<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Obligacji
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

6,73 % zysku za ostatni rok*

i 16,03 % za ostatnie 5 lat**

 

ZAINWESTUJ

dane na dzień 31/10/2019

Czy wiesz, że NN Obligacji ...

działa 20 lat na polskim rynku

ma ponad 2,5 mld zł aktywów pod zarządzaniem

wybrało ponad 66 tys. Klientów

otrzymał nagrodę Alfa 2016 dla najlepszego funduszu polskich papierów skarbowych wg Analiz Online

Dla kogo NN Obligacji?

Jeśli chcesz inwestować przez co najmniej 1 rok i nie obawiasz się wahań wartości inwestycji szczególnie w krótkim okresie oraz akceptujesz umiarkowane ryzyko, to NN Obligacji jest dla Ciebie.

Sprawdź notowania

W co będą inwestowane Twoje pieniądze?

Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym. Minimum 70% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzając funduszem wybieramy instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentrujemy się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.
Gospodarka rośnie, inflacja jest pod kontrolą, a polski złoty - stabilny. Nie ma zatem powodów, żeby nie inwestować w polskie obligacje skarbowe. Ryzykiem dla obligacji byłoby pogorszenie sytuacji budżetowej, na razie jednak nie widzimy negatywnych tendencji w tym zakresie.
Wojciech Górny
Dyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi