<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Z IKZE pieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu.
Odkładasz pieniądze na emeryturę i co roku zmniejszasz swój PIT.

 • ▶ dzięki IKZE uzyskasz ulgę PIT nawet 2663,04 zł
 • ▶ 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • ▶ nasze IKZE zajęło 1. Miejsce w rankingu Analizy online - IKZE z funduszami za 2022 rok

Załóż IKZE

Sprawdź, dlaczego warto wybrać IKZE!

0 zł

Opłaty za otwarcie

U nas nic nie zapłacisz za otwarcie IKZE.

50 zł

Minimalnej wpłaty

Limit w 2023 r. wynosi 8 322 zł, a dla osób prowadzących działalność pozarolniczą
12 483 zł.

Oszczędzasz nawet

2 663,04 zł

Ulgi podatkowej

Jeśli w 2023 r. wpłacisz maksymalną kwotę
8 322 zł i jesteś w 32% progu podatkowym.

Co roku pieniądze wpłacone na IKZE możesz odliczyć od dochodu i w ten sposób zapłacić niższy podatek.

 

IKZE docenione przez Analizy online

Nasze IKZE zajęło 1. Miejsce w rankingu Analizy online - IKZE z funduszami za 2022 rok 
przeczytaj więcej

Jak założyć IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego)?

Otwórz konto

Szybko, wygodnie, online – bez stania w kolejkach, bez papierologii.

Wybierz fundusz

Szeroki wybór funduszy o zróżnicowanych politykach inwestycyjnych.

Wpłać min. 50zł 

Nie musisz inwestować dużych kwot. Pamiętaj jednak, że im więcej wpłacasz, tym większa będzie ulga podatkowa.

Ciesz się niższym podatkiem

I korzystaj z zaoszczędzonych pieniędzy. Tylko od Ciebie zależy, co z nimi zrobisz.

IKZE - Pytania i odpowiedzi

 • Co to jest IKZE?

  IKZE to skrót od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE to produkt będący częścią III filara systemu emerytalnego, umożliwiający oszczędzanie z myślą o emeryturze. IKZE to jeden ze sposobów na zmniejszanie istotnej różnicy między Twoją przyszłą pensją, a świadczeniami emerytalnymi, jakie będziesz otrzymywać w przyszłości.

   

  IKZE umożliwia dopasowanie częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do Twoich możliwości i preferencji. Możesz oszczędzać regularnie, co miesiąc wpłacając określoną kwotę, zasilać rachunek jednorazowo lub nieregularnie uwzględniając roczne limity. Oferuje ulgę podatkową Wpłaty na IKZE można co roku odliczać od dochodu, co umożliwia zmniejszenie kwoty podatku. Co rok oszczędzający na IKZE mają prawo wykorzystać maksymalny limit wpłat, które można odliczyć od podstawy opodatkowania przy rozliczeniu podatku za rok, w którym dokonano wpłat. Wpłaty dokonane w roku 2022 będzie można rozliczyć już w roku kolejnym. Oznacza to, że od roku 2023 możesz płacić niższy podatek. Środki polegają dziedziczeniu Środki zgromadzone w IKZE, w razie śmierci osoby oszczędzającej podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest wskazanie jednej lub kilku osób uprawnionych.

 • Dlaczego warto oszczędzać w IKZE?

  Oto 5 najważniejszych powodów dlaczego warto oszczędzać z IKZE:

  1. IKZE z funduszami NN to forma oszczędzania, która pozwoli Ci uwolnić Twoje zyski od "podatku Belki",
  2. Wpłaty do IKZE możesz realizować nawet drobnymi kwotami- minimalna wpłata to jedynie 50 zł.
  3. Pełna elastyczność - nie masz obowiązku systematycznego dokonywania wpłat, Ty decydujesz kiedy i ile wpłacasz na IKZE.
  4. Z tytułu rezygnacji z prowadzenia IKZE nie są pobierane opłaty.
  5. W jednym koncie masz dostęp do najlepszych 28 funduszy z oferty NN Investment Partners TFI:

  - NN Akcji
  - NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
  - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
  - NN (L) Japonia
  - NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
  - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
  - NN Obligacji
  - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
  - NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
  - NN Stabilnego Wzrostu
  - NN Zrównoważony
  - NN (L) Multi Factor
  - NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji)
  - NN Konserwatywny
  - NN Krótkoterminowych Obligacji
  - NN (L) Obligacji Plus
  - NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)
  - NN Perspektywa 2020
  - NN Perspektywa 2025
  - NN Perspektywa 2030
  - NN Perspektywa 2035
  - NN Perspektywa 2040
  - NN Perspektywa 2045
  - NN Perspektywa 2050
  - NN Perspektywa 2055

 • Ile kosztuje założenie i prowadzenie IKZE?

  Założenie i prowadzenie IKZE z Funduszami NN nie jest związane z żadnymi opłatami manipulacyjnymi. Wystarczy, że poświęcisz tylko chwilę swojego czasu i zarejestrujesz się w serwisie NN TFI24. Pamiętaj jednak, że NN Investment Partners TFI pobiera z aktywów wybranych przez Ciebie funduszy wynagrodzenie za zarządzanie. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii K zbywanych w ramach IKZE wskazana jest w prospektach informacyjnych funduszy.

 • Kto może skorzystać z wyższego limitu wpłat?

  Wyższy limit wpłat na IKZE dotyczy osób, które prowadzą pozarolniczą działalność.

  Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

  Osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Twórcę i artystę.

  Osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

  - w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

  - z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

  Osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

 • Kto może założyć IKZE w serwisie NN TFI24?

  W NN TFI24.pl IKZE może założyć każda osoba, która zarejestruje się w serwisie. Rejestrować się mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 • Ile kosztuje przeniesienie środków z IKZE z NN Investment Partners TFI?

  Przeniesienie środków z IKZE Plus prowadzonego przez NN Investment Partners TFI nic nie kosztuje. Niezależnie od tego ile zrealizowałeś wpłat ani jak długo oszczędzałeś z funduszami NN u nas nic nie zapłacisz za przeniesienie swojego IKZE. Możesz to zrobić w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów. Tylko czy warto rezygnować z tak taniego i dobrego produktu?

 • Jak przenieść się z IKZE do NN Investment Partners?

  Przeniesienie IKZE z innej instytucji jest bardzo proste. Wystarczy, że skorzystasz z LINKU i w procesie otwierania konta wybierzesz opcję PRZENIEŚ IKZE. Po zakończeniu procesu otwarcia otrzymasz dokument, z którym należy udać się do instytucji aktualnie prowadzącej Twoje IKZE. Na jego podstawie zostanie dokonany transfer środków pomiędzy IKZE prowadzonym przez inną instytucję finansową a IKZE.

 • Czy mogę oszczędzać w kilku IKZE na raz?

  Nie. Można posiadać jedynie jedno IKZE. Na jednym IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKZE z inną osobą, np. małżonkiem, czy z dzieckiem.

 • Jaka jest różnica pomiędzy IKE i IKZE?

  Na początek najważniejsza różnica. Oszczędzając w IKE nasza korzyść podatkowa polega na tym, że przy wypłacie środków (po spełnieniu warunku wieku) nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych. Cała zebrana kwota (wpłaty + ewentualny zysk) będzie do użycia jednorazowo lub w ratach. Jest to w tej chwili jeden z niewielu powszechnie dostępnych sposobów skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku Belki, który wynosi 19% od osiągniętych zysków.

  Z kolei w IKZE nasza roczna składka pomniejsza nasz podatek dochodowy. Co prawda nie bezpośrednio, bo odpisujemy ją od podstawy opodatkowania. Wypłaty z konta IKZE po osiągnięciu ustawowego wieku (65 lat) będą opodatkowane osobną, 10% ryczałtową stawką podatku. Jest to stawka zdecydowanie niższa niż dzisiejsze 17% i 32%. Tym samym znika obawa części oszczędzających, że w przyszłości zapłacą od pieniędzy wypłacanych z IKZE podatek dochodowy po wyższych stawkach niż obecne. To istotna korzyść podatkowa..

  Na IKE możemy odłożyć co roku trzykrotność średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. W 2023 r. limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł. Jest dokładnie taki sam dla każdego oszczędzającego. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy odłożyć mniej.

  Na IKZE będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Roczny limit wpłat na IKZE jest taki sam dla wszystkich oszczędzających, bez względu na wysokość ich zarobków. W 2023 r. wynosi on 8 322 zł. Dzięki ujednoliceniu limitu wpłat na IKZE nie trzeba będzie zajmować się obliczeniami na własną rękę, a w przypadku większości oszczędzających limit ten będzie wyższy niż do tej pory.

  Z ulgi podatkowej w IKE skorzystamy tylko i wyłącznie, jeśli nasze oszczędności dotrwają z nami w tej formie do 60 roku życia. Dopuszczalna jest również wypłata środków w wieku 55 lat, ale tylko jeśli przysługują nam prawa emerytalne (np. policjanci, sędziowie). Jeśli wypłacimy wcześniej, do czego mamy pełne prawo w każdym momencie, potrącony zostanie podatek od zysków kapitałowych.
  Podsumowując:

  • Inna ulga podatkowa
  • Inny roczny limit wpłat na IKZE i IKE
  • Długość trwania IKE i IKZE
 • Czy oszczędzając w IKZE zapłacę podatek dochodowy?

  Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego daje możliwość odpisania kwoty wpłat od podstawy opodatkowania dzisiaj, ale przy wypłacie z konta będziemy musieli go zapłacić w postaci podatku zryczałtowanego. Podatek zostanie policzony od wpłat oraz od ewentualnego zysku. Czyli realnie IKZE pozwala odroczyć konieczność zapłaty podatku dochodowego do czasu przejścia na emeryturę.

 • Co to jest zwrot pełny z IKZE?

  Następuje w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przed osiągnięciem uprawnień do wypłaty, gdy oszczędzający chce uzyskać pełny dostęp do zgromadzonego kapitału i nie przenosi go do innej instytucji finansowej w ramach wypłaty transferowej. Środki wypłacane w ramach zwrotu podlegają obowiązkowi uiszczenia podatku PIT według skali podatkowej. Po dokonaniu zwrotu program IKZE jest automatycznie zamykany. Można jednak dokonać ponownego otwarcia IKZE i znów rozpocząć oszczędzane.

 • Czy po dokonaniu zwrotu pełnego mogę ponownie oszczędzać w IKZE?

  Tak. Po zamknięciu IKZE poprzez dokonanie zwrotu, można ponownie otworzyć program IKZE i bez przeszkód oszczędzać na swoją emeryturę.

 • Czy mogę wypłacić środki z IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych?

  Tak, jest to zwrot całości środków z IKZE. Po dokonaniu zwrotu program jest automatycznie zamykany. Można jednak dokonać ponownego otwarcia IKZE i znów rozpocząć oszczędzane

 • Czy mogę dokonać transferu środków z PPE do IKZE?

  Nie. Taki transfer nie jest możliwy. Nie przewidują tego przepisy ustawy o IKE i IKZE.

 • Czy osoba małoletnia może otworzyć IKZE w serwisie NNTFI24.pl

  W NN TFI24.pl IKZE może założyć każda osoba, która zarejestruje się w serwisie. Rejestrować się mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia. Niemniej jednak istnieje możliwość, aby osoba małoletnia mogła otworzyć IKZE Plus i inwestowała w fundusze NN Investment Partners TFI. W tym celu należy przekazać do siedziby Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych odpowiednie dokumenty potwierdzone notarialnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad postepowania w tej sytuacji prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 690 555 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia wynosi jedną jednostkę taryfikacyjną za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

 • Jeśli jestem uczestnikiem PPI, czy jednocześnie mogę mieć IKE, IKZE lub PPE?

  Tak, IKE i IKZE to elementy tzw. III-ego filaru emerytalnego i nie są one w żaden sposób powiązane z PPI, który plasuje się w tzw. IV-tym filarze.

Rozwińzobacz mniej