NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Karty Funduszy

Typ dokumentu
 • NN Akcji
 • NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (dawniej NN Akcji Środkowoeuropejskich)
 • NN Konserwatywny (dawniej NN Gotówkowy)
 • NN Krótkoterminowych Obligacji (dawniej NN Lokacyjny Plus)
 • NN Obligacji
 • NN Stabilnego Wzrostu
 • NN Średnich i Małych Spółek
 • NN Zrównoważony
 • NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
 • NN (L) Konserwatywny Plus (dawniej NN (L) Depozytowy)
 • NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
 • NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • NN (L) Japonia
 • NN (L) Nowej Azji
 • NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (dawniej NN (L) Lokacyjny Aktywny)
 • NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
 • NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
 • NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji EUR
 • NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
 • NN (L) Spółek Dywidendowych USA
 • NN Perspektywa 2020
 • NN Perspektywa 2025
 • NN Perspektywa 2030
 • NN Perspektywa 2035
 • NN Perspektywa 2040
 • NN Perspektywa 2045
 • NN Perspektywa 2050
 • NN Perspektywa 2055
 • ING Pakiet Umiarkowany
 • ING Pakiet Ostrożny
 • ING Pakiet Dynamiczny
 • NN FIO Obligacji 2
 • NN FIO Akcji 2
 • Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty