<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Kwota wolna od podatku - co się zmienia w 2022 r.?
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Kwota wolna od podatku. Co się zmienia w 2022 r.?

08.04.2019

Kwota wolna od podatku w 2022 roku prawdopodobnie wyraźnie wzrośnie w stosunku do 2021 roku z 8 do 30 tys. zł. To efekt założeń programu Polski Ład. Co jeszcze się zmieni w podatkach?

Kwota wolna od podatku w 2021 roku

Tak zwana kwota wolna od podatku to maksymalna kwota rocznego dochodu, od którego nie ma konieczności zapłaty podatku dochodowego. W 2021 roku maksymalna kwota wolna od podatku wynosi 8 tys. zł w skali rocznej. „Maksymalna”, bo jest to tzw. kwota degresywna – spada wraz ze wzrostem dochodów.

Osoby, które w 2021 r. osiągną roczny dochód nie wyższy niż 8 tys. zł, nie zapłacą podatku PIT w ogóle. Jednak dla większości podatników (z rocznymi dochodami między 13 tys. zł a 85 528 zł) kwota wolna jest niższa i wynosi 3091 zł. Natomiast dla tych z odpowiednio wysokimi dochodami (powyżej 127 tys. zł) kwota wolna spada do zera.

 

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Wiele ma się zmienić od przyszłego roku. Według zapisów w opublikowanym 26 lipca projekcie nowelizacji ustawy PIT kwota wolna od podatku w 2022 roku wzrośnie do 30 tys. zł. Ta zmiana to jeden z elementów reformy podatkowej w ramach programu Polski Ład.

Ponadto, nowa kwota wolna od podatku nie będzie degresywna, co oznacza, że bez względu na dochody każda osoba rozliczająca się na zasadach ogólnych będzie miała prawo do nieopodatkowanego dochodu do 30 tys. zł.

 

Co jeszcze zmieni się w podatkach?

To nie koniec zmian. Przypomnijmy, że w 2021 r. osoba fizyczna rozliczając podatek PIT na zasadach ogólnych ma do czynienia z dwiema stawkami (progami) podatkowymi:

 • Pierwszy próg podatkowy – 17% dla rocznych dochodów do 85 528 zł
 • Drugi próg podatkowy – 32% dla rocznych dochodów wyższych od 85 528 zł.

W przypadku, kiedy podstawą obliczenia podatku jest kwota mniejsza lub równa 85 528 zł wówczas podatek wynosi 17% podstawy minus kwota zmniejszająca podatek. Jeśli mamy do czynienia z zarobkami wyższymi niż 85 528 zł, wówczas podatek wynosi 14 539 zł 76 gr  (czyli 17% z 85 528 z ł) + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.

Od 2022 r. planowane jest podniesienie progów podatkowych dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych z dotychczasowych 85 do 120 tys. zł. Stawki pozostaną na obecnym poziomie 17 i 32%.

 

Czym jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

Tak zwany PIT (od ang. Personal Income Tax) to innymi słowy podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek zobowiązana jest rozliczyć każda osoba, która osiąga dochód. Dochód generowany może być na podstawie pobieranego wynagrodzenia, np. w wyniku umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych, a także poprzez prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Kwota wolna a małżonkowie 

Znaczące obniżenie podstawy opodatkowania jest możliwe, jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie. W szczególności, jeśli zarobki jednego z nich są wyraźnie niższe niż drugiego lub któryś z małżonków nie zarabia w ogóle. Podatek wylicza się sumując dochody małżonków i dzieląc uzyskaną kwotę na dwa.

Przykład

Jeden z małżonków zarabia np. 100 000 tys. zł w skali roku. Drugi pracuje na część etatu zarabia znacząco mniej – 10 tys. zł. Jeśli rozliczaliby się osobno wówczas w przypadku pierwszej osoby część dochodu (nadwyżka powyżej 85 tys. zł) byłaby opodatkowana stawką 32%. W przypadku wspólnego rozliczenia obydwoje zapłacą podatek według stawki 17%.

 

Ulgi podatkowe i zmniejszenia wpływające na wyższą kwotę wolną

W 2021 r. nadal można korzystać z ulg i odliczeń podatkowych. Ich rodzajów jest sporo i można korzystać z wielu jednocześnie. Do ulg i odliczeń podatkowych zaliczyć można m.in.:

 • Ulgę na dziecko,
 • Odliczenie składek na ubezpieczenia
 • Ulgę rehabilitacyjną
 • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • Ulgę abolicyjną
 • Odliczenie wydatków na spłatę odsetek od kredytu
 • Ulgę na internet
 • Ulgę dla młodych
 • Ulgę termomodernizacyjną

 

Czy kwota wolna od podatku wpływa na IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rachunek, w którym gromadzi się prywatne środki na emeryturę. Wpłaty przelewane na IKZE można odpisać od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. W rezultacie zapłacimy mniejszy podatek.

Na przykład, jeśli dochód brutto mieści się w tzw. I progu podatkowym, to podatek dochodowy wynosi 17%. Jeśli w danym roku wpłaci się w sumie 1000 zł na IKZE i wypełni odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym, urząd skarbowy zwróci 170 zł. Jeśli ktoś zarabia więcej i wpada w II próg podatkowy, to może liczyć na to, że na konto wróci aż 32% tego co wpłacił na IKZE, czyli w tym wypadku 320 zł.

Tomasz Smal

Tomasz Smal

Specjalista ds. Marketingu

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.