<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> IKE czy IKZE? Sprawdź czym się różnią i które konto wybrać? | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

IKE i IKZE – poznaj różnice!

22.01.2016 aktualizacja: 01.01.2022

IKE i IKZE – prawda, że te skróty brzmią bardzo podobnie? Nawet ich rozwinięcie różni się tylko jednym słowem. Nie daj się jednak zwieść – choć i IKE, i IKZE służą temu samemu (czyli zabezpieczeniu emerytury), to jednak działają na innych zasadach. To dogodne formy gromadzenia oszczędności – między innymi ze względu na ulgi podatkowe. Czytaj dalej, żeby przekonać się czym dokładnie różnią się oba konta.


Jak często możesz dokonywać wpłat?

Konta IKE i IKZE to elastyczne metody okładania środków na emeryturę. Dlaczego? Przykładowo, możesz wybrać jedną z trzech „strategii” wpłat:

  • nieregularne wpłaty – przelew na konto robisz wtedy, kiedy z budżetu możesz wygospodarować pewną sumę pieniędzy. Wpłaty nie muszą być równe, zbędne są deklaracje – jednego miesiąca możesz wpłacić 100 złotych, przez następne 3 nie wpłacać nic, by w kolejnym przelać 140 złotych (podane kwoty są przykładowe).
  • regularnie, co miesiąc – wtedy najlepiej ustalić jedną, konkretną kwotę i założyć  zlecenie stałe. Wtedy wszystko będzie się odbywać automatycznie, a Ty nie będziesz musiał się przejmować pamiętaniem o przelewach.
  • jednorazowo, do określonego limitu – całą kwotę możesz też wpłacić jednorazowo.

O limitach czytaj w następnym punkcie.

Pamiętaj jednak, że każda instytucja oferująca konta IKE i IKZE ma własne, wewnętrzne zasady. One definiują harmonogram i wysokość wpłat. Dlatego, przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto
to sprawdzić.
 

Ile wynoszą limity wpłat w 2022?

W przypadku IKE i IKZE limity są różne:

IKE – limitem jest trzykrotność prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok. W roku 2022 limit wynosi 17 766 złotych.

IKZE – tutaj limitem jest 1,2 krotność prognozowanego, średniego wynagrodzenia na dany rok.  W roku 2022 limit wynosi 7 106,40 złotych.
 

Czy odkładanie środków na konto wiąże się z ulgami podatkowymi?

IKE – nie

IKZE – tak, wpłacone w danym roku kalendarzowym kwoty można odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT za ten rok kalendarzowy.  Oznacza to, że możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy w 2022 roku nawet o 2 274 zł (faktyczna wysokość ulgi zależeć będzie od wysokości podstawy opodatkowania)!
 

Czy zyski z inwestycji dokonywanych w ramach konta są opodatkowane?

Zazwyczaj zyski z inwestycji w fundusze są opodatkowane podatkiem od zysków kapitałowych (zwanym potocznie „podatkiem Belki”), który wynosi 19%. Jednak posiadacze kont IKE i IKZE nie muszą płacić podatku od zysków, jeśli uda im się je osiągnąć (po spełnieniu odpowiednich warunków określonych ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – zobacz niżej). W przypadku IKZE jedynym pobieranym podatkiem jest 10% zryczałtowany podatek obliczany od kwoty dokonywanej wypłaty.
 


Dodatkowa emerytura?

Zacznij odkładać już teraz i nie martw się później!

POZNAJ IKE            POZNAJ IKZE


Kiedy możesz wypłacić zgromadzone środki zachowując wyżej wspomniane ulgi podatkowe?

Wypłata środków z obu kont odbywa się na Twój wniosek. Zasady są jednak nieco inne:

IKE – musisz ukończyć 60 lat, bądź 55 i nabyć uprawnienia emerytalne. Oprócz tego musisz spełniać jeden z dwóch warunków: dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków.

IKZE – musisz mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych.
 

Czy możesz przedwcześnie wypłacić zgromadzone środki?

Często pada pytanie, czy pieniądze są „zamrożone” aż do osiągnięcia odpowiedniego wieku. Otóż nie!

IKE – możesz wypłacić środki z konta zarówno w całości, jak i w dowolnej części. Jednak taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych („podatku Belki”), a w przypadku, gdy środki zgromadzone na IKE pochodzą z wpłaty transferowej z pracowniczego programu emerytalnego mogą być dodatkowo obciążone nawet 30% zwrotem na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

IKZE – tutaj również możesz dokonać wcześniejszej wypłaty, z tą jednak różnicą, że musisz wypłacić środki w całości, bez możliwości częściowego zwrotu. W tej sytuacji zapłacisz wcześniej zaoszczędzony podatek dochodowy oraz podatek od zysków kapitałowych.
 

Czy środki zgromadzone na koncie są dziedziczone?

Tak, w obu przypadkach są. Różnią się jednak zasadami dziedziczenia:

IKE – zgromadzone na koncie środki są dziedziczone w całości, w dodatku nie ma konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn. Ponadto osoby dziedziczące środki z IKE mogą je przenieść na własne konto w III filarze lub od razu wypłacić (także nie płacąc przy tym podatku).

IKZE – zgromadzone na koncie oszczędności również dziedziczy się w całości, bez konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn. Konieczne będzie jednak uiszczenie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10%, chyba że wartość konta osoby zmarłej przeniesie się na własne konto w III filarze.

 

IKE i IKZE dają ogromną swobodę w odkładaniu funduszy na emeryturę – już z tego względu są niezwykle wygodną formą oszczędzania. Do tego dochodzą ulgi podatkowe. Działają one co prawda pod warunkiem spełnienia pewnych założeń (o których wyżej), ale o ich realizację wcale nie jest ciężko – w końcu jest to długoterminowa inwestycja.

Pamiętaj – nawet 50 złotych miesięcznie wystarczy, by zacząć odkładać na emeryturę wraz
z NN Investment Partners. Zobacz już dziś!

NN Investment Partners

Zespół NN Investment Partners

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.