<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Karty Funduszy - NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Karty Funduszy

Typ dokumentu
 • NN Akcji
 • NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
 • NN Konserwatywny
 • NN Krótkoterminowych Obligacji
 • NN Obligacji
 • NN Stabilnego Wzrostu
 • NN Średnich i Małych Spółek
 • NN Zrównoważony
 • NN Indeks Obligacji
 • NN Obligacji 2
 • NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
 • NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
 • NN (L) Multi Factor
 • NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
 • NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
 • NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
 • NN (L) Japonia
 • NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)
 • NN (L) Obligacji Plus
 • NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
 • NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji)
 • NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
 • NN (L) Spółek Dywidendowych USA
 • NN (L) Total Return
 • NN Perspektywa 2020
 • NN Perspektywa 2025
 • NN Perspektywa 2030
 • NN Perspektywa 2035
 • NN Perspektywa 2040
 • NN Perspektywa 2045
 • NN Perspektywa 2050
 • NN Perspektywa 2055