<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> FAQ - NN Investment Partners TFI
NN TFI Investment Partners
Notowania
 
 • Rejestracja i pierwsza wpłata

 • Logowanie i bezpieczeństwo

 • Serwis transakcyjny

 • Aplikacja Mobilna

 • Fundusze inwestycyjne

 • IKE

 • IKZE

Rejestracja i pierwsza wpłata

 • Jak inwestować z NN TFI24?
  To prostsze niż Ci się wydaje. Sprawdź sam na www.nntfi.pl/jak-inwestowac
 • Jak długo trwa rejestracja?
  Rejestracja w serwisie NN TFI24 składa się z 6 prostych kroków i nie powinna zająć więcej niż 12 minut.
 • Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji?
  Do rejestracji w serwisie NN TFI24 będziesz potrzebował jedynie dowodu osobistego lub paszportu. Ponadto w trakcie rejestracji będzie wymagane podanie Twojego numeru rachunku bankowego z którego wykonasz pierwszą wpłatę.
 • Co zrobić jeżeli podczas rejestracji podałem błędny numer telefonu lub adres e-mail?

  Podanie podczas rejestracji błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail powoduje, że nie otrzymasz danych niezbędnych od pierwszego logowania. W związku z tym prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 690 555. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-14:00.

 • Skąd będę wiedział, że rejestracja przebiegła pomyślnie?
  Po zakończeniu rejestracji na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu zostaną wysłane wiadomości z informacją o pomyślnym przejściu przez proces rejestracji. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych na podany adres e-mail otrzymasz kolejną wiadomość z Numerem Uczestnika, a na podany numer telefonu kolejną wiadomość sms z hasłem do pierwszego logowania się do serwisu.
 • Czy mogę usunąć hasło startowe przesłane sms-em do pierwszego logowania?

  Zdecydowanie nie. Hasło startowe przesłane sms-em służy do pierwszego logowania oraz dodatkowo jest hasłem PIN do realizacji zleceń telefonicznych przez kontakt z infolinią.

 • Co to jest Numer Uczestnika?
  Jest to indywidualny, ośmiocyfrowy numer, nadawany każdemu Klientowi po przejściu przez proces rejestracji. To ważny numer, który Klient posługuje się podczas logowania do serwisu transakcyjnego NN TFI24, składania zleceń w serwisie telefonicznym oraz podaje go w tytule przelewu przy dokonywaniu wpłat do Funduszy inwestycyjnych NN. Ten numer jest nadawany automatycznie i nie można go zmienić.
 • Czy po rejestracji muszę dokonać pierwszej wpłaty?
  Tak. Rejestracja w serwisie NN TFI24 i pierwsza wpłata są ze sobą połączone. W trakcie procesu rejestracji konieczny jest wybór produktu oraz wskazanie kwoty oraz numeru rachunku bankowego, z którego zostanie dokonana pierwsza wpłata. Pierwsza wpłata jest niezbędna abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość. Jeżeli w terminie 3 miesięcy nie dokonasz pierwszej wpłaty to Twój Numer Uczestnika stanie się nieaktywny i wymagany będzie ponowny proces rejestracji.
 • Kiedy po rejestracji powinienem wykonać pierwszą wpłatę?
  Jak najszybciej. Na początku rejestracji trzeba wybrać jeden produkt i fundusz na którego rachunek dokonasz pierwszej wpłaty. Numer rachunku funduszu wraz ze wszystkimi danymi do przelewu zostanie wygenerowany na końcu rejestracji.
 • Jak opisać pierwszy przelew po rejestracji w NN TFI24?

  Aby zakończyć proces rejestracji należy wykonać pierwszy przelew ze swojego rachunku bankowego na rachunek funduszu wybranego przy rejestracji. Opis pierwszego przelewu możesz zobaczyć w poleceniu przelewu, które będzie dostępne po rejestracji. Opis powinien wyglądać następująco:

  PESEL / Nazwisko Imię nabycie j.u. / nowe uczestnictwo (np. 12345678910 / Kowalski Jan nabycie j.u. / nowe uczestnictwo)

 • Czy podczas rejestracji mogę wybrać więcej niż jeden fundusz?
  Nie. W trakcie rejestracji możesz wybrać tylko jeden produkt (fundusz inwestycyjny, IKE, IKZE), a w ramach tego produktu tylko jeden fundusz. Po  otrzymaniu Numeru Uczestnika i hasła do logowania oraz dokonaniu pierwszej wpłaty, która zostanie zarejestrowana w serwisie w ramach Twojego Numeru Uczestnika, będziesz mógł inwestować w dowolne fundusze i produkty.
 • Co się stanie jeżeli w pierwszej wpłacie przelałem inną kwotę niż deklarowaną podczas rejestracji?

  Zalecamy szczególną uwagę przy składaniu zlecenia pierwszej wpłaty. Jeżeli jednak przelew pierwszej wpłaty zostanie zrealizowany na inną kwotę niż zadeklarowana podczas rejestracji to kwota z przelewu zostanie przyjęta przez system o ile spełnia wymagania minimalnej kwoty wpłaty dla danego funduszu oraz nastąpi pozytywna weryfikacja danych z Twojego numeru rachunku bankowego.

 • Jaki rachunek bankowy należy podać przy rejestracji w NN TFI24?
  Aby poprawnie zarejestrować się w serwisie NN TFI24 należy podczas rejestracji podać numer rachunku bankowego, którego jesteś jedynym właścicielem oraz jest to rachunek prowadzony przez bank krajowy w polskich złotych.
 • Czy muszę być właścicielem rachunku bankowego podawanego przy rejestracji?

  Zdecydowanie tak. Musisz być jedynym właścicielem rachunku bankowego podanego przy rejestracji. 

 • Czy mogę się zarejestrować w NN TFI24 z kontem bankowym do którego jest przypisany współwłaściciel?

  Tak, jest to możliwe. Aby zarejestrować się w serwisie NN TFI24 musisz podać numer rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. Niemniej jednak należy sprawdzić w swoim banku czy w momencie dokonywania przelewu istnieje możliwość wskazania nadawcy przelewu. Bowiem z tego rachunku należy dokonać pierwszej wpłaty, która posłuży do weryfikacji tożsamości klienta.  Przy pierwszej wpłacie system sprawdza czy podane przy rejestracji dane są zgodne z danymi właściciela rachunku. Jeśli Twój bank nie udostępnia możliwości wskazania nadawcy przelewu, wówczas koniecznie jest wskazanie innego numeru rachunku bankowego, którego jesteś jedynym właścicielem. Brak możliwości wskazania przy przelewie nadawcy tego przelewu (przy rachunkach wspóldzielonych) sprawi, że weryfikacja pierwszej wpłaty nie będzie możliwa, a Twój przelew zostanie zwrócony na rachunek.

  Podany przez Ciebie przy rejestracji numer rachunku bankowego zostanie przypisany do Twojego Numeru Uczestnika i jeżeli nie został zmieniony, to na to konto będą przekazywane wszystkie środki z przeprowadzonych zleceń sprzedaży jednostek funduszy. Pamiętaj, że po procesie rejestracji i dokonaniu pierwszej wpłaty kolejne wpłaty na dany numer uczestnika mogą być dokonywane przez każdego z dowolnego konta pod warunkiem poprawnego opisu przelewu.

 • Czy później mogę zmienić numer rachunku bankowego podany przy rejestracji?
  Numer rachunku bankowego podany przy rejestracji będziesz mógł zmienić po zalogowaniu się do serwisu NN TFI24, ale dopiero po przeprowadzeniu przez system weryfikacji tożsamości, czyli po rozliczeniu Twojej pierwszej wpłaty, która musi zostać zlecona z rachunku podanego przy rejestracji.
 • Kiedy najpóźniej w NN TFI24 pojawią się jednostki uczestnictwa, jeżeli dziś zleciłem przelew?
  Zazwyczaj proces księgowania trwa kilka dni roboczych. Przykładowo jeżeli zleciłeś przelew w poniedziałek po południu to dokonasz zakupu funduszu po wycenie z wtorku (o ile Twoje środki zostaną we wtorek zaksięgowane na naszym koncie bankowym), która zawsze jest obliczana następnego dnia, czyli w środę. Do tego należy dodać kolejny dzień na operację księgowania (czwartek), więc swoje środki w zakładce „Mój portfel” zobaczysz najpóźniej w piątek.
 • Posiadam kilka rachunków bankowych. Z którego powinienem dokonywać nabyć jednostek uczestnictwa?
  Pierwsze nabycie funduszy musi zostać wykonane z rachunku bankowego zadeklarowanego przy rejestracji, którego jesteś jedynym właścicielem. To konieczne, ponieważ weryfikacja tożsamości uczestnika to porównanie informacji właściciela konta zlecającego przelew oraz informacji podanych podczas rejestracji. Kolejne nabycia, poza pierwszym, mogą być dokonywane na rachunek funduszu z Twojego dowolnego rachunku, ale by nabycie zostało poprawnie zaksięgowane za każdym razem tytuł przelewu powinien mieć treść „Nr Uczestnika/Nazwisko i pierwsza litera imienia/nabycie j.u.” (np. 01234567/Kowalski J/nabycie ju).
 • Jak realizować kolejne wpłaty?
  Posiadając Numer Uczestnika możesz już samodzielnie dokonywać wpłat i nabywać jednostki uczestnictwa dowolnego funduszu NN – wystarczy dokonać przelewu na rachunek bankowy wybranego funduszu. Opis wpłaty powinien zawierać następujące informacje: „Nr Uczestnika/Nazwisko i pierwsza litera imienia/nabycie j.u.” (np. 01234567/Kowalski J/nabycie ju).
 • Co to jest rejestr prowadzony w ramach Numeru Uczestnika?
  Rejestrami nazywamy poszczególne fundusze, w które Uczestnik lokuje swoje oszczędności w ramach danego Numeru Uczestnika.
 • Kto formalnie jest dystrybutorem funduszy NN przy inwestowaniu przez NN TFI24?

  Przy inwestowaniu przez Internet z NN TFI24 dostawcą platformy i dystrybutorem funduszy jest NN Investment Partners TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, na ul. Topiel 12.

 • Kto może inwestować w serwisie NN TFI24?
  W NN TFI24 może inwestować każda osoba, która zarejestruje się w serwisie. Rejestrować się mogą osoby, które ukończyły 18 roku życia.
 • Czy w serwisie NN TFI24 można dokonać rejestracji osoby małoletniej?

  Obecnie w serwisie NN TFI24 nie ma możliwości otwarcia Numeru Uczestnika dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia. Niemniej jednak istnieje możliwość, aby osoba małoletnia mogła inwestować w Fundusze NN. W tym celu należy przekazać do siedziby Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

  Odpowiednie dokumenty potwierdzone notarialnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad postepowania w tej sytuacji prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 690 555 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia wynosi jedną jednostkę taryfikacyjną za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

Logowanie i bezpieczeństwo

 • Co zrobić jeżeli zgubiłem hasło do pierwszego logowania (hasło startowe) przysłane sms-em?

  Hasło do pierwszego logowania w NN TFI24 jest zawsze wysyłane numer telefonu podany przy rejestracji. Nie należy go kasować, ponieważ jest ono także numerem PIN do realizacji zleceń telefonicznych. Jeśli zgubiłeś lub skasowałeś hasło do pierwszego logowania musisz skontaktować się  z naszą infolinią pod numerem telefonu 22 541 75 11. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-14:00.

 • Co zrobić jeżeli zapomniałem hasła do logowania?
  Jeśli zapomniałeś nadane przez Ciebie hasło do logowania to najszybszym sposobem na jego odzyskanie jest skorzystanie z opcji „Nie pamiętam hasła”, która znajduje się na głównej stronie serwisu transakcyjnego NN TFI24. W formularzu będziesz musiał podać swoje dane i kliknąć „Dalej”. Po pomyślnej weryfikacji wiadomość z nowym hasłem zostanie do Ciebie przesłana sms-em na numer telefonu podany przy rejestracji.
 • Co zrobić jeżeli obawiam się, że ktoś mógł poznać moje hasło do logowania?
  Zalecamy szczególną ostrożność przy przechowywaniu Numeru Uczestnika i hasła. Jeżeli jednak obawiasz się, że ktoś mógł poznać Twoje hasło do logowania to zalecamy jego zmianę. Możesz jej dokonać po zalogowaniu się w serwisie NN TFI24, jak również postępując analogicznie do sytuacji, w której zapomniałeś hasła, czyli korzystając z opcji „Nie pamiętam hasła”, która znajduje się na głównej stronie serwisu transakcyjnego NN TFI24.
 • Co zrobić jeżeli zapomniałem swoje hasła do logowania i danych do weryfikacji?

  Jeżeli zapomniałeś nadane przez Ciebie hasło do logowania oraz danych wymaganych przez serwis do weryfikacji dostęp do serwisu możliwy jest po kontakcie z naszą infolinią pod numerem telefonu 22 541 75 11. Po przeprowadzeniu weryfikacji możliwe będzie odblokowanie dostępu oraz otrzymanie nowego hasła startowego, którego zmiana będzie wymagana  przy najbliższym logowaniu się.

 • Co zrobić jeżeli zapomniałem Numeru Uczestnika?

  Niestety, zapomnianego Numeru Uczestnika nie można odzyskać online. W tym celu musisz skontaktować się z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 690 555 (pn.-pt.: 8:00-20:00; sobota: 9:00-14:00). Po przeprowadzeniu weryfikacji możliwe będzie odzyskanie Twojego Numeru Uczestnika. Informacja ta zostanie Ci przekazana na adres korespondencyjny przypisany do Twojego Numeru Uczestnika.

 • Dlaczego po wpisaniu Numeru Uczestnika i hasła nie mogę się zalogować?

  Poprawne zalogowanie się za pierwszym razem wymaga podania Numeru Uczestnika, który otrzymałeś w mailu po rejestracji oraz hasła startowego, które otrzymałeś w wiadomości SMS.  Jeśli po wpisaniu Numeru Uczestnika i hasła startowego widzisz komunikat o błędzie podczas logowania, to w pierwszej kolejności sprawdź poprawność wprowadzanego Numeru Uczestnika oraz upewnij się, że poprawnie wprowadzasz hasło startowe, a następnie ponów próbę logowania.

  W kolejnych logowaniach konieczne będzie użycie Twojego Numeru Uczestnika oraz hasła, które ustaliłeś podczas pierwszego logowania.

  Jeżeli trzykrotnie błędnie wprowadziłeś hasło dostęp do serwisu NN TFI24 dla podanego Numeru Uczestnika zostanie automatycznie zablokowany. Wtedy najszybszym sposobem na odblokowanie dostępu jest skorzystanie z opcji „Odblokuj dostęp”, która znajduje się na głównej stronie. W formularzu będziesz musisz podać swoje dane i kliknąć „Dalej”. Po pomyślnej weryfikacji wiadomość z nowym hasłem zostanie do Ciebie przesłana wiadomością sms na numer telefonu podany przy rejestracji.

  Jeśli mimo wprowadzonych poprawnych danych błąd występuje ponownie prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 690 555. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-14:00.

 • Co zrobić jeśli nie otrzymałem maila z Numerem Uczestnika i hasła startowego na telefon komórkowy?

  Po przejściu przez proces rejestracji w serwisie NN TFI24 w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych otrzymasz Numer Uczestnika i hasło startowe. Możliwą przyczyną problemów z otrzymaniem wiadomości SMS mogą być: podany nieprawidłowy lub nieaktualny numer telefonu komórkowego przy rejestracji, przepełniona skrzynka odbiorcza w telefonie lub problem z dostarczaniem wiadomości SMS po stronie operatora telefonii komórkowej W takim przypadku prosimy o kontakt z naszą infolinią 801-690-555 aby ustalić dokładną przyczynę problemu.

 • Jak zweryfikować bezpieczeństwo przy logowaniu się do serwisu NN TFI24?

  Logując się do serwisu NN TFI24 warto pamiętać o następujących zasadach:

  • Loguj się zawsze ze strony głównej: https://nntfi24.pl  klikając w przycisk "Zaloguj" z lewej strony.
  • Zweryfikuj, czy strona jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym przez firmę GlobalSign nv-sa.
  • Czytaj uważnie pojawiające się w przeglądarce komunikaty o alertach bezpieczeństwa
  • Nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie
  • Pamiętaj, aby zakończyć pracę przez użycie opcji "Wyloguj"
  • Sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację. W zależności od przeglądarki kłódka może być widoczna w pasku adresu u góry ekranu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu.
 • Jakie są zasady bezpiecznego logowania się do serwisu NN TFI24?
  • Przy logowaniu do systemu transakcyjnego nie korzystaj z niezaufanych komputerów.
  • Pamiętaj, by nie udostępniać ani nie zapisywać w plikach na swoim komputerze Numeru Uczestnika i hasła służących do logowania w systemie.
  • Regularnie zmieniaj swoje hasło dostępu.
  • Po zakończeniu pracy w systemie pamiętaj, by do wylogowania się użyć linku "Wyloguj". Nie zalecamy używania w tym celu przycisku X („Zamknij”) w przeglądarce.
  • Nie loguj się do systemu z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail lub wiadomości w komunikatorze internetowym). NN TFI nie nigdy nie będzie wysyłał prośby o weryfikację Twojego Numeru Uczestnika lub hasła w wiadomości e-mail.
  • Nie loguj się do systemu z komputera, na którym inny użytkownik jest już zalogowany.
 • Czy hasło niemaskowane jest bezpieczne?

  W nowym serwisie transakcyjnym NN TFI24 zdecydowaliśmy się zrezygnować z hasła maskowanego na rzecz tradycyjnego wpisywania hasła. 

  Hasła maskowane mogą powodować obniżenie bezpieczeństwa (użytkownicy zapisują hasła, aby np. policzyć litery), a już na pewno nie są blokadą nie do przejścia przez atakujących. Przede wszystkim głównym problemem jest MALWARE. Oprogramowanie to potrafi wymóc na użytkowniku by próbował wpisać swoje hasło ponownie stosując następujące metody:

  - prosząc użytkownika o logowanie się kilka razy, za każdym z inną maską

  - wyświetlić komunikat o błędnym haśle i wyświetlić ponownie formatkę logowania pytając o inne znaki,

  - zasymulować awarię aplikacji i wylogowanie użytkownika, wyświetlić ponownie formatkę logowania,

  - zasymulować konieczność zmiany hasła po logowaniu (przy tej operacji hasło podawane jest w całości)

  Dzięki zabiegom wymienionym powyżej szkodliwe oprogramowanie uzyskuje dostęp do pełnego hasła w bardzo szybki i łatwy sposób. Patrząc na problem globalnie i mając po jednej stronie zyski wynikające z zastosowania hasła maskowanego, a z drugiej "umiarkowaną" wygodę rozwiązania, postanowiliśmy zmienić hasła maskowane na zwykłe. Zysk nie uzasadnia kosztów.

  Logując się do systemu NN TFI24 należy pamiętać o przestrzeganiu ogólnych zasad bezpieczeństwa związanych z logowaniem.

Serwis transakcyjny

 • Które dane w serwisie transakcyjnym NN TFI24 mogę zmienić?
  Po zalogowaniu się do serwisu NN TFI24 można edytować numer rachunku bankowego oraz hasło logowania się do serwisu. Na podany w serwisie numer rachunku bankowego będą przekazywane wszystkie środki z realizacji zleceń sprzedaży jednostek funduszy NN. Obie informacje możesz edytować wybierając w górnej części ekranu zakładkę „Moje dane” a następnie z bocznego menu zakładki „Numer rachunku bankowego” oraz „Hasło”.

  Można również edytować takie dane jak nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, uposażonych oraz serię i numer dokumentu tożsamości.
 • Jak zmienić hasło logowania się do serwisu NN TFI24?

  Zmianę hasła można przeprowadzić po zalogowaniu do serwisu i wybraniu z górnego menu zakładki „Moje dane”, a następnie z lewej strony zakładki „Hasło”. Do ustalenia nowego hasła wymagane jest podanie starego hasła.

 • Jak zmienić numer telefonu w NN TFI24?

  Numer telefonu można zmienić po zalogowaniu do serwisu i wybraniu z górnego menu zakładki „Moje dane”, a następnie z lewej strony zakładki „Adres zamieszkania”. W centralnej części serwisu pojawi się adres zamieszkania wraz z numerem telefonu. Po kliknięciu „Edytuj” pojawi się możliwość wprowadzenia nowych danych. Klikamy „Dalej”, a następnie „Pobierz kod e-mail”. Na skrzynkę mailową otrzymasz sześciocyfrowy kod, którym należy potwierdzić zmianę danych w serwisie NN TFI24. Aktualizacja będzie widoczna w ciągu dwóch dni roboczych.

 • Jak zmienić numer rachunku bankowego w NN TFI24?
  Zmianę numeru rachunku bankowego można przeprowadzić po zalogowaniu do serwisu i wybraniu z górnego menu zakładki "Moje dane" a następnie z lewej strony zakładki "Numer rachunku bankowego". Na zmieniony w serwisie numer rachunku bankowego będą przekazywane wszystkie środki z realizacji zleceń sprzedaży jednostek funduszy NN, które zostały zlecone w kolejnych dniach roboczych.
 • Czy można zmienić rachunek bankowy i złożyć zlecenie sprzedaży funduszy?
  Aby otrzymać swoje środki uzyskane ze sprzedaży funduszy NN na zmieniony w serwisie rachunek bankowy należy złożyć zlecenie sprzedaży nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym po dniu, w którym zmieniłeś numer rachunku bankowego.
 • Jak odblokować dostęp do serwisu przez Internet?

  Dostęp do serwisu dla danego Numeru Uczestnika zostanie zablokowany po kilkukrotnym błędnym wprowadzeniu hasła. Najszybszym sposobem na odblokowanie dostępu jest skorzystanie z opcji "Odblokuj dostęp", która znajduje się na głównej stronie. W formularzu będziesz musiał podać swoje dane i kliknąć "Dalej". Po pomyślnej weryfikacji wiadomość z nowym hasłem zostanie do Ciebie przesłana wiadomością sms na numer telefonu podany przy rejestracji.

 • Jak odblokować dostęp do serwisu jeżeli zapomniałem danych do weryfikacji?
  Jeżeli zapomniałeś danych do weryfikacji odblokowanie dostępu do serwisu możliwe jest tylko po kontakcie z naszą infolinią pod numerem telefonu 22 541 77 55 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Po przeprowadzeniu weryfikacji możliwe będzie odblokowanie dostępu oraz otrzymanie nowego hasła startowego, którego zmiana będzie wymagana przy najbliższym logowaniu się.
 • Czy kiedykolwiek mogę być poproszony o podanie moich danych identyfikacyjnych?
  NN Investment Partners TFI nigdy nie prosi o przesłanie jakąkolwiek drogą (pocztową, elektroniczną, itp.) jakichkolwiek danych, dotyczących numeru uczestnika, hasła do logowania lub innych osobistych danych Klienta. Instytucja lub osoba prosząca o takie informacje robi to nielegalnie i nie jest powiązana z NN Investment Partners TFI. W przypadku otrzymania takiej wiadomości e-mail lub listu prosimy o zgłoszenie tego faktu kontaktując się z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 690 555 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14) lub skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie.
 • Jak długo aktywny jest mój Numer Uczestnika i dostęp do serwisu NN TFI24?

  Twój Numer Uczestnika i dostęp do serwisu NN TFI24 będzie aktywny przez cały czas kiedy będziesz posiadał chociaż jeden produkt z minimalną wpłatą. Jeżeli zdecydujesz się wycofać wszystkie swoje środki i na Twoim Numerze Uczestnika nie będzie żadnych produktów to rok od realizacji ostatniego zlecenia sprzedaży Twój Numer Uczestnika stanie się nieaktywny i aby uzyskać dostęp od serwisu potrzebna będzie ponowna rejestracja.

Rozwińzobacz mniej

Aplikacja Mobilna

 • Kto może korzystać z aplikacji mobilnej?

  Aplikacja mobilna jest przeznaczona dla obecnych użytkowników serwisu transakcyjnego NN TFI24 (nntfi24.pl).

 • Skąd można pobrać aplikację?

  Aplikację NN TFI24 można pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play w przypadku urządzeń z systemem Android oraz App Store dla posiadaczy urządzeń z systemem iOS. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce danego sklepu NN TFI24.

 • Czym jest Numer Uczestnika i jak można go zdobyć?
  Numer Uczestnika jest to unikalny numer identyfikacyjny służący do identyfikowania zleceń uczestnika nadawany każdemu klientowi podczas rejestracji w serwisie transakcyjnym NN TFI24 (nntfi24.pl) i wykorzystywany jako login w procesie identyfikacji i autoryzacji dostępu klienta do nntfi24.pl i aplikacji mobilnej.
 • Co umożliwia aplikacja mobilna?
  Aplikacja NN TFI24 daje Ci możliwość dokonywania różnych transakcji, w szczególności złożenia zlecenia odkupienia, zamiany oraz konwersji. Możesz ponadto złożyć deklarację zakupu jednostek uczestnictwa. Przed zalogowaniem masz dostęp do notowań funduszy inwestycyjnych i kontaktu z biurem obsługi klienta. Po zalogowaniu możesz składać zlecenia i deklaracje, analizować swój portfel inwestycyjny, sprawdzić limity wpłat na IKE i IKZE oraz zdefiniować cele inwestycyjne.
 • Czy za pośrednictwem aplikacji mobilnej mogę kupić jednostki uczestnictwa?
  Za pośrednictwem aplikacji mobilnej możesz złożyć deklarację zakupu Jednostek Uczestnika. Nie stanowi zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa, która skutkuje wyłącznie udostępnieniem użytkownikowi aplikacji mobilnej danych niezbędnych do dokonania wpłaty pieniędzy w celu nabycia jednostek uczestnictwa. Deklaracja zakupu jednostek uczestnictwa nie stanowi również zobowiązania użytkownika do dokonania takiej wpłaty ani zobowiązania Funduszy do realizacji takiej deklaracji. Zakup jednostek uczestnictwa następuje wyłącznie w wyniku dokonania wpłaty pieniędzy na przeznaczony do wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa rachunek bankowy wybranego Subfunduszu.
 • Jakie produkty są dostępne w aplikacji?

  W aplikacji masz dostęp do: Funduszy Inwestycyjnych, IKE, IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego), PPE (Pracowniczy Program Emerytalny), PPI (Pracowniczy Program Inwestycyjny)

 • Na jakich telefonach działa aplikacja?

  Aplikacja działa na telefonach z systemem iOS w wersji 11.1 i wyższej, oraz Android w wersji 8.0 i wyższej.

 • Jak aktywować aplikację?

  Do aktywacji niezbędny jest Numer Uczestnika oraz hasło wykorzystywane podczas logowania do serwisu transakcyjnego NN TFI 24. W następnym kroku podaj swój numer PESEL w celu potwierdzenia tożsamości oraz hasło otrzymane SMS-em na Twój numer telefonu przypisany do konta NN TFI 24. Ostatnim etapem jest nadanie kodu PIN, który będzie służył do logowania się do aplikacji.

 • Na ilu urządzeniach jednocześnie mogę aktywować aplikację mobilną?

  Nie ma limitu ilości używanych urządzeń.

 • Gdzie mogę uzyskać informację, na jakich urządzeniach aktywowana jest aplikacja NN TFI24?

  W aplikacji mobilnej NN TFI 24 Ustawienia - Blokowanie urządzeń

  W serwisie transakcyjnym NN TFI24 - Moje konto - Urządzenia mobilne

 • Czy mogę aktywować aplikację będąc za granicą?
  Tak, można aktywować aplikację podczas pobytu poza granicami Polski
 • Jak zablokować dostęp do aplikacji NN TFI24 zainstalowanej na innym urządzeniu?

  W aplikacji mobilnej NN TFI24 - Ustawienia - Blokowanie urządzeń i wybrać "Wyłącz dostęp" przy urządzeniu, które chcemy dezaktywować. Polecenie "Usuń" dodatkowo skasuje informację o smartfonie z listy urządzeń.

  W serwisie transakcyjnym NN TFI24 (nntfi24.pl) - Moje Dane - Urządzenia mobilne

 • Co zrobić w przypadku zablokowania dostępu do aplikacji podczas logowania?
  W celu odblokowania dostępu należy ponownie aktywować aplikację. W przypadku problemów z ponowną aktywacją należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta.
 • Jak wyliczany jest zysk lub strata?

  Jak wyliczamy zysk lub stratę? Bierzemy pod uwagę liczbę jednostek zgromadzonych na danym subfunduszu lub produkcie i obliczamy ich wartość zgodnie z najbardziej aktualną wyceną. Następnie uwzględniamy wszystkie wpłaty i wypłaty dla danego subfunduszu lub produktu. Wynik końcowy jest wyrażony jako wartość w PLN lub w procentach.

 • Czy aplikacja NN TFI24 oferuje płatności mobilne?
  Na chwilę obecną nie ma możliwości dokonania szybkiej płatności z poziomu aplikacji. Pracujemy nad dodaniem tej funkcjonalności.
 • Gdzie zgłaszać błędy i uwagi dotyczące aplikacji mobilnej?

  Jeżeli znalazłeś błąd lub chcesz nam przekazać swoją sugestię dotyczącą funkcjonowania aplikacji mobilnej NN TFI24, napisz do nas na adres mailowy: kontakt@nntfi.pl. W celu ułatwienia zlokalizowania błędu prześlij w wiadomości dodatkowe informacje takie jak:

  - model urządzenia i wersję systemu, na którym zainstalowana jest aplikacja

  - wersję aplikacji NN TFI24

  - komunikat błędu lub informację o wykonanej przez Ciebie akcji

  - zrzut ekranu przedstawiający zgłaszany problem.

 • Jakie mechanizmy chronią dostęp do aplikacji?

  Podstawowym mechanizmem chroniącym nieautoryzowany dostęp do konta w aplikacji jest kod PIN. Nie są akceptowane proste kombinacje kodów jak "00000". Użytkownicy aplikacji posługujący się telefonami iPhone mogą dodatkowo włączyć logowanie za pomocą TouchID w ustawieniach aplikacji

 • Jak mogę odzyskać zapomniany kod PIN?

  Nie ma możliwości przypomnienia kodu PIN. W celu nadania nowego kodu PIN wymagana jest ponowna aktywacja aplikacji. Na Ekranie Logowania należy wybrać opcję "Nie pamiętasz kodu PIN?" a następnie "Aktywuj ponownie aplikację".

 • Jak zaktualizować aplikację?

  Aktualizację aplikacji, jeżeli jest dostępna, można wykonać w Google Play lub App Store.

Rozwińzobacz mniej

Fundusze inwestycyjne

 • Co to jest fundusz inwestycyjny?
  Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez klientów środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W zależności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne, którymi są obligacje i bony skarbowe.
 • Czym jest jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego?

  Cena jednostki uczestnictwa danego funduszu (lub subfunduszu) określana jest przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie rynkowych cen wszystkich składników portfela funduszu. Do rozliczeń z Klientami jest zawsze używana cena jednostki z następnego dnia roboczego po dniu, w którym zlecenie odkupienia lub konwersji/zamiany złożone przez Uczestnika zostało przekazane przez Dystrybutora do realizacji przez Agenta Transferowego. W przypadku zlecenia nabycia do rozliczenia zostanie użyta cena jednostki uczestnictwa z następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty Uczestnika na rachunku bankowym funduszu (lub subfunduszu).

 • Jak wybrać właściwy fundusz z całej oferty NN Investment Partners TFI?
  To prostsze niż Ci się wydaje. Sprawdź sam w przygotowanym przez nas poradniku - nntfi.pl/jak-inwestowac/jak-wybrac-fundusz.
 • Czy regularne wpłaty do funduszy NN Investment Partners TFI są konieczne?

  Regularne wpłaty do funduszy nie są konieczne. Po rejestracji i pierwszej wpłacie w serwisie NN TFI24 kolejne wpłaty możesz realizować w dowolnym czasie i na dowolne fundusze. Możesz wpłacać duże kwoty jednorazowo lub w częściach. Zalecamy jednak regularne inwestycje, zwłaszcza w fundusze akcji, co pozwoli uniknąć dużej zmienności Twoich oszczędności.

 • Czy w fundusze NN można inwestować małe kwoty?

  Serwis NN TFI24 daje Ci możliwość inwestowania tak jak lubisz i tak jak potrzebujesz. Minimalna wielkość pierwszej wpłaty po rejestracji do dowolnego funduszu wynosi 200 złotych, ale kolejne możesz realizować już od zaledwie 50 złotych.

 • Jakie zyski można osiągnąć inwestując w fundusze NN Investment Partners TFI?

  Fundusze inwestycyjne nie dają gwarancji osiągnięcia zysków, ale w NN TFI24 masz dostęp do ponad 30 funduszy, które różnią się między sobą skalą ryzyka, a także możliwymi zyskami. W ofercie funduszy NN Investment Partners TFI znajdziesz zarówno rozwiązania bezpieczne, zrównoważone jak i agresywne. Dodatkowe informacje o funduszach NN uzyskasz w Kartach Funduszy, a także zwracając się do jednego z Naszych Dystrybutorów, który chętnie pomoże dobrać Ci fundusze NN odpowiednie do Twoich potrzeb i celów

 • Czy od zysków z inwestycji w fundusze trzeba płacić podatek?

  Zyski osiągnięte z inwestycji w fundusze inwestycyjne są objęte podatkiem od zysków kapitałowych zwanym „podatkiem Belki”, który wynosi 19%. Zatem jeżeli wpłaciłeś 1000 złotych, a wycofując swoje oszczędności dysponujesz już kapitałem 3000 złotych, to od 2000 złotych będących zyskiem zostanie pobrany podatek w wysokości 380 złotych (2000*19%). Podatek zostanie naliczony przez TFI i przekazany do Twojego Urzędu Skarbowego, a Ty otrzymasz na rachunek kwotę netto, czyli 2620 złotych.

 • Gdzie i jak fundusze NN Investment Partners TFI inwestują moje pieniądze?

  Każdy fundusz NN Investment Partners TFI inwestuje powierzone mu przez Klientów środki zgodnie z zasadami opisanymi dokładnie w Prospekcie inwestycyjnym funduszu i Statucie funduszu. Dla Twojej wygody dla każdego funduszu NN Investment Partners TFI przygotowaliśmy Kartę Funduszu na której umieszczone są najważniejsze informacje.

 • Gdzie mogę znaleźć informacje o notowaniach funduszy?

  Aktualne notowania funduszy NN Investment Partners TFI zawsze znajdzieszna http://www.nntfi.pl/notowania

 • Kto decyduje w co inwestują fundusze NN Investment Partners TFI?
  Decyzje inwestycyjne w funduszach NN Investment Partners TFI podejmują zarządzający oraz Komitet Inwestycyjny. To osoby z dużym doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami.
 • Co to jest fundusz parasolowy w ofercie NN TFI24?
  Fundusze parasolowe to grupa funduszy inwestycyjnych, która jest ze sobą powiązana w taki sposób, że wszystkie Twoje inwestycje w ramach tej grupy z podatkowego punktu widzenia są traktowane jako jedna inwestycja. Dzięki temu możesz dowolną ilość razy zmieniać swoje inwestycje pomiędzy funduszami zebranymi "pod parasolem" i nie ponosisz przy tym żadnych opłat dystrybucyjnych, ani nie płacisz podatku od zysków kapitałowych. Podatek od zysków zostanie pobrany dopiero po wyjściu z funduszu parasolowego.
 • Jaka jest różnica pomiędzy konwersją a zamianą pomiędzy funduszami/subfunduszami?

  Zlecenia konwersji i zamiany pozwalają w ramach swojego portfela przekierować inwestycje z jednego funduszu na inny bez konieczności realizacji przelewów z rachunku bankowego. Zamiany funduszy, nawet wielokrotne, gdy są one w ramach funduszu parasolowego pozwolą Ci odroczyć podatek od Twoich zysków.

  Konwersja, to przeniesienie środków pomiędzy subfunduszami wchodzących w skład odrębnych funduszy parasolowych. Podczas realizacji zlecenia pobierany jest 19% podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek "Belki").

  Zamiana polega na przenoszeniu środków pomiędzy różnymi subfunduszami w ramach danego funduszu parasolowego. Podatek od zysków jest podatkiem odroczonym w czasie i pobierany jest dopiero, gdy Uczestnik dokona odkupienia środków z funduszu parasolowego lub konwersji do subfunduszu wchodzącego w skład innego funduszu parasolowego. Pomiędzy nabyciem, a odkupieniem z funduszu parasolowego, Uczestnik bez przeszkód może dokonywać wielokrotnych zamian pomiędzy subfunduszami, które to, przy realizacji tychże zleceń, nie będą się każdorazowo wiązać z pobieraniem podatku od zysku.

 • Jak mogę zlecić konwersję lub zamianę jednostek funduszy NN?

  Zlecenie konwersji i zamiany zrealizujesz logując się na swój Numer Uczestnika, a następnie wybierając przycisk „Zamień/Konwertuj” znajdujący się w prawym górnym rogu serwisu.

 • W jaki sposób mogę wpłacać pieniądze do funduszy NN (nabywać jednostki uczestnictwa)?

  Aby zainwestować w fundusze NN korzystając z serwisu NN TFI24 należy się zarejestrować i dokonać pierwszej wpłaty z podanego rachunku bankowego. Następne wpłaty do funduszy NN w ramach swojego Numeru Uczestnika możesz realizować z dowolnego rachunku bankowego odpowiednio tytułując przelew.

 • W jaki sposób mogę wypłacać środki z funduszy NN (sprzedawać jednostki uczestnictwa)?

  Sprzedaż posiadanych jednostek uczestnictwa funduszy NN dokonasz logując się do serwisu NN TFI24 i składając zlecenie sprzedaży. Serwis daje Ci możliwość wyboru czy chcesz sprzedać określoną liczbę jednostek funduszu, jednostki funduszu za konkretną kwotę czy też wszystkie jednostki. Niezależnie od wyboru środki uzyskane ze sprzedaży jednostek zostaną przelane na Twój numer rachunku bankowego przypisany do Twojego Numeru Uczestnika.

 • Jak wygląda kolejność realizacji zleceń w funduszach NN Investment Partners TFI?

  W przypadku złożenia przez Uczestnika w jednym dniu kilku zleceń tego samego rodzaju zostaną one zrealizowane w kolejności losowej. Przykładowo, jeżeli Uczestnik posiada 90 jednostek uczestnictwa NN Subfunduszu Akcji i złoży w tym samym dniu zlecenie zamiany 10 jednostek uczestnictwa do NN Subfunduszu Obligacji oraz zlecenie zamiany "wszystkich" jednostek uczestnictwa do NN Subfunduszu Gotówkowego to możliwe są dwa prawidłowe warianty realizacji tych zleceń:

  1. Jako pierwsze realizowane będzie zlecenie zamiany do NN Subfunduszu Obligacji a jako drugie zlecenie zamiany do NN Subfunduszu Gotówkowego. W efekcie przeprowadzonych operacji Uczestnik będzie posiadał j.u. NN Subfunduszu Obligacji nabyte za równowartość 10 j.u. NN Subfunduszu Akcji oraz j.u. NN Subfunduszu Gotówkowego nabyte za równowartość 80 j.u. NN Subfunduszu Akcji.

  2. Jako pierwsze realizowane będzie zlecenie zamiany do NN Subfunduszu Gotówkowego, a jako drugie zlecenie zamiany do NN Subfunduszu Obligacji. W tym przypadku zrealizowane zostanie tylko zlecenie zamiany "wszystkich" j.u. do NN Subfunduszu Gotówkowego (zostaną nabyte j.u. za równowartość 90 j.u. NN Subfunduszu Akcji). Zlecenie zamiany 10 j.u. do NN Subfunduszu Obligacji nie zostanie zrealizowane.

 • Co oznacza odkupienie przez NN Investment Partners TFI określonej liczby jednostek?

  Wybierając w zleceniu sprzedaży odkupienie określonej liczby jednostek funduszu dokonujesz sprzedaży wskazanej części swoich inwestycji. Dzięki temu dokładnie wiadomo jaka część inwestycji pozostanie do Twojej dyspozycji, ale nie można dokładnie określić kwoty jaką otrzymasz za sprzedawane jednostki, ponieważ ich wycena będzie znana dopiero w kolejnym dniu roboczym.

 • W jaki sposób można ustanowić zastaw na jednostkach uczestnictwa funduszy NN Investment Partners TFI?

  W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad postepowania w sytuacji ustanowienia zastawu prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 690 555 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia wynosi jedną jednostkę taryfikacyjną za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

 • Co dzieje się w przypadku śmierci Uczestnika/Oszczędzającego?
  W przypadku śmierci Uczestnika funduszy inwestycyjnych NN informacja ta powinna zostać przekazana NN Investment Partners TFI S.A. kontaktując się pod numerem infolinii 801 690 555 w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dalszego postępowania odnośnie zasad wypłaty dla osób uprawnionych oszczędności zgromadzonych na rejestrach zmarłego.

IKE

 • Co to jest IKE?
  Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) to element trzeciego filaru budowy oszczędności emerytalnych. IKE przeznaczone są dla tych, którzy chcą samodzielnie oszczędzać na przyszłą emeryturę oraz skorzystać ze zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych. Jeśli nie chcesz, aby poziom Twojego życia na emeryturze odbiegał znacząco od obecnego, już dziś zainwestuj w ramach IKE! IKE to jedyna z niewielu form oszczędzania na przyszłą emeryturę w III filarze, która jest wolna od "podatku Belki". Oszczędzając na IKE gromadzisz środki na swoją przyszłą emeryturę oraz możesz wskazać Uposażonych, czyli osoby które otrzymają środki na wypadek śmierci. Tutaj pojawia się druga korzyść z IKE, pieniądze zgromadzone w ramach tego konta, ponieważ poza zwolnieniem z podatku do zysków kapitałowych są także zwolnione z podatku od spadków i darowizn.
 • Dlaczego warto oszczędzać w IKE Plus?

  Oto 5 najważniejszych powodów dlaczego warto oszczędzać z IKE Plus:

  1. IKE z funduszami NN to forma oszczędzania, która pozwoli Ci uwolnić Twoje zyski od "podatku Belki",
  2. Wpłaty do IKE Plus możesz realizować nawet drobnymi kwotami - minimalna wpłata to jedynie 50 zł,
  3. Pełna elastyczność - nie masz obowiązku systematycznego dokonywania wpłat, Ty decydujesz kiedy i ile wpłacasz na IKE,
  4. Z tytułu rezygnacji z prowadzenia IKE nie są pobierane opłaty.
  5. W jednym koncie masz dostęp do najlepszych 28 funduszy z oferty NN Investment Partners TFI:

  - NN Akcji
  - NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
  - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
  - NN (L) Japonia
  - NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
  - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
  - NN Obligacji
  - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
  - NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
  - NN Stabilnego Wzrostu
  - NN Zrównoważony
  - NN (L) Multi Factor
  - NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji)
  - NN Konserwatywny
  - NN Krótkoterminowych Obligacji
  - NN (L) Obligacji Plus
  - NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)
  - NN Perspektywa 2020
  - NN Perspektywa 2025
  - NN Perspektywa 2030
  - NN Perspektywa 2035
  - NN Perspektywa 2040
  - NN Perspektywa 2045
  - NN Perspektywa 2050
  - NN Perspektywa 2055
   

 • Ile kosztuje uruchomienie i prowadzenie IKE Plus?

  Założenie i prowadzenie IKE z funduszami NN nic nie kosztuje – nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych. Wystarczy, że poświęcisz tylko chwilę swojego czasu i otworzysz konto w serwisie transakcyjnym NN TFI24. Pamiętaj jednak, że z aktywów wybranego przez Ciebie subfunduszu pobierana jest opłata za zarządzanie. Jej wysokość różni się w zależności od subfunduszu, w który chcesz zainwestować. Maksymalną wysokość opłaty za zarządzanie dla jednostki uczestnictwa kategorii K możesz sprawdzić w prospekcie informacyjnym funduszu.

 • Ile kosztuje przeniesienie IKE Plus z NN Investment Partners TFI?

  Przeniesienie środków z IKE Plus prowadzonego przez NN Investment Partners TFI nic nie kosztuje. Niezależnie od tego ile zrealizowałeś wpłat ani jak długo oszczędzałeś z funduszami NN u nas nic nie zapłacisz za przeniesienie swojego IKE. Możesz to zrobić w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów. Tylko czy warto rezygnować z tak taniego i dobrego produktu?

 • Kto może założyć IKE Plus w serwisie NN TFI24?

  W NN TFI24 IKE Plus może założyć każda osoba, która zarejestruje się w serwisie. Rejestrować się mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 • Czy osoba małoletnia może otworzyć IKE w serwisie NN TFI24?
  Obecnie w serwisie NN TFI24 nie ma możliwości rejestracji i otwarcia Numeru Uczestnika dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia. Niemniej jednak istnieje możliwość, aby osoba małoletnia mogła otworzyć IKE Plus i inwestowała w fundusze NN Investment Partners TFI. W tym celu należy przekazać do siedziby Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych odpowiednie dokumenty potwierdzone notarialnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad postepowania w tej sytuacji prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 690 555 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia wynosi jedną jednostkę taryfikacyjną za każdą rozpoczętą minutę połączenia.
 • Czy są limity wpłat na IKE Plus?

  Wpłaty na IKE Plus są ograniczone zgodnie z przepisami o IKE. Co roku jest to trzykrotność średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce podawanej przez GUS. W roku 2023 limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł.

 • Jakie fundusze wybrać do IKE Plus?

  W ramach IKE Plus masz dostęp do funduszy parasolowych funduszy z aż 26 najlepszymi funduszami NN.

  • NN Akcji
  • NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (dawniej NN Akcji Środkowoeuropejskich)
  • NN Konserwatywny (dawniej NN Gotówkowy)
  • NN Krótkoterminowych Obligacji (dawniej NN Lokacyjny Plus)
  • NN Obligacji
  • NN Stabilnego Wzrostu
  • NN Zrównoważony
  • NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
  • NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
  • NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
  • NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
  • NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
  • NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
  • NN (L) Japonia
  • NN (L) Krótkoterminowych Obligacji Plus (dawniej NN (L) Lokacyjny Aktywny)
  • NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
  • NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
  • NN (L) Spółek Dywidendowych USA
  • NN Perspektywa 2020
  • NN Perspektywa 2025
  • NN Perspektywa 2030
  • NN Perspektywa 2035
  • NN Perspektywa 2040
  • NN Perspektywa 2045
  • NN Perspektywa 2050
  • NN Perspektywa 2055
 • Czy mogę oszczędzać w kilku IKE jednocześnie?

  Niestety nie. Możesz posiadać jedynie jedno IKE. Zachęcamy, aby było to IKE Plus, które jest prowadzone za darmo i daje Ci możliwość inwestycji w najlepsze fundusze cyklu życia (NN Perspektywa). Ponadto na jednym IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKE z inną osobą, np. małżonkiem, czy z dzieckiem.

 • Jak przenieść się z IKE, które posiadam, do IKE Plus?

  Wystarczy dokonać otwarcia IKE Plus za pośrednictwem serwisu NN TFI24. Po zakończeniu procesu otwarcia otrzymasz dokument, z którym należy udać się do instytucji aktualnie prowadzącej Twoje IKE. Na jego podstawie zostanie dokonany transfer środków pomiędzy IKE prowadzonym przez inną instytucję finansową, a IKE Plus.

 • Czy mogę wypłacić środki z IKE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych?

  Oczywiście tak, jednak wcześniejsza wypłata, czyli przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych, wiązać się będzie z potrąceniem podatku od zysków kapitałowych.

 • Czym są zwrot i częściowy zwrot z IKE?

  Częściowy zwrot - Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że kwota zwrotu częściowego nie przekracza wartości wpłat dokonanych na IKE. Po dokonaniu częściowego zwrotu oszczędzanie w IKE jest kontynuowane.

  Zwrot (w pełnej wysokości)- ma miejsce w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Oszczędzający uzyskuje pełny dostęp do zgromadzonego kapitału i nie przenosi go do innej instytucji finansowej w ramach wypłaty transferowej.

  Wypłacane środki w ramach zwrotu pełnego podlegają obowiązkowi uiszczenia podatku od zysków kapitałowych na zasadach ogólnych. Po dokonaniu zwrotu program IKE jest automatycznie zamykany. Można jednak dokonać ponownego otwarcia IKE i znów rozpocząć oszczędzane.

 • Czy po dokonaniu zwrotu pełnego mogę ponownie oszczędzać w IKE?

  Tak. Po zamknięciu IKE poprzez dokonanie zwrotu, można ponownie otworzyć program IKE i bez przeszkód oszczędzać na swoją emeryturę.

 • Czy mogę dokonać transferu środków z PPE do IKE z funduszami NN?

  Tak. Wystarczy otworzyć IKE Plus za pośrednictwem serwisu NN TFI24. Po zakończeniu procesu otwarcia otrzymasz dokument, z którym należy udać się do swojego pracodawcy, za pośrednictwem którego prowadzony jest Twój Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i złożyć dyspozycję wypłaty transferowej. Na tej podstawie zostanie dokonany transfer środków pomiędzy PPE, a IKE Plus.

 • Czy środki pochodzące z transferu z PPE do IKE, a następnie podlegające zwrotowi przed osiągnięciem uprawień emerytalnych, są obciążone dodatkowymi kosztami?

  Tak. W przypadku, gdy chcesz dokonać zwrotu środków z IKE, podczas gdy w skład oszczędności IKE wchodzą środki pochodzące z przyjętej wypłaty transferowej z programu emerytalnego (PPE), instytucja finansowa, przed dokonaniem zwrotu, zobowiązana jest do przekazania na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwoty w wysokości 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego. Pozostałe środki objęte są podatkiem od zysków, zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji zwrotu przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych.

 • Jak zabezpieczyć oszczędności w IKE Plus na wypadek śmierci?

  Na wypadek swojej śmierci posiadacz IKE Plus może wskazać osoby, którym zostaną wypłacone zgromadzone oszczędności (uposażonych). Wypłata na rzecz uposażonych nie wymaga prowadzenia sprawy spadkowej i jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych. W przypadku braku wskazania osób uposażonych zostanie przeprowadzone postępowanie spadkowe w celu wskazania spadkobierców. W takim przypadku środki pochodzące ze spadkobrania są zwolnione z podatku dochodowego.

 • Jaka jest różnica pomiędzy IKE i IKZE?

  Na początek najważniejsza różnica. Oszczędzając w IKE nasza korzyść podatkowa polega na tym, że przy wypłacie środków (po spełnieniu warunku wieku) nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych. Cała zebrana kwota (wpłaty + ewentualny zysk) będzie do użycia jednorazowo lub w ratach. Jest to w tej chwili jeden z niewielu powszechnie dostępnych sposobów skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku Belki, który wynosi 19% od osiągniętych zysków.

  Z kolei w IKZE nasza roczna składka pomniejsza nasz podatek dochodowy. Co prawda nie bezpośrednio, bo odpisujemy ją od podstawy opodatkowania. Wypłaty z konta IKZE po osiągnięciu ustawowego wieku (65 lat) będą opodatkowane osobną, 10% ryczałtową stawką podatku. Jest to stawka zdecydowanie niższa niż dzisiejsze 17% i 32%. Tym samym znika obawa części oszczędzających, że w przyszłości zapłacą od pieniędzy wypłacanych z IKZE podatek dochodowy po wyższych stawkach niż obecne. To istotna korzyść podatkowa..

  Na IKE możemy odłożyć co roku trzykrotność średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. W 2023 r. limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł. Jest dokładnie taki sam dla każdego oszczędzającego. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy odłożyć mniej.

  Na IKZE będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Roczny limit wpłat na IKZE jest taki sam dla wszystkich oszczędzających, bez względu na wysokość ich zarobków. W 2023 r. wynosi on 8 322 zł. Dzięki ujednoliceniu limitu wpłat na IKZE nie trzeba będzie zajmować się obliczeniami na własną rękę, a w przypadku większości oszczędzających limit ten będzie wyższy niż do tej pory.

  Z ulgi podatkowej w IKE skorzystamy tylko i wyłącznie, jeśli nasze oszczędności dotrwają z nami w tej formie do 60 roku życia. Dopuszczalna jest również wypłata środków w wieku 55 lat, ale tylko jeśli przysługują nam prawa emerytalne (np. policjanci, sędziowie). Jeśli wypłacimy wcześniej, do czego mamy pełne prawo w każdym momencie, potrącony zostanie podatek od zysków kapitałowych.
  Podsumowując:

  • Inna ulga podatkowa
  • Inny roczny limit wpłat na IKZE i IKE
  • Długość trwania IKE i IKZE

IKZE

 • Co to jest IKZE?

  IKZE to skrót od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE to produkt będący częścią III filara systemu emerytalnego, umożliwiający oszczędzanie z myślą o emeryturze. IKZE to jeden ze sposobów na zmniejszanie istotnej różnicy między Twoją przyszłą pensją, a świadczeniami emerytalnymi, jakie będziesz otrzymywać w przyszłości.

   

  IKZE umożliwia dopasowanie częstotliwości i wysokości wpłat na rachunek do Twoich możliwości i preferencji. Możesz oszczędzać regularnie, co miesiąc wpłacając określoną kwotę, zasilać rachunek jednorazowo lub nieregularnie uwzględniając roczne limity. Oferuje ulgę podatkową Wpłaty na IKZE można co roku odliczać od dochodu, co umożliwia zmniejszenie kwoty podatku. Co rok oszczędzający na IKZE mają prawo wykorzystać maksymalny limit wpłat, które można odliczyć od podstawy opodatkowania przy rozliczeniu podatku za rok, w którym dokonano wpłat. Wpłaty dokonane w roku 2022 będzie można rozliczyć już w roku kolejnym. Oznacza to, że od roku 2023 możesz płacić niższy podatek. Środki polegają dziedziczeniu Środki zgromadzone w IKZE, w razie śmierci osoby oszczędzającej podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest wskazanie jednej lub kilku osób uprawnionych.

 • Dlaczego warto oszczędzać w IKZE?

  Oto 5 najważniejszych powodów dlaczego warto oszczędzać z IKZE:

  1. IKZE z funduszami NN to forma oszczędzania, która pozwoli Ci uwolnić Twoje zyski od "podatku Belki",
  2. Wpłaty do IKZE możesz realizować nawet drobnymi kwotami- minimalna wpłata to jedynie 50 zł.
  3. Pełna elastyczność - nie masz obowiązku systematycznego dokonywania wpłat, Ty decydujesz kiedy i ile wpłacasz na IKZE.
  4. Z tytułu rezygnacji z prowadzenia IKZE nie są pobierane opłaty.
  5. W jednym koncie masz dostęp do najlepszych 28 funduszy z oferty NN Investment Partners TFI:

  - NN Akcji
  - NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania
  - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
  - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
  - NN (L) Japonia
  - NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
  - NN (L) Spółek Dywidendowych USA
  - NN Obligacji
  - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
  - NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
  - NN Stabilnego Wzrostu
  - NN Zrównoważony
  - NN (L) Multi Factor
  - NN (L) Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (dawniej NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji)
  - NN Konserwatywny
  - NN Krótkoterminowych Obligacji
  - NN (L) Obligacji Plus
  - NN (L) Indeks Surowców (dawniej NN (L) Nowej Azji)
  - NN Perspektywa 2020
  - NN Perspektywa 2025
  - NN Perspektywa 2030
  - NN Perspektywa 2035
  - NN Perspektywa 2040
  - NN Perspektywa 2045
  - NN Perspektywa 2050
  - NN Perspektywa 2055

 • Ile kosztuje założenie i prowadzenie IKZE?

  Założenie i prowadzenie IKZE z Funduszami NN nie jest związane z żadnymi opłatami manipulacyjnymi. Wystarczy, że poświęcisz tylko chwilę swojego czasu i zarejestrujesz się w serwisie NN TFI24. Pamiętaj jednak, że NN Investment Partners TFI pobiera z aktywów wybranych przez Ciebie funduszy wynagrodzenie za zarządzanie. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszami w odniesieniu do jednostek uczestnictwa kategorii K zbywanych w ramach IKZE wskazana jest w prospektach informacyjnych funduszy.

 • Ile kosztuje przeniesienie środków z IKZE z NN Investment Partners TFI?

  Przeniesienie środków z IKZE Plus prowadzonego przez NN Investment Partners TFI nic nie kosztuje. Niezależnie od tego ile zrealizowałeś wpłat ani jak długo oszczędzałeś z funduszami NN u nas nic nie zapłacisz za przeniesienie swojego IKZE. Możesz to zrobić w dowolnym momencie i bez żadnych kosztów. Tylko czy warto rezygnować z tak taniego i dobrego produktu?

 • Kto może założyć IKZE w serwisie NN TFI24?

  W NN TFI24.pl IKZE może założyć każda osoba, która zarejestruje się w serwisie. Rejestrować się mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia.

 • Jak przenieść się z IKZE do NN Investment Partners?

  Przeniesienie IKZE z innej instytucji jest bardzo proste. Wystarczy, że skorzystasz z LINKU i w procesie otwierania konta wybierzesz opcję PRZENIEŚ IKZE. Po zakończeniu procesu otwarcia otrzymasz dokument, z którym należy udać się do instytucji aktualnie prowadzącej Twoje IKZE. Na jego podstawie zostanie dokonany transfer środków pomiędzy IKZE prowadzonym przez inną instytucję finansową a IKZE.

 • Czy mogę oszczędzać w kilku IKZE na raz?

  Nie. Można posiadać jedynie jedno IKZE. Na jednym IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKZE z inną osobą, np. małżonkiem, czy z dzieckiem.

 • Jaka jest różnica pomiędzy IKE i IKZE?

  Na początek najważniejsza różnica. Oszczędzając w IKE nasza korzyść podatkowa polega na tym, że przy wypłacie środków (po spełnieniu warunku wieku) nie zapłacimy podatku od zysków kapitałowych. Cała zebrana kwota (wpłaty + ewentualny zysk) będzie do użycia jednorazowo lub w ratach. Jest to w tej chwili jeden z niewielu powszechnie dostępnych sposobów skorzystania ze zwolnienia z zapłaty podatku Belki, który wynosi 19% od osiągniętych zysków.

  Z kolei w IKZE nasza roczna składka pomniejsza nasz podatek dochodowy. Co prawda nie bezpośrednio, bo odpisujemy ją od podstawy opodatkowania. Wypłaty z konta IKZE po osiągnięciu ustawowego wieku (65 lat) będą opodatkowane osobną, 10% ryczałtową stawką podatku. Jest to stawka zdecydowanie niższa niż dzisiejsze 17% i 32%. Tym samym znika obawa części oszczędzających, że w przyszłości zapłacą od pieniędzy wypłacanych z IKZE podatek dochodowy po wyższych stawkach niż obecne. To istotna korzyść podatkowa..

  Na IKE możemy odłożyć co roku trzykrotność średniego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku. W 2023 r. limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł. Jest dokładnie taki sam dla każdego oszczędzającego. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy odłożyć mniej.

  Na IKZE będzie można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Roczny limit wpłat na IKZE jest taki sam dla wszystkich oszczędzających, bez względu na wysokość ich zarobków. W 2023 r. wynosi on 8 322 zł. Dzięki ujednoliceniu limitu wpłat na IKZE nie trzeba będzie zajmować się obliczeniami na własną rękę, a w przypadku większości oszczędzających limit ten będzie wyższy niż do tej pory.

  Z ulgi podatkowej w IKE skorzystamy tylko i wyłącznie, jeśli nasze oszczędności dotrwają z nami w tej formie do 60 roku życia. Dopuszczalna jest również wypłata środków w wieku 55 lat, ale tylko jeśli przysługują nam prawa emerytalne (np. policjanci, sędziowie). Jeśli wypłacimy wcześniej, do czego mamy pełne prawo w każdym momencie, potrącony zostanie podatek od zysków kapitałowych.
  Podsumowując:

  • Inna ulga podatkowa
  • Inny roczny limit wpłat na IKZE i IKE
  • Długość trwania IKE i IKZE
 • Czy oszczędzając w IKZE zapłacę podatek dochodowy?

  Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego daje możliwość odpisania kwoty wpłat od podstawy opodatkowania dzisiaj, ale przy wypłacie z konta będziemy musieli go zapłacić w postaci podatku zryczałtowanego. Podatek zostanie policzony od wpłat oraz od ewentualnego zysku. Czyli realnie IKZE pozwala odroczyć konieczność zapłaty podatku dochodowego do czasu przejścia na emeryturę.

 • Czy osoba małoletnia może otworzyć IKZE w serwisie NNTFI24.pl

  W NN TFI24.pl IKZE może założyć każda osoba, która zarejestruje się w serwisie. Rejestrować się mogą osoby, które ukończyły 18 rok życia. Niemniej jednak istnieje możliwość, aby osoba małoletnia mogła otworzyć IKZE Plus i inwestowała w fundusze NN Investment Partners TFI. W tym celu należy przekazać do siedziby Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych odpowiednie dokumenty potwierdzone notarialnie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad postepowania w tej sytuacji prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 690 555 (pn.-pt. w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia wynosi jedną jednostkę taryfikacyjną za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

 • Co to jest zwrot pełny z IKZE?

  Następuje w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKZE przed osiągnięciem uprawnień do wypłaty, gdy oszczędzający chce uzyskać pełny dostęp do zgromadzonego kapitału i nie przenosi go do innej instytucji finansowej w ramach wypłaty transferowej. Środki wypłacane w ramach zwrotu podlegają obowiązkowi uiszczenia podatku PIT według skali podatkowej. Po dokonaniu zwrotu program IKZE jest automatycznie zamykany. Można jednak dokonać ponownego otwarcia IKZE i znów rozpocząć oszczędzane.

 • Czy mogę dokonać transferu środków z PPE do IKZE?

  Nie. Taki transfer nie jest możliwy. Nie przewidują tego przepisy ustawy o IKE i IKZE.

 • Czy mogę wypłacić środki z IKZE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych?

  Tak, jest to zwrot całości środków z IKZE. Po dokonaniu zwrotu program jest automatycznie zamykany. Można jednak dokonać ponownego otwarcia IKZE i znów rozpocząć oszczędzane

 • W jaki sposób dokonać wypłaty transferowej z IKE Plus / IKZE do IKE / IKZE innej instytucji finansowej?

  W celu uzyskania szczegółowych informacji, jakie kroki należy poczynić, aby transfer środków pomiędzy instytucjami został dokonany, należy skontaktować się z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. pod numerem Infolinii 801 690 555 (pn-pt w godz. 8-20, w soboty w godz. 9-14). Koszt połączenia wynosi jedną jednostkę taryfikacyjną za każdą rozpoczętą minutę połączenia.

 • Czy po dokonaniu zwrotu pełnego mogę ponownie oszczędzać w IKZE?

  Tak. Po zamknięciu IKZE poprzez dokonanie zwrotu, można ponownie otworzyć program IKZE i bez przeszkód oszczędzać na swoją emeryturę.