<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Podatek Belki | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Podatek Belki

Podatek od zysków kapitałowych. Obecnie w Polsce wynosi on 19% i jest odprowadzany od zysków z lokat i kont oszczędnościowych, obligacji, akcji spółek notowanych na giełdzie, funduszy inwestycyjnych oraz innych instrumentów rynku kapitałowego. Wylicza się go od realnej kwoty zysku, czyli np. od pieniędzy zarobionych na oprocentowaniu lokaty. Zatem od kwoty zysku (brutto) należy obliczyć 19% podatek (mnożąc kwotę brutto przez 0,19).

W poprzednich latach bardzo popularne były lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek, które skutecznie obchodziły podatek Belki, ponieważ dzienny zarobek na nich był bardzo niski. Obecnie jednak opodatkowane są również najniższe odsetki. Są jednak metody pomnażania pieniędzy, które zwalniają z konieczności zapłaty podatku Belki. Nieopodatkowane są środki, które zostały zdeponowane na Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Nie jest opodatkowane także oszczędzanie i inwestowanie środków pieniężnych na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE).

Jak opłacić podatek? Podatek Belki jest najczęściej odprowadzany automatycznie przez instytucję zarządzającą naszymi pieniędzmi (np. bank, fundusz inwestycyjny). Wyjątkiem są dochody uzyskiwane na giełdzie papierów wartościowych – wówczas podatnik musi się rozliczyć we własnym zakresie.