<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Kwota wolna od podatku - co się zmienia w 2019 r.?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Kwota wolna od podatku. Co się zmienia w 2019 r.?

08.04.2019

Kwota wolna od podatku w 2019 roku zmieni się w stosunku do roku 2018.  Wprawdzie progi podatkowe nie uległy zmianie, to jednak kwota podatku w 2019 roku może być niższa ze względu na podniesioną kwotę wolną od podatku, która w 2019 r. wzrośnie do 8 tys. zł rocznie.

 

Kwota wolna od podatku w 2019 roku

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, który nie powoduje konieczności zapłaty podatku dochodowego. W 2018 roku kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł w skali rocznej, rok wcześniej było to 6,6 tys. zł. W Polsce podstawą prawną kwoty dochodu wolnego od podatku jest art. 27 ust. 1A z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200).

Warto pamiętać o tym, że kwota wolna od podatku dotyczy wyłącznie podatników, którzy rozliczają przychody wykazywane w  PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej.

 

Jak prezentują się wyliczenia nowej kwoty dla małych, średnich i dużych zarobków?

W rozliczeniu podatkowym za 2018 rok, czyli składanym w 2019 r., osoby, których roczne zarobki wyniosły nie więcej niż 8 tys. zł nie zapłacą podatku w ogóle.

W momencie, kiedy dochody będą mieścić się w przedziale od 8 tys. zł do 13 tys. zł kwota wolna spada od poziomu 8 tys. zł i jest ona określana jako degresywna.

W sytuacji, kiedy zarobki wynoszą więcej niż 13 tys. zł rocznie, ale nie przekraczają one 85 528 zł można korzystać z kwoty wolnej w wysokości 3091 zł. W rzeczywistości można wówczas pomniejszyć podatek o 556,02 gr. Natomiast jeśli zarobki mieszczą się w przedziale 85 528 a 127 tys. zł kwota wolna znowu spada. A przy zarobkach większych niż 127 tys. zł mamy brak kwoty wolnej od podatku.

 

 

 

Roczny dochód w 2018

Kwota wolna

Podatek

8 tys. zł lub mniej

8 tys. zł

0 zł

8-13 tys. zł

Degresywna* – od 8.0001 zł do 3.091 zł

18% minus kwota obniżająca

13 -85,528 zł

3091 zł

18% minus 556,02 zł

85,528 – 127 tys. zł

Degresywna* – od 3.091 zł do 0 zł.

32% minus kwota obniżająca

127 tys i więcej

0 zł

32%

 

*kwota degresywna to kwota, która maleje wraz ze wzrostem dochodów i obliczana jest przy pomocy specjalnego wzoru dla poszczególnego poziomu dochodów.

 

Czym  jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

Tzw. PIT (od ang. Personal Income Tax) to innymi słowy podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek zobowiązana jest zapłacić każda osoba, która osiąga dochód. Dochód generowany może być na podstawie pobieranego wynagrodzenia, np. w wyniku umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, a także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Jak wygląda rozliczenie PIT?

Rozliczenie PIT odbywa się m.in. poprzez stosowanie tzw. progów podatkowych. W Polsce występują dwa rodzaje progów podatkowych. W zależności od tego ile podatnik zarobił w roku wyznaczany jest odpowiedni próg. Jeśli jest to mniej niż 85 528 zł, podatnik znajduje się w pierwszym progu podatkowym, kwota wyższa decyduje o tym, że podatnik jest w progu drugim.

Warto poznać reguły jakie dotyczą obliczania progów podatkowych. W przypadku, kiedy podstawą obliczenia podatku jest kwota mniejsza lub równa 85 528 wówczas podatek wynosi 18% podstawy minus 556 zł 2 gr. Jeśli mamy do czynienia z zarobkami wyższymi niż 85 528 zł, wówczas podatek wynosi 15 395 zł 04 gr + 32 % nadwyżki z 85 528 zł.

 

Kwota wolna a małżonkowie i osoby samotnie wychowujący

Znaczące obniżenie podstawy opodatkowania jest możliwe jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie. Wynika to z tego, że zarobki jednego z nich mogą być znacząco niższe niż drugiego lub któryś z małżonków nie zarabia w ogóle. Przy rozliczeniu wspólnym łatwiej uzyskać znacznie wyższą kwotę wolną od podatku.

W przypadku, kiedy jeden z małżonków zarabia 100 00 tys. złotych w skali roku, a drugi nie pracuje i nie zarabia kwota rozkłada się na dwie osoby. Jeśli rozliczaliby się osobno kwota wolna nie wchodziłaby w grę. Przy wspólnym rozliczeniu każdy z małżonków może odliczyć 556,02 zł. W sumie uda się zaoszczędzić 1112,04 zł.


Ulgi podatkowe i zmniejszenia wpływające na wyższą kwotę wolną

W 2019 r. nadal można korzystać z ulg podatkowych. Rodzajów ulg jest dość sporo i można korzystać z wielu z nich jednocześnie. Ulgi podatkowe występują  w formie:

 •  opłaconych w roku rozliczeniowym składek ZUS za podatnika lub osobę współpracującą. Obejmuje to także składki zapłacone za granicą w państwach Unii, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej (nieodliczane za granicą),
 •  darowizn na cele kultu religijnego, charytatywno - opiekuńcze kościelnych osób prawnych, charytatywne - organizacji pożytku publicznego,
 •  darowizn krwi i jej składników,
 •  odliczenia do 760 zł rocznie z tytułu korzystania z internetu,
 •  wydatków na cele rehabilitacyjne,
 •  wydatków na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 •  zwrotów otrzymanych świadczeń, które wcześniej podwyższyły podstawę opodatkowania w kwocie uwzględniającej pobrany podatek dochodowy.

 

Z czym większej liczby ulg skorzysta podatnik tym wyższa będzie kwota zmniejszająca podatek. Zmniejszy się także podatek dochodowy, który należy zapłacić za 2018 r.

Jeśli mamy taką możliwość warto także zastosować wysokie koszty uzyskania przychodów. Obniżą one przychód w wyniku czego uda się zastosować korzystniejszą kwotę zmniejszającą podatek. Oznacza to, że czym wyższą kwotę kosztów podatkowych zastosuje podatnik tym wyższa będzie kwota zmniejszająca podatek. Również zmniejszony zostanie podatek dochodowy za 2018 rok.

 

Do kiedy rozliczamy PIT za 2018 r.?

Rozliczenia PIT składamy za rok poprzedni. Warto jak najszybciej złożyć deklarację, by uniknąć kolejek i niepotrzebnego stresu. Jak wygląda terminarz rozliczania PIT w 2018 roku:

 

31 stycznia 2019:

 • PIT-16A
 • PIT-19A
 • PIT-28

28 lutego 2019:

 • PIT-40A

30 kwietnia 2019:

 • PIT-36
 • PIT-36L
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39

 

Czy kwota wolna od podatku wpływa na IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rachunek, w którym gromadzi się prywatne środki na emeryturę. Być może nie wszyscy wiedzą, że wpłaty przelewane na IKZE można odpisać od podstawy opodatkowania podatkiem PIT z aktualnej pracy. W rezultacie zapłacimy mniejszy podatek. Dodatkowo wpłaty na IKZE łączą się z kwotą wolną od podatku. Jedno i drugie korzystnie wpływa(pomniejsza) podatek dochodowy.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.