<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Lokata terminowa | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Lokata terminowa 

Umowa pomiędzy bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych. Pozwala ona na wygenerowanie zysku z ulokowanych w ten sposób oszczędności. Zawierana jest na konkretny – ustalony w umowie – czas, gwarantując wypłatę odsetek na koniec trwania umowy.

Lokata terminowa może mieć dwie formy: odnawialną (automatyczne przedłużenie lokaty po upływie czasu, na który została zawarta) lub nieodnawialną (rozwiązuje się wraz z końcem umowy, a środki pieniężne są automatycznie zwracane klientowi). Lokaty terminowe są doskonałym rozwiązaniem dla tych osób, które chcą narzucić sobie pewną dyscyplinę oszczędzania, bowiem wcześniejsze rozwiązanie umowy najczęściej skutkuje utratą wszystkich zarobionych odsetek lub chociaż ich znacznej części.

Lokaty terminowe różnią się między sobą nie tylko długością umowy, ale również wysokością oprocentowania oraz częstotliwością kapitalizowania odsetek. Samo oprocentowanie też może posiadać różną formę (stałe lub zmienne).

Najczęściej zawierane są lokaty na okres z przedziału od jednego miesiąca do 3 lat. Lokaty terminowe nieprzekraczające 12 miesięcy nazywa się lokatami krótkoterminowymi. W celu założenia lokaty należy wpłacić kapitał w minimalnej wysokości, którą określają warunki konkretnego produktu bankowego.