<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Emerytura
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Emerytura

Dożywotne świadczenie pieniężne, wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Emerytura przysługuje po przepracowaniu określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku – docelowo jest to 67 zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Od 1999 r. w Polsce obowiązuje trzyfilarowy system emerytalny, w ramach którego przyznawane są środki finansowe podczas naliczania emerytury. Na system emerytalny składają się:

- I filar – prowadzony przez ZUS. I filar jest obowiązkowy, oparty na systemie repartycyjnym. Świadczenia emerytalne wypłacane są na bieżąco ze składek aktualnie wpłacających pracowników.

- II filar – prowadzony jest przez samodzielnie wybrane przez ubezpieczonego Powszechne Towarzystwo Emerytalne, prowadzące indywidualne Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). OFE zasilane są częścią składki z ZUS. Składki wpłacane w II filarze są zwolnione z podatku dochodowego, podlegają również częściowemu dziedziczeniu.

- III filar – nie jest obowiązkowy. Zadaniem III filaru jest zapewnienie dodatkowych oszczędności na czas emerytury. W ramach III filaru dostępne są Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).