NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Pracowniczy Program Inwestycyjny

Czym są Pracownicze Programy Inwestycyjne?

1

To elastyczna forma Programów Emerytalnych, których warunki mogą być dopasowane do określonych celów pracodawcy, np. zmierzających do wprowadzenia dodatkowego narzędzia motywacyjnego dla wybranej grupy pracowników.

2

Prowadzone są na podstawie umowy cywilnej zawartej pomiędzy Pracodawcą a NN Investment Partners TFI. Umowa ta określa prawa i obowiązki obu stron oraz szczegóły dotyczące kosztów.

3

Pracodawca ma możliwość dobrowolnie ustalić warunki funkcjonowania PPI w swojej firmie.

Przykładowe warunki PPI

które mogą zostać dobrowolnie ustalone przez Pracodawcę

Zdefiniowanie grupy Pracowników uprawnionych do przystąpienia do PPI

Wysokość składki do PPI – procent lub stała kwota oraz częstotliwości ich odprowadzania

Warunki wypłaty środków pochodzących ze składek finansowych przez Pracodawcę

Zakres dostępnych funduszy inwestycyjnych NN

Możliwość zmian decyzji inwestycyjnych w trakcie uczestnictwa w PPI

Zakres dostępnych zleceń o dyspozycji w internetowym Serwisie Transakcyjnym NN TFI24

Limity w zakresie składanych zleceń i dyspozycji lub zniesienie całkowite limitów

Możliwość inwestowania własnych środków Pracowników bez ograniczeń

 

Nasi eksperci

 

Agnieszka Jaworska-Martycz

Agnieszka Jaworska-Martycz

Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych

+48 22 108 5731

agnieszka.jaworska-martycz@nntfi.pl

Agnieszka Jaworska-Martycz

 

Grzegorz Mierucki

Grzegorz
Mierucki

Menedżer Sprzedaży

+48 22 108 5604

grzegorz.mierucki@nntfi.pl

Grzegorz Mierucki

 

Artur Pazderski

Artur
Pazderski

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5740

artur.pazderski@nntfi.pl

Artur Pazderski

 

Magdalena Dziubak

Magdalena
Dziubak

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5730

magdalena.dziubak@nntfi.pl

 

Joanna Goławska

Joanna
Goławska

Menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży

+48 22 108 5736

joanna.golawska@nntfi.pl

Najczęściej zadawane pytania

Rozwińzobacz mniej