NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Pozytywne prognozy dla europejskiego rynku akcji

5 lipca 2017

  Przemysław Rodek

   Ekspert ds. Analiz Rynkowych   

 

Prognozy dla rynku akcyjnego pozostają pozytywne. Po raz pierwszy od 2010 roku ożywienie gospodarcze następuje równocześnie w wielu częściach świata. Pozytywne dane makroekonomiczne obserwujemy zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Zyski spółek wzrastają, napędzane jednocześnie wzrostem przychodów i marż. Ponadto, premie za ryzyko są atrakcyjne, a napływy inwestycyjne na rynek akcyjny są dodatnie pomimo umiarkowanych nastrojów inwestorów. Warto zwrócić uwagę na dobre nastroje przedsiębiorców przejawiające się wzrostem aktywności, takich, jak fuzje, przejęcia i pierwsze oferty publiczne.

Na tle globalnym Europa radzi sobie najlepiej, głównie dzięki krajom strefy euro. Rok 2017 okazał się przełomowy dla zysków spółek europejskich, które wcześniej przez dłuższy okres nie radziły sobie zbyt dobrze. Dane odnoszące się do wzrostu sprzedaży i zysków są bardzo korzystne. Ostatnio widzimy też wzrost napływów inwestycyjnych, spadek ryzyka politycznego i poprawę atrakcyjności wycen. Wzrost zysków w Europie obecnie przewyższa ten w USA, a prognozowany wzrost wynosi odpowiednio 19% i 13%. Co więcej, są one powyżej historycznej średniej dzięki pozytywnej weryfikacji zysków wielu sektorów. W ocenie NN Investment Partners w najbliższej przyszłości ta sytuacja będzie się utrzymywała.

Dzięki wygranej Emmanuela Macrona we Francji i wynikowi wyborów w Holandii, można powiedzieć, że wzrost popularności partii populistycznych w Europie został zahamowany. Nie można oczywiście powiedzieć, że ryzyko polityczne w Europie zniknęło, ale w porównaniu z USA, Ameryką Łacińską lub innymi regionami (np. Bliskim Wschodem), Europę można sklasyfikować jako relatywnie stabilną politycznie.