NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Pracowniczy Program Inwestycyjny

Czym są Pracownicze Programy Inwestycyjne?

Pracownicze Programy Inwestycyjne (PPI) są elastyczną formą Programów Emerytalnych, których warunki mogą być dopasowane do określonych celów Pracodawcy, np. zmierzających do wprowadzenia dodatkowego narzędzia motywacyjnego dla wybranej grupy Pracowników.

PPI prowadzone są na podstawie umowy cywilnej zawartej pomiędzy Pracodawcą a NN Investment Partners TFI. Umowa ta określa prawa i obowiązki obu stron oraz szczegóły dotyczące kosztów. Szczegółowe warunki funkcjonowania PPI określa Regulamin Uczestnictwa.

Przykładowe warunki PPI

które mogą zostać dobrowolnie ustalone przez Pracodawcę​:

  • zdefiniowanie grupy Pracowników uprawnionych do przystąpienia do PPI (wyższa kadra zarządzająca lub inna określona grupa lub spełniająca określone warunki wewnątrz Pracodawcy jako dodatek motywujący),
  • wysokość składki do PPI – procentowo lub stała kwota oraz częstotliwości ich odprowadzania,
  • warunki wypłaty środków pochodzących ze składek finansowych przez Pracodawcę (możliwość blokady wypłaty na określony okres, wiek, do momentu ustania zatrudnienia itp.).

  • zakres dostępnych funduszy inwestycyjnych NN
  • możliwość zmian decyzji inwestycyjnych w trakcie uczestnictwa w PPI
  • zakres dostępnych zleceń o dyspozycji w internetowym Serwisie Transakcyjnym NN TFI24
  • limity w zakresie składanych zleceń i dyspozycji (np. limit zamian i konwersji, alokacja składki) lub zniesienie całkowite limitów
  • udostępnienie Rejestru Dodatkowego – możliwość inwestowania własnych środków Pracowników bez ograniczeń – wpłaty i wypłaty w dowolnym momencie. Środki są inwestowane na tych samych warunkach cenowych i funduszach co środki pochodzące od Pracodawcy

Nasi eksperci

 

Agnieszka Jaworska-Martycz

Agnieszka Jaworska-Martycz

Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych

+48 22 108 5731

agnieszka.jaworska-martycz@nntfi.pl

Agnieszka Jaworska-Martycz

 

Grzegorz Mierucki

Grzegorz
Mierucki

Menadżer ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5604

grzegorz.mierucki@nntfi.pl

Grzegorz Mierucki

 

Artur Pazderski

Artur
Pazderski

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5740

artur.pazderski@nntfi.pl

Artur Pazderski

 

Magdalena Dziubak

Magdalena
Dziubak

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5730

magdalena.dziubak@nntfi.pl

 

Joanna Goławska

Joanna
Goławska

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5736

joanna.golawska@nntfi.pl

Najczęściej zadawane pytania

Rozwińzobacz mniej