<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Obligacja | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Obligacja

Papier wartościowy i pewnego rodzaju pożyczka, która zawierana jest pomiędzy właścicielem obligacji (obligariusz) a jej emitentem, będącym w tym przypadku dłużnikiem. Obligacje są wypuszczane na rynek lub do zamkniętego kręgu obligatariuszy w określonej ilości (serii). W zdecydowanej większości przypadków obligacje określają pewne zobowiązania pieniężne. Emitent może być zobowiązany do zwrotu określonej kwoty z odsetkami lub do spełnienia świadczenia, które zostało zawarte w obligacji. Najczęściej jest to przekazanie części przyszłych zysków, ustanowienie praw rzeczowych lub przeobrażenie wspomnianego papieru wartościowego w akcje. Emitentem obligacji może być nie tylko Skarb Państwa, ale również samorząd, spółka, jednostka fizyczna.

W każdej obligacji stosuje się konkretne terminy, które decydują o właściwościach danego papieru wartościowego. Zarówno dla kupujących, jak i sprzedających najważniejsza jest zapadalność (termin wykupu obligacji), wartość nominalna (kwota, od której trzeba zapłacić odsetki) oraz cena emisji, czyli cena sprzedaży.