<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Fundusze inwestycyjne ESG | NN Investment Partners TFI S.A.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Odpowiedzialne inwestowanie

W NN Investment Partners TFI patrzymy na spółki szerzej niż tylko przez pryzmat raportów finansowych.

Fundusze inwestycyjne

Na poziomie wszystkich naszych funduszy integracja analizy ESG obejmuje:

  • analizę ESG emitentów pod kątem ich oddziaływania na środowisko, społeczeństwo oraz przyjętego ładu korporacyjnego,
  • jasno zdefiniowane zasady głosowania na zgromadzeniach akcjonariuszy oraz zaangażowanie w działalność emitentów,
  • wykluczenie spółek prowadzących kontrowersyjną działalność.
Wszystkie fundusze w ofercie NN Investment Partners TFI spełniają opisane kryteria odpowiedzialnego inwestowania.

Fundusze integrujące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

W przypadku funduszy "integrujących" możemy rezygnować z emitentów, którzy wypadają najgorzej pod względem naszych wewnętrznych ocen ESG.

W tej grupie są następujące fundusze, odpowiadające art. 6 rozporządzenia SFDR, czyli „integrujące ryzyka dla zrównoważonego rozwoju” (szczegóły pod tym linkiem Zrównoważony rozwój | NN Investment Partners TFI):

Zobacz fundusze
Nazwa funduszuRyzyko
NN Perspektywa 20404Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Obligacji Plus2Przejdź do funduszuWięcej
NN Emerytura 20655Przejdź do funduszuWięcej
NN Stabilnego Wzrostu4Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20454Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Spółek Dywidendowych USA6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji)3Przejdź do funduszuWięcej
ING Pakiet Ostrożny2-
NN Emerytura 20605Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Japonia6Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20253Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20304Przejdź do funduszuWięcej
NN Emerytura 20505Przejdź do funduszuWięcej
NN Emerytura 20455Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20203Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20504Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Obligacji Korporacyjnych3Przejdź do funduszuWięcej
NN Emerytura 20354Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20354Przejdź do funduszuWięcej
NN Obligacji3Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)5Przejdź do funduszuWięcej
NN Emerytura 20555Przejdź do funduszuWięcej
NN Globalnej Dywersyfikacji5Przejdź do funduszuWięcej
ING Pakiet Dynamiczny4-
NN Obligacji 22Przejdź do funduszuWięcej
NN Perspektywa 20554Przejdź do funduszuWięcej
NN Konserwatywny2Przejdź do funduszuWięcej
NN Zrównoważony5Przejdź do funduszuWięcej
NN Indeks Obligacji3Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Total Return5Przejdź do funduszuWięcej
NN Emerytura 20405Przejdź do funduszuWięcej
ING Pakiet Umiarkowany4-
NN Emerytura 20304Przejdź do funduszuWięcej
NN Emerytura 20254Przejdź do funduszuWięcej
NN Krótkoterminowych Obligacji2Przejdź do funduszuWięcej
NN Średnich i Małych Spółek6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Konserwatywny Plus2Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Multi Factor5Przejdź do funduszuWięcej
NN Akcji6Przejdź do funduszuWięcej

Fundusze promujące zrównoważony rozwój

Na poziomie funduszy promujących zrównoważony rozwój integracja ESG jest głębsza – dochodzą dodatkowe wykluczenia, a także inwestowanie w emitentów dążących do ograniczenia negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko i uwzględniających w niej aspekty społeczne.

W tej grupie są następujące fundusze, odpowiadające art. 8 rozporządzenia SFDR, czyli „promujące aspekty środowiskowe lub społeczne” (szczegóły pod tym linkiem Zrównoważony rozwój | NN Investment Partners TFI):

Zobacz fundusze
Nazwa funduszuRyzyko
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących5Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)5Przejdź do funduszuWięcej
NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania6Przejdź do funduszuWięcej
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania6Przejdź do funduszuWięcej
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego4Przejdź do funduszuWięcej

Fundusze wywierające wpływ

Fundusze wywierające wpływ inwestują wyłącznie w emitentów realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN SDGs) w sposób świadomy. To znaczy, że przyczyniają się do: zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, poprawy dostępu do infrastruktury oraz trwałego wzrostu gospodarczego, a także zdrowia i dobrobytu.

W tej grupie jest następujący fundusz, odpowiadający art. 9 rozporządzenia SFDR, czyli „mający na celu zrównoważone inwestycje” (szczegóły pod tym linkiem Zrównoważony rozwój | NN Investment Partners TFI):

Zobacz fundusze
Nazwa funduszuRyzyko
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania6Przejdź do funduszuWięcej

Najnowsze inicjatywy

 

Jesteśmy odpowiedzialni

Zużywamy mniej papieru i plastiku, przesiedliśmy się do hybryd, ograniczyliśmy latanie samolotami (jeszcze przed wybuchem pandemii!).

 


Sprawdź

 

ESG Warsaw

Podczas konferencji ESG Warsaw pokazujemy jak uwzględniać kryteria ESG tak, aby osiągnąć trzy cele: rozwinąć biznes, przyciągnąć kapitał i zmieniać świat na lepsze.

 

Sprawdź

 

Nasza działalność charytatywna

W NN Investment Partners ważne są dla nas wartości takie, jak otwartość, zaangażowanie i wsparcie. Cieszymy się kiedy możemy pomóc innym.

 

Sprawdź