Zarządzamy środkami 238 tysięcy Polaków o wartości 12,7 mld złotych

Władze

  • Rada nadzorcza

  • Zarząd

Rada nadzorcza

Martin Nijkamp

Przewodniczący Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Związany z Grupą ING od 1987 roku. Obecnie pełni funkcję Head of Business Strategy i jest odpowiedzialny za wdrożone rozwiązania klienckie, rozwój partnerstwa strategicznego i kanałów dystrybucji w Europie, jak również za rozwój inwestycji greenfield na rynkach wschodzących z regionu Europy. Wcześniej pełnił funkcję Managing Director Institutional Business Development Europe Middle East and Africa. W ramach swojej kariery w ING pracował również na stanowiskach General Manager Region Europy i Rynków Wschodzących, Portfolio Manager i Chief International Economist. Jest absolwentem Groningen Universiteit w Holandii w zakresie makroekonomii (1984). Przez prawie cztery lata pełnił funkcję Assistant Profesor na wydziale Makroekonomii Uniwersytetu w Tilburgu.

Frank van Geel

Członek Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Absolwent University of Erasmus w Rotterdamie, posiada tytuł magistra prawa. Pracę rozpoczął na stanowisku radcy prawnego w ING Bank NV. W roku 2004 został mianowany na stanowisko starszego radcy prawnego w dziale Wsparcia Inwestycji w ING Investment Management International. W 2006 roku objął stanowisko Szefa Zespołu Prawnego w dziale Wsparcia Inwestycji w ING Investment Management International. W 2008 roku mianowany na stanowisko Szefa ds. Prawnych, Funduszy i Zarządzania Aktywami w NN Investment Partners. Frank van Geel jest odpowiedzialny za zarządzanie działem prawnym w centrali w Hadze. Ponadto odpowiedzialność funkcyjna Franka van Geel obejmuje działy prawne w Polsce, Belgii, Czechach i Singapurze oraz wsparcie prawne dla oddziałów międzynarodowych.

Hendrik Brink

Sekretarz Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Ma wykształcenie wyższe, posiada tytuł licencjata z Ekonomii Handlowej i Zarządzania Międzynarodowego. Posiada certyfikaty Insurance Certificate B (1981), Insurance Certificate Fire Insurances (1983), Insurance Certificate A (1986) oraz NIBE Securities Certificate (1998). Związany z Grupą ING od 1980 roku. W latach 1980-1991 pracował jako underwriter w Nationale Nederlanden Non Life Company. W latach 1991-1995 pracował jako Country Manager w ING Insurance International. W latach 1995-1996 był zatrudniony jako Assistant to the Executive Committee ING FSI. W latach 1996-2000 pracował jako Country Manager w ING Investment Management, a w latach 2000-2001 jako Senior Business Consultant w ING Employee Benefits Europe. Od 2001 roku jest zatrudniony w ING Investment Management jako Senior Business Manager.

Zarząd

Małgorzata Barska

Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Małgorzata Barska
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowych studiów Mastere de Management Industriel Europeen organizowanych przez Haute Etudes Commercialles (HEC) w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczynała jako Kupiec we francuskiej firmie Geant. W latach 1997 – 2005 swój rozwój zawodowy kontynuowała w branży motoryzacyjnej w Fiat Auto Poland, a następnie w Volvo Auto Polska. Od 2005 roku związana z sektorem finansowym. Podczas swojej kariery w Banku Handlowym (Citibank) pełniła szereg funkcji managerskich od szczebla oddziału do regionu. Od 1 czerwca 2008 r. pełniła funkcję członka zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. oraz członka zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie odpowiadała za Departament Sprzedaży i Marketingu. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. Prezes Zarządu ING IM (Polska) S.A. Od 2 października 2012 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ING TFI S.A.) Od 16 grudnia 2014 r. Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.)

Leszek Jedlecki

Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Leszek Jedlecki
Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne i jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1991 roku zajmował kierownicze stanowiska w Banku Śląskim S.A. W latach 1996-1997 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w ING Investment Management (Polska) S.A. W latach 1998-2002 pełnił funkcję Członka Zarządu, a od lipca 2002 roku do sierpnia 2007 roku był Wiceprezesem Zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od czerwca 2002 roku do 8 grudnia 2014 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ING Investment Management (Polska) S.A.. 20 sierpnia 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jest odpowiedzialny za Departament Finansowo-Operacyjny oraz za rozwój i koordynację działań Grupy NN Investment Partners w regionie CEE. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Od 16 grudnia 2014 r. Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.)

Robert Bohynik

CFA, Członek Zarzadu NN Investment Partners TFI S.A.

Robert Bohynik
Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku. Posiada doktorat z Zarządzania Finansami, od 2006 roku tytuł CFA, a od 2011 roku tytuł CAIA. Początkowo pracował jako analityk finansowy i zarządzający portfelem. W 2005 roku rozpoczął pracę w Allianz Pension Fund Management Company jako zarządzający funduszami. W 2007 roku awansował na Starszego zarządzającego portfelem w Allianz Asset Management (Słowacja), gdzie zarządzał portfelami. Pracę w Grupie ING rozpoczął w 2008 roku w ING Investment Management w Czechach jako Dyrektor Departamentu Inwestycji, który był odpowiedzialny za zarządzanie portfelem dla klientów instytucjonalnych. Pełnił również funkcję CEO w ING Investment Management w Czechach. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. był członkiem zarządu ING IM (Polska). Od 2 października 2012 r. członek zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.) odpowiedzialny za Dział Inwestycyjny.

Dariusz Korona

Członek Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Dariusz Korona
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz jest Radcą Prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Radę Radców Prawnych w Warszawie. Od początku drogi zawodowej związany z rynkiem finansowym. W latach 1995 do 2003 pracował w centrali BGŻ S.A. Następnie od 2003 do 2007 r. był zatrudniony w PKO/CREDIT SUISSE TFI S.A. na stanowisku Inspektora Nadzoru i Prawnika (Radcy Prawnego). Od stycznia 2008 roku do 8 grudnia 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnętrznego w ING Investment Management (Polska) S.A. Od stycznia 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Wewnętrznego w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2 października 2012 r. członek zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.) odpowiedzialny za Departament Prawny i Nadzoru Wewnętrznego.