Zarządzamy środkami 238 tysięcy Polaków o wartości 12,7 mld złotych

Zarządzający Funduszami

O bardzo dobre wyniki Funduszy NN troszczy się zespół zarządzających wspierany przez zespół analityków. Ich praca polega na dogłębnej analizie akcji spółek oraz instrumentów dłużnych. Po starannej ocenie perspektyw dla danego instrumentu finansowego podejmowana jest decyzja o jego kupnie lub sprzedaży.

Robert Bohynik, CFA

Dyrektor Inwestycyjny Członek Zarządu NN Investment Partners TFI S.A.

Robert Bohynik
Swoją karierę rozpoczął w 2001 roku. Posiada doktorat z Zarządzania Finansami, od 2006 roku tytuł CFA, a od 2011 tytuł CAIA. Początkowo pracował jako analityk finansowy i zarządzający portfelem. W 2005 roku rozpoczął pracę w Allianz Pension Fund Management Company jako zarządzający funduszami. W 2007 roku awansował na Starszego zarządzającego portfelem w Allianz Asset Management (Słowacja), gdzie zarządzał portfelami. Pracę w Grupie NN (dawniej Grupa ING) rozpoczął w 2008 roku w NN Investment Partners w Czechach jako Dyrektor Departamentu Inwestycji, który był odpowiedzialny za zarządzanie portfelem dla klientów instytucjonalnych. Pełnił również funkcję CEO w NN Investment Partners w Czechach.

Bartłomiej Chyłek, CFA, CAIA

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 245), Dyrektor Zespołu Analiz

Bartłomiej Chyłek
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość specjalizacja Zarządzanie Ryzykiem. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 245, a oraz certyfikaty Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) oraz Chartered Financial Analyst (CFA). Ponadto uczestniczy w programie Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Pracę rozpoczął w połowie 2007 roku w NN Investment Partners TFI (dawniej ING Investment Management (Polska) S.A.) na stanowisku kolejno Analityka Akcji i Młodszego Zarządzającego Funduszami. Od grudnia 2008 do czerwca 2009 pracował jako Doradca Inwestycyjny w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Następnie od lipca 2009 do grudnia 2009 zatrudniony jako Zarządzający Portfelami w Credit Suisse (Luxemburg) S.A., Oddział w Polsce. Z Grupą NN (dawniej grupa ING) związany ponownie od stycznia 2010 roku.

Wojciech Górny

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 283), Dyrektor Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi

Wojciech Górny
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja Bankowość Inwestycyjna. Posiada Licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 283 oraz Licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1914. W latach 2003-2005 był Uczestnikiem Programu Rozwoju Kadry Menedżerskiej People Grow w Banku Millennium S.A. W latach 2005-2010 był Zarządzającym portfelami funduszy dłużnych i funduszy funduszu w Millennium TFI S.A. Swoją karierę kontynuował w IDM Domu Maklerskim S.A., gdzie w latach 2010-2012 był Zarządzającym portfelami funduszy dłużnych: Idea Premium i Idea Obligacji. W latach 2012-2014 pracował na stanowisku Zarządzającego portfelami funduszy dłużnych oraz cześcią dłużna funduszy mieszanych w Millennium TFI S.A. Od listopada 2014 r. związany z Grupą NN (dawniej grupa ING).

Marcin Szortyka

Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Udziałowymi

Marcin Szortyka
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przed podjęciem pracy w NN Investment Partners TFI (dawniej ING Investment Management (Polska) S.A.) przez 2 lata pracował w domu maklerskim UniCredit CA IB na stanowisku analityka, gdzie zajmował się analizą spółek z branży nieruchomości oraz medialnych. Pracę zawodową rozpoczynał w 2004 roku w dziale analiz DM BZ WBK. Od maja 2007 roku związany z Grupą NN (dawniej grupa ING).

Jarosław Karpiński, CFA

Zarządzający Funduszami

Jarosław Karpiński
W 1997 roku ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a rok później Podyplomowe Studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu. W 2004 roku uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst, a w 2007 r. Investment Management Certificate. W latach 1996 - 2000 r. zatrudniony w Biurze Zarządzania Aktywami w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA na stanowisku analityka akcji, następnie analityka instrumentów dłużnych i w końcu Zarządzającego Portfelami papierów dłużnych i instrumentów rynku pieniężnego. Od 2000 r. do 2007 r. zatrudniony w Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA (wcześniej HanZA SA) na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego - Zarządzającego Aktywami, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów oraz częściami dłużnymi funduszy inwestycyjnych. Następnie od kwietnia 2007 r. do sierpnia 2008 r. zatrudniony w Western Asset Management (grupa Legg Mason) jako Portoflio Manager / Research Analyst, gdzie odpowiadał za inwestycje w instrumenty dłużne na rynkach wschodzących w ramach europejskiej strefy czasowej. Od 2009 do maja 2011 zatrudniony Millennium TFI SA jako Zarządzający Funduszami dłużnym, pieniężnym oraz zagranicznymi. Od maja 2011 r. związany z Grupą NN (dawniej grupa ING).

Tomasz Rabęda

Starszy zarządzający ds. instrumentów dłużnych

Tomasz Rabęda
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada bogate 17 letnie doświadczenie w branży. Były szef departamentu instrumentów dłużnych Banku Pekao S.A. Związany z NN Investment Partners TFI od lipca 2015 roku.

Michał Witkowski

Zarządzający Funduszami/Starszy Analityk

Michał Witkowski
Absolwent Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w Domu Maklerskim BZ WBK S.A., gdzie początkowo, jako specjalista w zespole ds. nowych emisji, uczestniczył w procesie przygotowywania ofert na rynku pierwotnym. W 2008 roku dołączył do Zespołu Wsparcia Analitycznego w tejże instytucji, gdzie odpowiedzialny był za sporządzanie raportów analitycznych dotyczących małych i średnich spółek. Od listopada 2010 związany z Grupą NN (dawniej grupa ING).

Radosław Sosna, CFA

Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 2367) Młodszy Zarządzający Funduszami

Radosław Sosna
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Rachunkowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2367 oraz certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA). Ponadto uczestniczy w programie Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Od lipca 2010 r. związany z NN Investment Partners TFI (dawniej ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) najpierw na stanowisku stażysty, następnie Specjalisty ds. Analiz Rynkowych oraz Menedżera ds. Produktów.

Joanna Ałasa, CFA

Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (licencja nr 281), Analityk Akcji

Joanna Ałasa
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, specjalizacja Bankowość Inwestycyjna. Studiowała także w Singapurze (Singapore Management University) oraz we Włoszech (Universita Bocconi), gdzie realizowała międzynarodowy program menedżerski CEMS MIM. Poza licencją doradcy inwestycyjnego z sukcesem zdała wszystkie poziomy egzaminu niezbędnego do uzyskania tytułu CFA. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczęła w 2010 roku w biurze maklerskim Wood&Co, gdzie zajmowała się wydawaniem rekomendacji dla spółek z sektora mieszkaniowego. Od czerwca 2011 r. związana z Grupą NN (dawniej grupa ING).

Oliwer Prandecki, CFA

Starszy Analityk Akcji

Oliwer Prandecki
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość o specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstwa, oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, kierunek Prawo. Z NN Investment Partners TFI (dawniej ING Investment Management (Polska) S.A.) związany jest od 2006 r. Karierę rozpoczął w Departamencie Prawnym i Nadzoru Wewnętrznego, pracując na stanowiskach Prawnika oraz Inspektora Nadzoru. Od roku 2009 zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Inwestycji.

Jan Kruk

Analityk Akcji

Jan Kruk
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość specjalizacja Finanse Przedsiębiorstw. Z sukcesem zdał wszystkie poziomy egzaminu potrzebne do uzyskania tytułu CFA. W trakcie studiów odbył staże w CDM Pekao S.A. oraz KPMG Advisory Sp. z o.o. Od października 2013 roku związany z NN Investment Partners TFI S.A. (dawniej ING TFI S.A.), najpierw na stanowisku stażysty w Departamencie Marketingu, a następnie od początku lipca 2014 roku na stanowisku Analityka w Departamencie Inwestycji.

Michał Barabasz

Trader

Michał Barabasz
Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu na wydziale Gospodarki Narodowej. Ukończył Studia Podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej, kierunek Inżynieria Finansowa w Zarządzaniu Ryzykiem. Z NN Investment Partners TFI (dawniej ING Investment Management (Polska) S.A.) związany od 2008 r. Pierwsze dwa i pół roku pracował w Departamencie Ryzyka i Pomiaru Wyników na stanowisku Specjalisty ds. Ryzyka. Od grudnia 2010 roku zatrudniony na stanowisku Tradera.

Michał Olber

Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 2064) Trader

Michał Olber
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek Finanse i Bankowość.Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Matematyki Stosowanej na kierunku - Inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem. Pracę na rynku finansowym rozpoczął w 2008 roku w KBC TFI S.A. na stanowisku dealer rynku akcji, później pracował w UniCredit CAiB Poland S.A. na stanowisku Tradera. Z Grupa NN (dawniej grupa ING) związany od 2010 roku.