<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Karty funduszy, prospekty informacyjne i wszystkie kluczowe informacje dla Twoich inwestycji. Sprawdź i sprawnie zarządzaj swoim kapitałem.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Dokumenty Funduszy

Karty funduszy

Karty funduszy stanowią najlepsze źródło wiedzy na temat konkretnego funduszu. Na kartach funduszy znajdziesz najważniejsze informacje o wynikach, ryzyku i portfelu danego funduszu.

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID)

Dokumenty zawierające kluczowe informacje to ważne oraz w przystępny sposób opisane informacje o danym funduszu. KID umożliwiają wygodne porównanie różnych funduszy dzięki swojej wystandaryzowanej formie.

Prospekty informacyjne

Prospekty informacyjne to dokumenty prawne kompleksowo opisujące zasady działania, politykę inwestycyjną oraz podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.

Informacje dla klienta AFI

Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Dokumenty te obejmują informacje wymagane przepisami prawa wyłącznie w zakresie, w jakim nie są one udostępniane w treści Prospektu Informacyjnego.