaźnik wypłaty dywidend znajduje się obecnie na poziomie powyżej średniego, w ocenie NN Investment Partners można liczyć na dalszy jego wzrost.

Inwestorzy powinni jednak mieć na uwadze, że pomimo pozytywnego otoczenia, zagrożenia nadal występują. Największym niebezpieczeństwem są potencjalne błędy polityczne banków centralnych. Tym bardziej, że zaufanie inwestorów w stosunku do nich jest wysokie. Zaledwie jeden błędnie zinterpretowany komentarz lub ostra retoryka banku centralnego mogą wywołać burzę.