<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> PPE Online - monitoruj i zarządzaj swoim PPE | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

W prosty sposób zarządzaj
i dokonuj zmian w Twoim PPE

Czy wiesz że?

Możesz w prostszy sposób zarządzać i dokonywać zmian w Twoim PPE.

Jako pierwsi w Polsce dajemy Ci możliwość składania Twoich zleceń w ramach PPE poprzez serwis transakcyjny nntfi24.pl. Koniec z papierem i koniecznością drukowania.

Monitoruj i zarządzaj swoim PPE - Online

Dowiedz się jak aktywować dostęp do nntfi24.pl - kliknij tutaj

Zapytaj swojego pracodawcę kiedy i czy planuje wdrożenie PPE online.

3 etapy wdrożenia PPE Online

Sprawdź, które zlecenia i od kiedy będziesz mógł składać elektronicznie w nntfi24.pl

od
21 września
2020 roku

 • Zmiana alokacji
 • Zmiana wysokości składki dodatkowej
 • Zmiana danych osobowych
 • Zmiana sposobu i częstotliwości wysyłki potwierdzeń
 • Zamiana/konwersja

od
5 października
2020 roku

 • Rezygnacja z uczestnictwa w Programie
 • Wypłata po 60 roku życia
 • Zmiana rachunku bankowego

od
26 października
2020 roku

 • Wypłata transferwa
 • Wypłata po 55 roku życia

Czym są Pracownicze Programy Emerytalne?

Obejrzyj film, aby poznać krok po kroku czym dokładnie jest PPE, jak możesz do niego przystąpić, jakie warunki musisz spełnić Ty i Pracodawca oraz jakie korzyści wynikają z niego dla ciebie teraz i w przyszłości.

Korzyści dla pracownika

Dodatkowe środki na przyszłą emeryturę

Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki)

Możliwość zabezpieczenia finansowego rodziny

Możliwość budowania dodatkowego kapitału na emeryturę w oparciu o atrakcyjne warunki inwestowania

Uzyskaj pomoc infolinii:
 

  +48 801 609 009

  +48 22 541 75 20

8:00 – 17:00   w dni powszednie

9:00 – 17:00   w dni powszednie (w j. angielskim)

9:00 – 14:00   w soboty

(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Najczęściej zadawane pytania

 • Co to jest Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)?
  PPE jest to dobrowolna forma grupowego oszczędzania na emeryturę, organizowana przez Pracodawcę przy współudziale Pracowników. Pracodawca finansuje składkę podstawową z własnych środków, natomiast pracownik może zadeklarować swoją składkę dodatkową ze środków własnych pochodzących z wynagrodzenia netto. Zasady oraz formy tworzenia i prowadzenia zawarte są w Ustawie o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004r.
 • Kto może przystąpić do PPE utworzonego przez Pracodawcę?

  Pracowniczy Program Emerytalny jest tworzony w celu umożliwienia Pracownikom gromadzenia oszczędności, które będą mogły być wykorzystane przez nich na cele emerytalne. Z tego względu zasadą jest, iż prawo przystąpienia do PPE przysługuje każdemu Pracownikowi, który jest zatrudniony u Pracodawcy prowadzącego Program nie krócej niż 3 miesiące (art. 5 ust. 1 o PPE).

 • Jak stworzyć PPE w swoim zakładzie pracy?

  Przede wszystkim niezbędne jest zawarcie umowy między Pracodawcą a reprezentacją Pracowników oraz w dalszej kolejności umowy między Pracodawcą a instytucją finansową wybraną do zarządzania PPE (np. NN Investment Partners TFI). Ostatnim formalnym etapem jest rejestracja PPE w Komisji Nadzoru Finansowego i uzyskanie wpisu do rejestru PPE.

 • Jak długo trwa proces utworzenia PPE?

  Po złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego kompletu dokumentów rejestracyjnych, urząd ma 30 dni na ich weryfikację i wydanie formalnej decyzji.

 • Czy Pracodawca, który nie posiada związków zawodowych, może utworzyć PPE?

  Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych u pracodawców, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, Pracodawca zawiera umowę zakładową z reprezentacją Pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u danego Pracodawcy.

 • Czy Pracodawca może zawiesić prowadzanie PPE lub całkowicie z niego zrezygnować?

  Tak, w myśl stosownych zapisów Ustawy o PPE, Pracodawca ma możliwość zawieszenia odprowadzania składek na PPE lub w określonych przypadkach w Ustawie ma możliwość likwidacji PPE.

 • Czy oprócz składki pracodawcy mogę inwestować dodatkowe środki własne?

  Tak, oprócz składek Pracodawcy istnieje możliwość inwestowania własnych środków na preferencyjnych warunkach. Można je wpłacać za pośrednictwem Pracodawcy z wynagrodzenia netto lub samodzielnie bezpośrednio na rachunek wybranego subfunduszu. Zasady dysponowania tymi środkami określa Regulamin Uczestnictwa PPI lub PPE.

 • Czy po przystąpieniu do PPE u nowego pracodawcy muszę przemieść środki zgromadzone w PPE u poprzedniego pracodawcy?

  Nie. Można je przenieść lub pozostawić w starym programie, jeżeli uzna się, że warunki zarządzania środkami w PPE u poprzedniego Pracodawcy są korzystniejsze. Decyzja należy do uczestnika.

 • W jaki sposób Pracodawca dokonuje wpłat do PPE?

  Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1207 ze zm.) terminy naliczania oraz przelewu składki w ramach PPE na rachunek uczestnika wskazuje umowa zakładowa.

Rozwińzobacz mniej