<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Fundusz inwestycyjny
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Fundusz inwestycyjny

Osoba prawna, która lokuje powierzone przez swoich klientów środki finansowe w różnorodne instrumenty dostępne na rynku finansowym. Główną zaletą funduszy jest to, że łączą kapitały większej ilości inwestorów, co daje realne szanse na lepsze dochody. Fundusze inwestycyjne są zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które dokonują lokowania pieniędzy klientów m.in. w akcjach, obligacjach, lokatach i innych instrumentach rynku. Fundusze inwestycyjne zbierają środki pieniężne inwestorów, którymi mogą być zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, gminy lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawowy podział funduszy inwestycyjnych pozwala rozróżnić:

  1. fundusze otwarte (FIO) – posiadają zmienną liczbę tytułów do uczestnictwa, czyli jednostek uczestnictwa, które mają odpowiednią wartość finansową,
  2. fundusze zamknięte (FIZ) – posiadają stałą liczbę tytułów do uczestnictwa.

Na rynku polskim możemy mówić jeszcze o Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym (SFIO), który jest pewną mieszanką funduszu otwartego i funduszu zamkniętego.

Inne spotykane klasyfikacje funduszy inwestycyjnych obejmują kryteria: obszaru inwestycji, celu inwestycyjnego, formy uczestnictwa w funduszu, metody ustalania zysku z funduszu, opłaty wstępnej, wynagradzania za zarządzanie funduszem czy dystrybucji zysków i dochodów.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest często wybierane przez osoby, które nie posiadają rozległej wiedzy finansowej i chcą oddać własne oszczędności w ręce profesjonalistów, wyspecjalizowanych w dziedzinie inwestycji.