NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zarządzamy środkami ponad 451 tysięcy Polaków o wartości ponad 15 mld złotych

Władze

  • Rada nadzorcza

  • Zarząd

Rada nadzorcza

Hendrik Brink

Przewodniczący Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Ma wykształcenie wyższe, posiada tytuł licencjata z Ekonomii Handlowej i Zarządzania Międzynarodowego. Posiada certyfikaty Insurance Certificate B (1981), Insurance Certificate Fire Insurances (1983), Insurance Certificate A (1986) oraz NIBE Securities Certificate (1998). Związany z Grupą ING od 1980 roku. W latach 1980-1991 pracował jako underwriter w Nationale Nederlanden Non Life Company. W latach 1991-1995 pracował jako Country Manager w ING Insurance International. W latach 1995-1996 był zatrudniony jako Assistant to the Executive Committee ING FSI. W latach 1996-2000 pracował jako Country Manager w ING Investment Management, a w latach 2000-2001 jako Senior Business Consultant w ING Employee Benefits Europe. Od 2001 roku jest zatrudniony w ING Investment Management jako Senior Business Manager.

Herman Zoetmulder

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Ma wykształcenie wyższe, absolwent Erasmus University w Rotterdamie oraz podyplomowych studiów w zakresie wewnętrznego audytu operacyjnego na Erasmus University oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie w Tilburgu. Posiada tytuł magistra z Ekonomii Biznesowej. Ponadto jest posiadaczem tytułów Certified Public Accountant (“Registeraccountant”), Certified Internal Auditor (CIA) and Certified Operational Auditor (Register Operational Auditor). Od 2010 r. związany z Grupą NN (dawniej Grupa ING) kiedy to rozpoczął pracę w ING Investment Management (obecnie NN Investment Partners), gdzie pełnił funkcje Business Managera od spraw Ryzyka oraz Dyrektora Sieci Ryzyka (jednostki nadzorującej zarządzanie ryzykiem w spółkach NN Investment Partners poza krajami Beneluxu). Wcześniej pracował w ING Real Estate Investment Management, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym oraz Deloitte, gdzie w latach 1995-2006 był zatrudniony m.in. na stanowisku Senior Managera w ramach usług Ryzyka i Audytu.

Marice M.E. Thewessen

Członek Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Pani Marice M.E. Thewessen uzyskała w 1997 roku tytuł magistra holenderskiego prawa cywilnego na Uniwersytecie w Utrechcie ze specjalizacją prawo korporacyjne. Ukończyła także studia podyplomowe: wewnętrzny doradca prawny (in-house counsel), z zakresu praw własności intelektualnej oraz z zakresu transakcji korporacyjnych w Grotius Academy na Uniwersytecie w Nijmegen (Holandia), jak również liczne kursy z zakresu prawa papierów wartościowych, rynku kapitałowego, ubezpieczeń i bankowości jak również z zakresu zarządzania. Pani Marice M.E. Thewessen rozpoczęła swoją karierę w ING Group w Amsterdamie w maju 1999 jako radca prawny w Departamencie Prawnym. Od maja 2007 do maja 2008 pracowała na stanowisku starszego radcy prawnego w ING Investment Management w Hadze koncentrując się na wsparciu prawnym w zakresie działań związanych z zarządzaniem portfelem akcji własnych ING Ubezpieczenia. Od czerwca 2008 do września 2017 zajmowała stanowisko Kierownika zespołu ds. prawnego wsparcia inwestycji. Zespół ten odpowiedzialny był za dokumentację prawną związaną z działalnością na rynkach kapitałowych, obsługą zamówień, ładem korporacyjnym, nadużyciami na rynku, ofertami publicznymi oraz kwestiami regulacyjnymi. Od października 2017 pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i jest odpowiedzialna za cały zespół prawny NN Investment Partners (inwestycyjną linię biznesową NN Group) oraz funkcjonalny nadzór nad obsługą prawną podmiotów zależnych i biur NN IP za granicą.

Piotr Linke

Niezależny Członek Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Piotr Linke jest magistrem ekonomii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie. Ukończył także kurs Advanced Executive Education organizowany przez Harvard Business Review and Canadian International Management Institute oraz studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej oraz Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Bogate doświadczeniezawodowe i managerskie na rynku finansowym i kapitałowym zdobywał w renomowanych instytucjach fiansowych. W latach 1984 – 1991 pełnił funkcję Senior Dealer’a w Departamencie Treasury w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W latach 1991 – 1998 był zatrudniony w Banku Creditanstalt S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Departamentu Treasury. W latach 2011-2013 pełnił funkcję dyrektora generalnego Poland Consulting sp. z.o.o. W latach 1998 – 2011 był prezesem zarządu / wiceprezesem zarządu DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Deutsche Asset Management S.A. W latach 2014-2017 był prezesem zarządu BGK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Obecnie pełni funkcję Wicedyrektora Departamentu Finansów Funduszy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Justyna Bójko

Niezależny Członek Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Justyna Bójko jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w 2002 roku. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji i Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doświdczenie zawodowe zdobywała prowadząc praktykę prawniczą, świadcząc usługi prawne dla podmiotów gospodarczych (m.in. przemysł ciężki, budownictwo, energetyka, transport, gospodarka morska) oraz podmiotów sektora publicznego. Od 1998 roku współpracuje z kancelarią LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy jako doradca zewnętrzny, a potem wspólnik. Prowadzi firmę doradczą Forum Infrastruktury sp. z o.o. W latach 2003-2006 radca prawny w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. W latach 2002 – 2003 pracowała w zespole ds. budowy systemów i pobierania opłat za przejazd drogami publicznymi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). W latach 1999 – 2002 pracowała jako członek zespołu negocjacyjnego i doradca prawny w agencji rządowej szczebla centralnego w Departamencie Koncesji Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad (ABiEA). W latach 1997 – 1998 zajmowała stanowisko doradcy prawnego w Couderq et Kubas Sp. z o.o. Real Estate Services ONCOR International. Specjalizacja zawodowa pani Justyny Bójko obejmuje zarówno podsatwową obsługę prawną podmiotów gospodarczych i administracji publicznej, doradztwo w projektach restrukturyzacyjnych i infrastrukturalnych, zamówieniach publicznych, legislacji, sprawach z zakresu z zakresu cyber- bezpieczeństwa i PPP (sektor informatyczny, infrastruktury, obrotu finansowego, usług dla ludności, transportu).

Zarząd

Małgorzata Barska

Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Małgorzata Barska
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowych studiów Mastere de Management Industriel Europeen organizowanych przez Haute Etudes Commercialles (HEC) w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczynała jako Kupiec we francuskiej firmie Geant. W latach 1997 – 2005 swój rozwój zawodowy kontynuowała w branży motoryzacyjnej w Fiat Auto Poland, a następnie w Volvo Auto Polska. Od 2005 roku związana z sektorem finansowym. Podczas swojej kariery w Banku Handlowym (Citibank) pełniła szereg funkcji managerskich od szczebla oddziału do regionu. Od 1 czerwca 2008 r. pełniła funkcję członka zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. oraz członka zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie odpowiadała za Departament Sprzedaży i Marketingu. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. Prezes Zarządu ING IM (Polska) S.A. Od 2 października 2012 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ING TFI S.A.) Od 16 grudnia 2014 r. Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.)

Leszek Jedlecki

Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Leszek Jedlecki
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1991 roku zajmował kierownicze stanowiska w Banku Śląskim S.A. W latach 1996-1997 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w ING Investment Management (Polska) S.A. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Członka Zarządu, a od lipca 2002 roku do sierpnia 2007 roku był Wiceprezesem Zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od czerwca 2002 roku do 8 grudnia 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A.. 20 sierpnia 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest odpowiedzialny za Departament Finansowo-Operacyjny oraz za rozwój i koordynację działań Grupy NN Investment Partners w regionie CEE. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Od 16 grudnia 2014 r. Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.)

Robert Bohynik

CFA, Członek Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Robert Bohynik
Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku jako Trader i Portfolio Manager w Palco Brokers o.c.p.,a.s. (Dom Maklerski). Posiada doktorat z Zarządzania Finansami zdobyty w 2003 roku na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, od 2006 roku tytuł CFA, a od 2011 roku tytuł CAIA. W 2005 roku rozpoczął pracę w Allianz Pension Fund Management Company jako zarządzający funduszami. Pracę w Grupie ING rozpoczął w 2008 roku w ING Investment Management w Czechach jako Dyrektor Departamentu Inwestycji. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w ING Investment Management w Czechach. Między rokiem 2009 a 2012 członek zarządu, a później Prezes Zarządu i członek zarządu w ING Investment Management w Czechach odpowiadający za Dział Inwestycji, a także członek zarządu Funduszu Emerytalnego ING / NN na Słowacji. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. był członkiem zarządu ING IM (Polska). Od 2 października 2012 r. członek zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.) odpowiedzialny za Dział Inwestycyjny.

Dariusz Korona

Członek Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Dariusz Korona
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest Radcą Prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Warszawie. Od początku drogi zawodowej związany z rynkiem finansowym. W latach 1995 do 2003 pracował w centrali BGŻ S.A. Następnie od 2003 do 2007 r. był zatrudniony w PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A. na stanowisku Inspektora Nadzoru i Prawnika (Radcy Prawnego). Od stycznia 2008 roku do 8 grudnia 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnętrznego w ING Investment Management (Polska) S.A. Od stycznia 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnętrznego w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2 października 2012 r. członek zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.) odpowiedzialny za Departament Prawny i Nadzoru Wewnętrznego.

Łukasz Adaś

Członek Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Absolwent WSB-NLU w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago. Karierę zawodową rozpoczynał w KPMG Audyt Sp. z o.o., w departamencie audytu instytucji finansowych. Od marca 2010 roku związany z NN Investment Partners S.A (dawniej ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ING Investment Management (Polska) S.A.), gdzie początkowo był odpowiedzialny za wsparcie przy wdrażaniu systemu księgowego oraz wycenę portfeli klientów. Od czerwca 2010 r. do grudnia 2014 r. pracował na stanowisku Audytora Wewnętrznego w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. koncentrując się na przygotowywaniu i wypełnianiu planów audytu w obu spółkach oraz na wspieraniu Rady Nadzorczej w wykonywaniu przez nią obowiązków. W styczniu 2015 roku dołączył do Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Od października 2016 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem odpowiedzialny za obszar ryzyka operacyjnego i finansowego w Towarzystwie oraz zarządzanych funduszach.