<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Portfel inwestycyjny | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Portfel inwestycyjny

Zbiór finansowych lub rzeczowych aktywów inwestora, które stanowią dla niego formę lokowania majątku. Wśród składników portfela inwestycyjnego znaleźć się mogą: gotówka, bankowe lokaty terminowe oraz lokaty z funduszem, akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, nieruchomości, złoto, antyki, dzieła sztuki, kamienie szlachetne itp. Składniki te odznaczają się zróżnicowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego, różną zyskownością, ale też różnym poziomem ich płynności (zbywalności). Stąd też w praktyce inwestorzy – w zależności od swoich możliwości oraz preferencji finansowych – tworzą mniej lub bardziej różnorodne portfele inwestycyjne. Bardzo jednak często specjaliści od inwestycji zalecają dywersyfikację (różnicowanie składu aktywów) portfela inwestycyjnego, które znacząco zmniejsza ryzyko inwestycyjne.

Dobrze skonstruowany portfel inwestycyjny powinien być dostosowany do aktualnie panującej koniunktury. Kryzys powinien nas skłaniać do inwestycji w bardziej bezpieczne aktywa. Musimy mieć jednak na uwadze, że w przypadku pojawiania się ożywienia na rynku, powinniśmy szybko zareagować i zmienić strategię inwestycyjną na bardziej otwartą i dynamiczną. Przy budowanie portfela inwestycyjnego powinniśmy brać pod uwagę nie tylko poziom ryzyka poszczególnych inwestycji, ale też powiązane z tym stopy zwrotu z owych inwestycji.