NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Rynki wschodzące nadal rosną

1 marca 2017

  Przemysław Rodek

   Ekspert ds. Analiz Rynkowych   

 

Od ostatniego tygodnia stycznia, obserwujemy wyraźną poprawę tempa wzrostu rynków wschodzących. Nasz autorski wskaźnik pokazujący zmianę  koniunktury dla 21 rynków wschodzących w zeszłym tygodniu osiągnął czteroletni szczyt. Na jego podstawie można stwierdzić, że poprawa jest najmocniejsza od 2012 roku (kiedy to skonstruowano ten wskaźnik). Spośród tych 21 rynków, 14 posiada pozytywną dynamikę wzrostu  koniunktury. Tylko w przypadku jednego (Tajlandii) jest nadal ujemny.

Po zwycięstwie Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich na początku listopada wyglądało na to, że osłabienie kondycji finansowej rynków wschodzących doprowadzi do pogorszenia ich dynamiki wzrostu gospodarczego. Kondycja finansowa tych rynków były co prawda trudna, ale niedawno uległa poprawie. Mocniejszym impulsem okazał się jednak wzrost cen surowców oraz popytu po stronie rynków rozwiniętych. Te dwa czynniki od listopada przyniosły gwałtowne przyspieszenie eksportu.

Wszystko wskazuje na to, że ożywienie wzrostu gospodarczego na tych rynkach nadal ma pewien potencjał i trend będzie się utrzymywał. Wzrost gospodarczy w USA i Europie ciągle się poprawia, a globalne dane ekonomiczne nadal są dobre. W Chinach prawdopodobnie znajdujemy się przed cyklicznym spowolnieniem, ale w najbliższym czasie większa korekta wzrostu gospodarczego jest mało prawdopodobna. Najprawdopodobniej nie powinniśmy spodziewać się dużych spadków. Istotny dla rynków wschodzących jest też napływ kapitału, który również okazał się pozytywny. Styczeń był dla nich pierwszym miesiącem z dodatnimi przepływami kapitałowymi od czerwca zeszłego roku.

Oprócz możliwości wystąpienia ostrzejszego niż się oczekuje spowolnienia w Chinach, głównym zagrożeniem dla rynków wschodzących jest amerykański protekcjonizm promowany przez prezydenta Donalda Trumpa i wojna handlowa między USA, a Chinami. Jednak póki co, tempo wzrostu rynków wschodzących jest najsilniejsze od lat.

W ofercie produktowej NN Investment Partners TFI znajdują się dwie strategie dające ekspozycję na rynki wschodzące:

  • NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
  • NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących