<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zarządzają Funduszami NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zarządzamy środkami ponad 451 tysięcy Polaków o wartości ponad 15 mld złotych

Zarządzający Funduszami

O bardzo dobre wyniki Funduszy NN troszczy się zespół zarządzających wspierany przez zespół analityków. Ich praca polega na dogłębnej analizie akcji spółek oraz instrumentów dłużnych. Po starannej ocenie perspektyw dla danego instrumentu finansowego podejmowana jest decyzja o jego kupnie lub sprzedaży.

Robert Bohynik, CFA

Dyrektor Inwestycyjny Członek Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Robert Bohynik
Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku jako Trader i Portfolio Manager w Palco Brokers o.c.p.,a.s. (Dom Maklerski). Posiada doktorat z Zarządzania Finansami zdobyty w 2003 roku na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, od 2006 roku tytuł CFA, a od 2011 roku tytuł CAIA. W 2005 roku rozpoczął pracę w Allianz Pension Fund Management Company jako zarządzający funduszami. Pracę w Grupie ING rozpoczął w 2008 roku w ING Investment Management w Czechach jako Dyrektor Departamentu Inwestycji. Pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w ING Investment Management w Czechach. Między rokiem 2009 a 2012 członek zarządu, a później Prezes Zarządu i członek zarządu w ING Investment Management w Czechach odpowiadający za Dział Inwestycji, a także członek zarządu Funduszu Emerytalnego ING / NN na Słowacji. Od 2 października 2012 r. do 8 grudnia 2014 r. był członkiem zarządu ING IM (Polska). Od 2 października 2012 r. członek zarządu NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.) odpowiedzialny za Dział Inwestycyjny.

Tomasz Rabęda

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi

Tomasz Rabęda
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada bogate 23 letnie doświadczenie w branży. Były szef departamentu instrumentów dłużnych Banku Pekao S.A. Związany z NN Investment Partners TFI od lipca 2015 roku.

Krzysztof Prus

Zarządzający Funduszami Dłużnymi

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, posiadacz dyplomu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). 20 lat doświadczenia w branży finansowej. W latach 1998-2014 pracował w Banku Handlowym (Citi Handlowy) w Warszawie, gdzie zajmował stanowiska od stażysty w departamencie skarbu do wicedyrektora jednostki zarządzania aktywami i zobowiązaniami. W 2014 r. rozpoczął pracę w Najwyższej Izbie Kontroli. Był tam specjalistą i starszym inspektorem. Do NN Investment Partners TFI dołączył w 2018 r.

Paweł Gołębiewski, CFA

Zarządzający Funduszami

Posiada ponad 13 lat doświadczenia na rynku kapitałowym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę rozpoczął w 2007 roku w Banku BPH gdzie pracował na stanowisku Dealer Fixed Income and IR Derivatives. W latach 2010-2012 związany z Millennium TFI, gdzie pełnił początkowo funkcję Młodszego Zarządzającego Funduszami, a następnie Zarządzającego Funduszami. W latach 2012-2017 pracował w BPH TFI początkowo na stanowisku Zarządzającego Funduszami Dłużnymi, a następnie Dyrektora Biura Aktywów Dłużnych. Następnie przeszedł do Biura Maklerskiego mBanku na stanowisko Zarządzającego Aktywami. W latach 2018-2020 w TFI PZU zarządzał funduszami dłużnymi o łącznych aktywach sięgających 2 mld zł. Od listopada 2020 związany z Grupą NN.

Rafał Tofiło

Doradca Inwestycyjny (licencja nr 400) oraz Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 2367), Zarządzający Funduszami

Absolwent kierunku Quantiative Finance na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendysta na Aarhus University na kierunku Economics and Management. Od września 2013 związany z NN Investment Partners TFI najpierw na stanowisku Specjalisty ds. Pomiaru Wyników, Menedżera ds. Produktów oraz Doradcy Inwestycyjnego. Obecnie zarządzający strategiami dłużnymi.

Marcin Szortyka

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Marcin Szortyka
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przed podjęciem pracy w NN Investment Partners TFI przez 2 lata pracował w domu maklerskim UniCredit CA IB na stanowisku analityka, gdzie zajmował się analizą spółek z branży nieruchomości oraz medialnych. Pracę zawodową rozpoczynał w 2004 roku w dziale analiz DM BZ WBK. Od maja 2007 roku związany z Grupą NN.

Michał Witkowski

Zarządzający Funduszami

Michał Witkowski
Absolwent Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., gdzie początkowo, jako specjalista w zespole ds. nowych emisji, uczestniczył w procesie przygotowywania ofert na rynku pierwotnym. W 2008 roku dołączył do Zespołu Wsparcia Analitycznego w tejże instytucji, gdzie odpowiedzialny był za sporządzanie raportów analitycznych dotyczących małych i średnich spółek. Od listopada 2010 związany z Grupą NN.

Jan Kruk, CFA

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 791), Zarządzający Funduszami

Jan Kruk
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość specjalizacja Finanse Przedsiębiorstw. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 791 oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). W trakcie studiów odbył staże w CDM Pekao S.A. oraz KPMG Advisory Sp. z o.o. Od października 2013 roku związany z NN Investment Partners TFI S.A., najpierw na stanowisku stażysty w Departamencie Marketingu, a następnie od początku lipca 2014 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Inwestycji. Obecnie pełni rolę Zarządzającego funduszami: multi-asset oraz akcji.

Oliwer Prandecki, CFA

Zarządzający i Starszy Analityk Akcji

Oliwer Prandecki
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość o specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstwa, oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek Prawo. Z NN Investment Partners TFI związany jest od 2006 r. Karierę rozpoczął w Departamencie Prawnym i Nadzoru Wewnętrznego, pracując na stanowiskach Prawnika oraz Inspektora Nadzoru. Od roku 2009 zatrudniony w Departamencie Inwestycji. Obecnie odpowiedzialny za zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) oraz za strategie absolutnej stopy zwrotu (Total Return).

Bartłomiej Chyłek, CFA, CAIA

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 245), Dyrektor Zespołu Analiz

Bartłomiej Chyłek
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość specjalizacja Zarządzanie Ryzykiem. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 245, a oraz certyfikaty Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) oraz Chartered Financial Analyst (CFA). Ponadto uczestniczy w programie Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Pracę rozpoczął w połowie 2007 roku w NN Investment Partners TFI na stanowisku kolejno Analityka Akcji i Młodszego Zarządzającego Funduszami. Od grudnia 2008 do czerwca 2009 pracował jako Doradca Inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Następnie od lipca 2009 do grudnia 2009 zatrudniony jako Zarządzający Portfelami w Credit Suisse (Luxemburg) S.A., Oddział w Polsce. Z Grupą NN związany ponownie od stycznia 2010 roku.

Joanna Ałasa

Zastępca Dyrektora Działu Analiz oraz Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Joanna Ałasa
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja Bankowość Inwestycyjna. Studiowała także w Singapurze (Singapore Management University) oraz we Włoszech (Universita Bocconi), gdzie realizowała międzynarodowy program menedżerski CEMS MIM. Poza licencją doradcy inwestycyjnego z sukcesem zdała wszystkie poziomy egzaminu niezbędnego do uzyskania tytułu CFA. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2010 roku w biurze maklerskim Wood&Co, gdzie zajmowała się wydawaniem rekomendacji dla spółek z sektora mieszkaniowego. Od czerwca 2011 r. związana z Grupą NN.

Mateusz Łukaszczyk

Młodszy Analityk Akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 3139 oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Posiada ponad 5-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Pracę rozpoczął w kwietniu 2017 roku w Dziale Analiz w Domu Maklerskim Banku Handlowego jako asystent analityka. Od maja 2019 roku związany z NN Investment Partners TFI S.A. na stanowisku młodszego analityka w Departamencie Inwestycji.

Michał Barabasz

Trader

Michał Barabasz
Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na wydziale Gospodarki Narodowej. Ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej, kierunek Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem. Z NN Investment Partners TFI związany od 2008 r. Pierwsze dwa i pół roku pracował w Departamencie Ryzyka i Pomiaru Wyników na stanowisku Specjalisty ds. Ryzyka. Od grudnia 2010 roku zatrudniony na stanowisku Tradera.

Michał Olber

Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 2064) Trader

Michał Olber
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Finanse i Bankowość.Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej na kierunku - Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem. Pracę na rynku finansowym rozpoczął w 2008 roku w KBC TFI S.A. na stanowisku dealer rynku akcji, później pracował w UniCredit CAiB Poland S.A. na stanowisku Tradera. Z Grupa NN związany od 2010 roku.