<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Pracownicze Programy Inwestycyjne (PPI) są elastyczną formą Programów Pracowniczych, której warunki mogą być dopasowane do określonych celów Pracodawcy
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Pracowniczy Program Inwestycyjny

Czym są Pracownicze Programy Inwestycyjne?

1

To elastyczna forma Programów Emerytalnych, których warunki mogą być dopasowane do określonych celów pracodawcy, np. zmierzających do wprowadzenia dodatkowego narzędzia motywacyjnego dla wybranej grupy pracowników.

2

Prowadzone są na podstawie umowy cywilnej zawartej pomiędzy Pracodawcą a NN Investment Partners TFI. Umowa ta określa prawa i obowiązki obu stron oraz szczegóły dotyczące kosztów.

3

Pracodawca ma możliwość dobrowolnie ustalić warunki funkcjonowania PPI w swojej firmie.

Przykładowe warunki PPI

które mogą zostać dobrowolnie ustalone przez Pracodawcę

Zdefiniowanie grupy Pracowników uprawnionych do przystąpienia do PPI

Wysokość składki do PPI – procent lub stała kwota oraz częstotliwości ich odprowadzania

Warunki wypłaty środków pochodzących ze składek finansowych przez Pracodawcę

Zakres dostępnych funduszy inwestycyjnych NN

Możliwość zmian decyzji inwestycyjnych w trakcie uczestnictwa w PPI

Zakres dostępnych zleceń o dyspozycji w internetowym Serwisie Transakcyjnym NN TFI24

Limity w zakresie składanych zleceń i dyspozycji lub zniesienie całkowite limitów

Możliwość inwestowania własnych środków Pracowników bez ograniczeń

 

Nasi eksperci

 

Grzegorz Mierucki

Grzegorz
Mierucki

Menedżer Sprzedaży

+48 22 108 5604

grzegorz.mierucki@nntfi.pl

Grzegorz Mierucki

 

Artur Pazderski

Artur
Pazderski

Menedżer Sprzedaży

+48 22 108 5740

artur.pazderski@nntfi.pl

Artur Pazderski

Najczęściej zadawane pytania

Rozwińzobacz mniej