<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Władze NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zarządzamy środkami ponad 487 tysięcy Polaków o wartości ponad 25 mld złotych

Władze

  • Rada nadzorcza

  • Zarząd

Rada nadzorcza

Martijn Canisius

Przewodniczący Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Absolwent Uniwersytetu w Maastricht, na Wydziale Ekonomii Biznesu, ze specjalizacją w finansach i inwestycjach. Do Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A. dołączył 31 lipca 2019 r. Zawodowo związany z sektorem finansowym. Od 2017 r. pracuje w NN Investment Partners jako Członek Zarządu i Dyrektor ds. Ryzyka i Finansów (Chief Finance & Risk oficer). Odpowiada za wszystkie departamenty finansów i ryzyka wspomagające NN Investment Partners w Hadze oraz ogólny nadzór nad wsparciem finansowym i zarządzaniem ryzykiem na rzecz oddziałów i spółek zależnych NN Investment Partners za granicą. Wcześniej, od 2008 r., związany z Delta Lloyd Group. W latach 2016-2017 piastował stanowisko Członka Zarządu oraz Członka Komitetu Inwestycyjnego Delta Lloyd Pension Fund. W latach 2014-2016 był Dyrektorem ds. Ryzyka i Finansów w joint venture Delta Lloyd i ABN Amro. Wcześniej pełnił funkcję Menedżera Planowania Grupowego i Kontroli. Od 2005 r. do 2008 r., przed dołączeniem do Delta Lloyd, pracował w AXA Nederland a od 2002 r. do 2005 r. w Aegon Pension Business.

Magdalena Ciechomska-Barczak

Członek Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Jest absolwentką Politechniki Lubelskiej, na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki oraz studiów podyplomowych w dziedzinie Controllingu i zarządzania przedsiębiorstwem na UMCS. Ukończyła również studia MBA na Uniwersytecie w Illinois, a od 2016 r. jest członkiem stowarzyszeń księgowych AICPA i CIMA. Do Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A. dołączyła 1 października 2022 r. Karierę zawodową rozpoczynała jako Specjalista do spraw strategii finansowej w MONTEX S.A., a później objęła stanowisko Dyrektora Finansowego w ZPC Świdnik Sp. z o.o., należącej do GK WSK PZL-Świdnik S.A. Z sektorem finansowym bezpośrednio związana jest od 2003 r., kiedy została Dyrektorem Finansowym w Pekao Faktoring Sp. z o.o. Przez kolejne lata zajmowała tam stanowisko Członka Zarządu i ostatecznie, w latach 2017-2020 pełniła rolę Prezesa Zarządu. Od 2020 jest Wiceprezesem Zarządu, a także Dyrektorem Finansowym i Operacyjnym w ING Commercial Finanse S.A. Przewodnicząca Zespołu ds. Księgowo-Finansowych Polskiego Związku Faktorów oraz Przewodnicząca Komitetu Ekonomiczno-Statystycznego EU Federation for Factoring and Commercial Finance. Wieloletni członek rady podatkowej Lewiatan.

Marice M.E. Thewessen

Członek Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Marice M.E. Thewessen uzyskała w 1997 roku tytuł magistra holenderskiego prawa cywilnego na Uniwersytecie w Utrechcie ze specjalizacją prawo korporacyjne. Ukończyła także studia podyplomowe: wewnętrzny doradca prawny (in-house counsel), z zakresu praw własności intelektualnej oraz z zakresu transakcji korporacyjnych w Grotius Academy na Uniwersytecie w Nijmegen (Holandia), jak również liczne kursy z zakresu prawa papierów wartościowych, rynku kapitałowego, ubezpieczeń i bankowości jak również z zakresu zarządzania. Marice M.E. Thewessen rozpoczęła swoją karierę w ING Group w Amsterdamie w maju 1999 jako radca prawny w Departamencie Prawnym. Od maja 2007 do maja 2008 pracowała na stanowisku starszego radcy prawnego w ING Investment Management w Hadze koncentrując się na wsparciu prawnym w zakresie działań związanych z zarządzaniem portfelem akcji własnych ING Ubezpieczenia. Od czerwca 2008 do września 2017 zajmowała stanowisko Kierownika zespołu ds. prawnego wsparcia inwestycji. Zespół ten odpowiedzialny był za dokumentację prawną związaną z działalnością na rynkach kapitałowych, obsługą zamówień, ładem korporacyjnym, nadużyciami na rynku, ofertami publicznymi oraz kwestiami regulacyjnymi. Od października 2017 pełni funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego i jest odpowiedzialna za cały zespół prawny NN Investment Partners (inwestycyjną linię biznesową NN Group) oraz funkcjonalny nadzór nad obsługą prawną podmiotów zależnych i biur NN IP za granicą.

Piotr Linke

Niezależny Członek Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Piotr Linke jest magistrem ekonomii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie. Ukończył także kurs Advanced Executive Education organizowany przez Harvard Business Review and Canadian International Management Institute oraz studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej oraz Administrowania Funduszami Unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Bogate doświadczenie zawodowe i managerskie na rynku finansowym i kapitałowym zdobywał w renomowanych instytucjach finansowych. W latach 1984 – 1991 pełnił funkcję Senior Dealer’a w Departamencie Treasury w Banku Handlowym w Warszawie S.A. W latach 1991 – 1998 był zatrudniony w Banku Creditanstalt S.A. w Warszawie na stanowisku Dyrektora Departamentu Treasury. W latach 2011-2013 pełnił funkcję dyrektora generalnego Poland Consulting sp. z.o.o. W latach 1998 – 2011 był prezesem zarządu / wiceprezesem zarządu DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. / Deutsche Asset Management S.A. W latach 2014-2017 był prezesem zarządu BGK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Obecnie pełni funkcję Wicedyrektora Departamentu Finansów Funduszy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wanda Rogowska

Niezależny Członek Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i doktorem matematyki. Ukończyła szereg szkoleń, w tym między innymi kursy o zasadach rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Rachunkowości lub rachunkowości zarządczej. W 2003 r. uzyskała również tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu / Nottingham Trent Uniwersytet, a w 2007 roku ukończyła program zarządzania w INSEAD. Zakończyła aktywność zawodową i obecnie jest na emeryturze. Była Dyrektorem Biura Kontroli Finansowej w dziale Global Banking & Markets w BZ WBK S.A. Przez wiele lat pracowała w radach nadzorczych różnych spółek w Grupie BZ WBK, w tym w BZ WBK TFI S.A. i BZ WBK Asset Management S.A. Od 1994 r. związana z BZ WBK S.A. Brała czynny udział w strategicznych projektach, w tym między innymi w połączeniu Banku Zachodniego S.A. z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. Od 2012 r. pracowała w Pionie Global Banking & Markets, dziale dedykowanym do obsługi największych klientów instytucjonalnych Grupy Santander, gdzie była odpowiedzialna za finanse, zarządzanie kapitałem i operacje. Ponadto w latach 1997-2001 była aktywnym członkiem Komitetu Rachunkowości i Podatków przy Związku Banków Polskich. Prowadziła szereg wykładów z zakresu rachunkowości bankowej na Uniwersytecie WSB w Poznaniu.

Zoran Trajanovic

Członek Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A.

Doktor nauk fizycznych Uniwersytetu w Maryland (1992-1997). Posiada również licencjat (B.A.) w zakresie matematyki i fizyki Virginia Tech w Blacksburg (1988-1992). Funkcje Członka Rady Nadzorczej NN Investment Partners TFI S.A. sprawuje od 31 lipca 2019 r. Podczas kariery zawodowej był związany zarówno z Grupą ING, jak i – obecnie – z NN Investment Partners. Między marcem 2013 r. a marcem 2015 r. pełnił funkcję Client Group Business Menedżera w NN Investment Partners. Między kwietniem 2015 r. a grudniem 2017 r. awansował na szefa Wywiadu Handlowego i Zarządzania (Head of Commercial Intelligence & Business Management). Kierował zespołem odpowiedzialnym za zrozumienie sił stojących za sukcesami i porażkami biznesowymi. W styczniu 2018 r. objął stanowisko Doradcy Strategicznego z głównym nastawieniem na Strategię i Działania Biznesowe (Strategy & Business Performance), odpowiadając za wsparcie Zarządu NN Investment Partners w opracowaniu nowej strategii biznesowej. Z Grupą ING związał się w 2010 r. Zaczynał jako Główny Doradca w Departamencie Strategii i Zmiany Biznesu. Między kwietniem 2011 r. a marcem 2013 r. pełnił funkcję Strategicznego Partnera Biznesowego dla ING Investment Management.

Zarząd

Małgorzata Barska

Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Małgorzata Barska
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i podyplomowych studiów Mastere de Management Industriel Europeen organizowanych przez Haute Etudes Commercialles (HEC) w Paryżu. Karierę zawodową rozpoczynała jako Kupiec we francuskiej firmie Geant. W latach 1997 – 2005 swój rozwój zawodowy kontynuowała w branży motoryzacyjnej w Fiat Auto Poland, a następnie w Volvo Auto Polska. Od 2005 roku związana z sektorem finansowym. Podczas swojej kariery w Banku Handlowym (Citibank) pełniła szereg funkcji managerskich od szczebla oddziału do regionu. Od 1 czerwca 2008 r. pełniła funkcję członka zarządu ING Investment Management (Polska) S.A. oraz członka zarządu ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie odpowiadała za Departament Sprzedaży i Marketingu. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. Prezes Zarządu ING IM (Polska) S.A. Od 2 października 2012 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ING TFI S.A.) Od 16 grudnia 2014 r. Prezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.)

Robert Bohynik

CFA, Wiceprezes Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Robert Bohynik
Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku jako Trader i Portfolio Manager w Palco Brokers o.c.p.,a.s. (Dom Maklerski). Posiada doktorat z Zarządzania Finansami zdobyty w 2003 roku na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, od 2006 roku tytuł CFA, a od 2011 roku tytuł CAIA. W 2005 roku rozpoczął pracę w Allianz Pension Fund Management Company jako zarządzający funduszami. Pracę w Grupie ING rozpoczął w 2008 roku w ING Investment Management w Czechach jako Dyrektor Departamentu Inwestycji. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w ING Investment Management w Czechach. Między rokiem 2009 a 2012 członek zarządu, a później Prezes Zarządu i członek zarządu w ING Investment Management w Czechach odpowiadający za Dział Inwestycji, a także członek zarządu Funduszu Emerytalnego ING / NN na Słowacji. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. był członkiem zarządu ING IM (Polska). Od 2 października 2012 r. do 15 lipca 2020 r. pełnił funkcję członka zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.) odpowiedzialny za Dział Inwestycyjny. Od 15 lipca 2020 r. Wiceprezes Zarządu spółki.

Łukasz Adaś

Członek Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Absolwent WSB-NLU w Nowym Sączu oraz National-Louis University w Chicago. Karierę zawodową rozpoczynał w KPMG Audyt Sp. z o.o., w departamencie audytu instytucji finansowych. Od marca 2010 roku związany z NN Investment Partners S.A (dawniej ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz ING Investment Management (Polska) S.A.), gdzie początkowo był odpowiedzialny za wsparcie przy wdrażaniu systemu księgowego oraz wycenę portfeli klientów. Od czerwca 2010 r. do grudnia 2014 r. pracował na stanowisku Audytora Wewnętrznego w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. koncentrując się na przygotowywaniu i wypełnianiu planów audytu w obu spółkach oraz na wspieraniu Rady Nadzorczej w wykonywaniu przez nią obowiązków. W styczniu 2015 roku dołączył do Departamentu Zarządzania Ryzykiem. Od października 2016 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem odpowiedzialny za obszar ryzyka operacyjnego i finansowego w Towarzystwie oraz zarządzanych funduszach.

Tomasz Sułek

Członek Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku w firmie Ving Sp. z o.o. Od 2003 roku związany z sektorem finansowym, kiedy to dołączył do Nykredit Bank Hipoteczny, gdzie odpowiadał za przygotowanie technologiczne banku do rozpoczęcia działalności w Polsce. W latach 2005 – 2010 pracował w Accenture Sp. z o.o. realizując szereg projektów wdrożeniowych dla największych instytucji finansowych w Polsce. W latach 2010 – 2013 rozwijał swoją karierę zawodową w sektorze bankowym pełniąc szereg funkcji managerskich w Deutsche Bank PBC oraz Kredyt Banku. W kolejnych latach pracując jako zewnętrzny konsultant m.in. w Compfort Meridian Polska oraz Deloitte Consulting odpowiadał za wdrożenia projektów technologicznych oraz transformacyjnych głównie dla klientów sektora bankowego. W 2017 roku jako Dyrektor ds. Strategii Digitalizacji dołączył do Raiffeisen Polbank, gdzie odpowiadał za realizację strategicznego programu cyfryzacji procesów w obszarze klienta detalicznego. W kwietniu 2019 roku dołączył do NN Investment Partners TFI S.A., gdzie od 15 lipca 2020 roku pełni funkcję Członka Zarządu nadzorując obszary technologii oraz operacji.