<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Raport wydatków domowych | Słownik NN TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Raport wydatków domowych

Prosty i funkcjonalny raport analityczny dotyczący wszystkich dokonywanych w gospodarstwie domowym zakupów (wydatków) oraz uzyskiwanych zarobków (wpływów). To porównywane niekiedy do rachunku zysków i strat – używanego w terminologii rachunkowości przedsiębiorstw – narzędzie, pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie domowymi finansami.

Dlaczego nazywamy go raportem analitycznym? Przede wszystkim dlatego, że samo zbieranie i zapisywanie (na odpowiednim formularzu) informacji o przychodach i kosztach gospodarstwa domowego (w postaci rejestru transakcji określonej kwotowo oraz odpowiednią kategorią wydatku lub wpływu), to dopiero etap wstępny w procesie zarządzania domowymi finansami. W dalszej kolejności niezbędne są odpowiednie analizy oraz ustalenie tzw. bilansu dnia (różnicy pomiędzy przychodami a kosztami), a także sprawdzenie stanu gotówki w budżecie domowym na dany dzień miesiąca. Tylko takie podejście pozwala na efektywne planowanie wydatków regularnych oraz nieregularnych w każdym gospodarstwie domowym. Uczy nas ponadto oszczędzania pieniędzy, a w konsekwencji także ich dalszego pomnażania (inwestowania w różnorodne instrumenty rynku – lokaty, obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne).