<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ład Korporacyjny NN Investment Partners TFi
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zarządzamy środkami ponad 451 tysięcy Polaków o wartości ponad 15 mld złotych

Ład Korporacyjny

12.12.2022 Polityka wynagrodzeń – kluczowe stanowiska NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

13.06.2022 Raport NNIP TFI z realizacji Polityki zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym za rok 2021

04.03.2022 Komunikat Rady Nadzorczej w sprawie oceny stosowania w roku 2021 Zasad Ładu Korporacyjnego przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

10.12.2021 Struktura organizacyjna NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

17.05.2021 Polityka wynagrodzeń dla wszystkich pracowników NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

24.03.2021 Polityka stosowania środków nadzoru korporacyjnego w stosunku do spółek portfelowych

09.03.2021 Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu

09.03.2021 Polityka Informacyjna NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

09.03.2021 Polityka odpowiedzialnego inwestowania NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

30.07.2020 Polityka zaangażowania NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym

30.04.2020 Informacja NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o stosowaniu przez Towarzystwo Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

02.12.2016 Dokumentacja w zakresie identyfikacji stanowisk mających znaczący wpływ na zarządzanie ryzykiem w ramach polityki wynagrodzeń NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.