<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Certyfikat ISO/IEC 27001:2013 | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013

Jesteśmy instytucją finansową, która nie tylko spełnia wymogi regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa, ale również podejmujemy szereg działań podnoszących poziom bezpieczeństwa informacji.

NNIP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 9 stycznia 2020 roku uzyskało certyfikat zgodności z normą ISO 27001:2013 w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji w zakresie wykonywania czynności wyceny funduszy, zarządzania funduszami i portfelami inwestycyjnymi. Certyfikat został wydany przez renomowaną instytucję certyfikującą BSI.

Oprócz weryfikacji zgodności z normą ISO 27001:2013 co roku zlecamy niezależnemu audytorowi zbadanie naszego systemu kontroli wewnętrznej w obszarze zarządzania funduszami, wyceny oraz przetwarzania zleceń uczestników na bazie standardu ISAE3402. Dowodem potwierdzającym spełnienie wymogów standardu jest raport audytora.

Dodatkowo w ramach rocznego harmonogramu testów penetracyjnych zlecamy badanie podatności naszych systemów informatycznych.