Rachunki bankowe

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uprzejmie informuje, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez NN Investment Partners TFI S.A. posiadają różne rachunki nabyć w zależności od dystrybutora, za pośrednictwem którego został otwarty rejestr Uczestnika.

Uwaga! Przed dokonaniem przelewu upewnij się, że wybrałeś prawidłowy numer rachunku bankowego.

Numery rachunków dla Uczestników, którzy dokonali otwarcia rejestru za pośrednictwem Moventum Sp. z o.o. Dotyczy :

Platforma Internetowa NN TFI24

Pobierz rachunki nabyć

IKE Plus w ramach platformy internetowej NN TFI24

Pobierz rachunki nabyć

IKZE Plus w ramach platformy internetowej NN TFI24

Pobierz rachunki nabyć

Numery rachunków dla Uczestników, którzy dokonali otwarcia rejestru za pośrednictwem ProService Finteco Sp. z o.o. Dotyczy :

W przypadku wpłat bezpośrednich nabycie jednostek uczestnictwa następuje w tym subfunduszu/funduszu, na którego rachunku wpłata zostanie zaksięgowana (o ile wpłata jest prawidłowo opisana).