NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zarządzamy środkami ponad 407 tysięcy Polaków o wartości blisko 15 mld złotych

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z nami telefonicznie, skorzystaj z numerów infolinii podanych poniżej.

Składanie zleceń

Usługa dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy podpisali umowę o świadczenie tej usługi oraz posiadają numer PIN.

+48 22 541 77 55

Składanie zleceń za pośrednictwem telefonu: usługa dostępna wyłącznie dla Klientów, którzy podpisali umowę o świadczenie tej usługi oraz posiadają numer PIN.

Koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

Składanie zleceń za pośrednictwem Konsultanta możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.

Składanie zleceń za pośrednictwem IVR możliwe jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Infolinia Funduszy Inwestycyjnych NN oraz PPE/PPI

Agent transferowy Moventum

+48 801 690 555

+48 22 541 75 11

Koszt połączenia to jedna jednostka taryfikacyjna za każdą rozpoczętą minutę połączenia. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Telefoniczne centrum Obsługi Klienta dla Uczestników FWP PKP SFIO

+48 22 640 09 78

Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

Napisz do nas

Zadaj pytanie, zgłoś sugestię, prześlij komentarz wysyłając e-maila na adres biuro@nntfi.pl lub przez formularz kontaktowy.

Skontaktuj się 

Kontakt dla mediów

biuro@nntfi.pl

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Adaś
iod@nntfi.pl
ul. Topiel 12
00-342 Warszawa
Korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy oznaczać dopiskiem: „Dane osobowe”

Logo NN TFI Investment Partners

NN  Investment Partners TFI S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
KRS: 0000039430, NIP: 954-21-80-836
Kapitał zakładowy: 21.000.000 złotych
Kapitał wpłacony: 21.000.000 złotych