NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Teraz Polska

1 marca 2017

 Radosław Sosna, CFA

  Młodszy Zarządzający Funduszami

 

Do niedawna wydawało się, że polską giełdę czeka powtórka „scenariusza węgierskiego”, czyli  popadnięcia naszego kraju na dłuższy okres czasu w niełaskę inwestorów, która w przypadku Węgier trwała blisko 4 lata (po niej indeks węgierski wzrósł o ponad 70%!). Szukanie analogii wydawało się tym bardziej uzasadnione, że podobieństw w obu przypadkach można było się doszukać w zapowiadanych czy realizowanych punktach programów dotyczących polityki gospodarczej partii rządzących takich jak – wprowadzanie podatków sektorowych, reformy emerytalne czy ingerencje w kredyty walutowe.

Jednakże, po złagodzeniu opinii politycznych (np. nt. przewalutowania kredytów w CHF) czy poprawiającej się sytuacji gospodarczej (silna konsumpcja, spodziewany wzrost inwestycji, niskie bezrobocie) wizerunek Polski w oczach inwestorów zdecydowanie się ocieplił, co doskonale widać w zachowaniu się polskiej giełdy - WIG jest jednym z najmocniejszych indeksów giełdowych na świecie od początku 2017 roku. Także kolejne rewizje oceny wiarygodności kredytowej Polski przez zagraniczne agencje ratingowe nie powinny nieść ze sobą tylu emocji co poprzednio.

Wsparciem dla polskich akcji może być dotychczasowe niedoważenie inwestorów na naszym rynku (zwłaszcza w największych spółkach z WIG20) oraz sytuacja makroekonomiczna – rosnąca gospodarka (w Polsce i globalnie), za nią inflacja i w konsekwencji wzrost stóp procentowych. Polska giełda (patrząc na strukturę WIG) z dużym udziałem banków czy spółek surowcowych to w dużej mierze spółki, które powinny być beneficjentem szybszego wzrostu gospodarczego oraz wyższych stóp procentowych.

Po tak silnych wzrostach prawdopodobieństwo korekty cen wzrosło jednak w dłuższym terminie perspektywy dla polskiego rynku akcji, szczególnie większych spółek, są znacznie lepsze niż przed paroma miesiącami. W tym kontekście warto zaznaczyć, że NN Akcji czyli flagowy fundusz akcji polskich działający od 1998 roku oferuje ekspozycję na polski rynek akcji, w tym w dużej mierze na największe polskie spółki.