<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Lokata bankowa | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Lokata bankowa

Pojęcie jest często stosowane zamiennie z depozytem bankowym. Depozyt to jedna z najpopularniejszych form inwestycji wśród klientów indywidualnych. Lokaty bankowe obejmują konkretne produkty, które różnią się między sobą długością zawieranej umowy, rodzajem oprocentowania oraz wysokością minimalnego kapitału. Posiadanie lokaty bankowej jest możliwe, jeśli klient wpłaci konkretną kwotę pieniężną (tzw. wkład, minimalny kapitał), która jest warunkiem podpisania umowy.

Lokaty można podzielić na kilka grup, m.in.: krótkoterminowe, długoterminowe, dynamiczne, inwestycyjne, nocne, progresywne, rentierskie, negocjowane, typu call, strukturyzowane. W zależności od oferty konkretnego banku, szczegółowe warunki danego produktu mogą być różne, zarówno w kwestii minimalnego wkładu, terminu zapadalności (dnia naliczania odsetek), długości umowy, jak i wysokości oprocentowania. Ze względu na wysoką konkurencyjność, banki często wprowadzają specjalne, promocyjne warunki lokat, które mają zachęcić potencjalnych klientów do deponowania środków pieniężnych. Kapitał z lokat służy bankom częściowo do udzielania kredytów lub pożyczek.