<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> FACTA - zablokowany dostęp do rachunku?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Jak nie zepsuć sobie świąt zablokowanym dostępem do rachunku przez ustawę FATCA?

16.11.2016

Koniec listopada to nie tylko przygotowania do andrzejkowej zabawy, czy rozmyślanie nad zbliżającymi się świętami. Wielu klientów instytucji finansowych działających w Polsce, 1 grudnia może niemiło zaskoczyć blokada rachunku.

 

Kto za tym stoi i jak uniknąć problemu z dostępem do pieniędzy?

Za taki stan rzeczy odpowiada amerykańska ustawa Foreign Account Tax Compliance Act – w skrócie FATCA i ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, mająca w założeniu poprawić wypełnianie międzynarodowych obowiązków podatkowych. Jej celem jest ograniczenie unikania opodatkowania środków podlegających opodatkowaniu zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych.

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany jest z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i zakłady ubezpieczeń.

 

Możemy mieć do czynienia z trzema rodzajami rachunków.

  1. Rachunki, które zostały otworzone do dnia 30 czerwca 2014 r. (tzw. rachunki stare) w stosunku, do których weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe.

  2. Rachunki otwarte od 1 lipca 2014 r. do 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki z okresu przejściowego). Instytucja finansowa w przypadku nieotrzymania oświadczenia FATCA przed 1 grudnia 2016 r. jest zobowiązana do zablokowania rachunku finansowego, co w praktyce będzie oznaczało całkowitą niemożliwość korzystania i dysponowania ze zgromadzonych na rachunku środków. Zwrócić należy uwagę, że niewykonanie przez instytucję finansową obowiązku blokady rachunku finansowego zagrożone jest karą grzywny w wysokości ponad 4.000.000 zł.

  3. Rachunki otwarte po 1 grudnia 2015 r. (tzw. rachunki nowe) w przypadku których oświadczenie na potrzeby FATCA należy odebrać każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku.
 

Pamiętaj, że jedno oświadczenie nie wystarczy.

Ważne jest to, że klient zobowiązany jest do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA w każdej instytucji finansowej, w której posiada rachunek finansowy. Dzieje się tak, ponieważ instytucje te muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone w powszechnie obowiązujących przepisach.

W przypadku klientów NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (NN IP TFI) powyższy obowiązek dotyczy wyłącznie tych inwestorów, którzy nabyli jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych NN IP TFI w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 listopada 2015. r.

Zgodnie z Ustawą FATCA w przypadku niedostarczenia w/w oświadczenia w terminie do dnia 1 grudnia 2016 r., wszystkie środki zgromadzone na rejestrach zostaną zablokowane w ciągu 3 dni roboczych po upływie tego terminu.

Blokada oznaczać będzie brak możliwości składania zleceń odkupienia, zamian i konwersji jednostek uczestnictwa posiadanych przez inwestorów Funduszy NN zarządzanych przez NN IP TFI do czasu złożenia oświadczenia.

Pamiętaj, że osoby, które nie dostarczyły jeszcze wniosków mogą je przesłać w każdej chwili  - do czego gorąco zachęcamy. Wystarczy wydrukować, podpisać i przesłać wybrane i załączone poniżej oświadczenie na adres naszego Towarzystwa.

 

NN Investment Partners TFI S.A.
ul.
Topiel 12
00-342 Warszawa

Formularze:

1. Oświadczenie o statusie FATCA dla osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych wykonujących wolny zawód, osób fizycznych będących wspólnikami spółek cywilnych, na rzecz, których prowadzone są rejestry w produktach oferowanych przez NN Investment Partners TFI S.A. [POBIERZ]

2. Oświadczenie o statusie FATCA dla Klientów Instytucjonalnych, na rzecz, których prowadzone są rejestry w produktach oferowanych przez NN Investment Partners TFI S.A. [POBIERZ]

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, prosimy klientów o kontakt z infolinią dostępną od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 20:00, natomiast w soboty w godzinach 09:00 – 14:00, pod numerem telefonu 801 690 555.

Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

Komunikat KNF

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.