<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Inwestycja | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Inwestycja

To metoda lokowania kapitału, której celem jest osiągnięcie określonego zysku (zarobku). Środki finansowe potrzebne na sfinalizowanie inwestycji można pozyskać z kredytów, pożyczek lub przeznaczyć na to własne oszczędności. Inwestycją może być również zakup pewnych dóbr, których posiadanie bezpośrednio prowadzi do wzbogacenia. Aby zrozumieć ten mechanizm, wyobraźmy sobie zakup nowoczesnych maszyn do przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nie tylko przyspieszają proces wytwarzania produktu końcowego, ale również ograniczają wydatki związane np. z zatrudnieniem pracowników. Takie działanie bezpośrednio doprowadza do wypracowania zysku czy zwiększenia majątku trwałego. Z kolei w przypadku działalności gospodarczej ten termin powinniśmy rozumieć jako nakład gospodarczy lub konkretne ulokowanie kapitału.

Jednak nas mechanizm działania interesuje w przypadku osób prywatnych. Wtedy inwestycją jest najczęściej wkład finansowy w produkt bankowy (np. lokatę), akcje, obligacje, fundusz inwestycyjny, produkt emerytalny (np. IKE lub IKZE) itp.

Inwestycje nie zawsze są związane z zyskiem. W zależności od ich charakteru mogą wiązać się z określonym ryzykiem, którego poziom zmienia się wraz ze zmianą sytuacji na rynku. Stąd też możliwość osiągnięcia zysku zawsze równoważona jest ewentualną stratą. Dlatego inwestycji należy dokonywać w sposób rozważny, poparty odpowiednią analizą, lub powierzyć profesjonalistom (np. doradcom inwestycyjnym).