<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> IKE i IKZE - nowe limity wpłat na rok 2023 | Finanse po Godzinach
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Nowe limity IKE i IKZE w 2023 r.

01.01.2023

W 2023 roku limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł, a na IKZE 8 322 zł. Z kolei  samozatrudnieni mogą wpłacić na IKZE maksymalnie 12 483 zł.

 

Styczeń to dla wielu z nas okres wyznaczania noworoczny postanowień – poprawa formy fizycznej, odkrycie nowej pasji czy nauka języka obcego to tylko niektóre z nich. A dla tych, którzy troszczą się o swoją przyszłą emeryturę, nowy rok oznacza nowe limity wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne – IKE oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE oraz nowe kwoty ulg podatkowych. Dzięki wzrostowi tegorocznych limitów na IKE i IKZE możemy skorzystać z jeszcze większej „tarczy antypodatkowej”.
 

Czym jest limit w IKE i IKZE i na jakiej zasadzie się go wylicza?

Roczny limit to maksymalna kwota, którą można wpłacić na IKE i IKZE w danym roku kalendarzowym. Dla Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) nie może ona przekroczyć 3-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

W przypadku Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) roczny limit wpłat nie może przekroczyć 1,2– krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto.

Nowością od 2021 r. jest wyższy limit wpłat na IKZE dla samozatrudnionych a dokładnie – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Do tej grupy należą m.in. twórcy, artyści, osoby wykonujące wolne zawody czy przedsiębiorcy. Dla nich roczny limit wpłat na IKZE wynosi 1,8-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2022 r., w 2023 r. przeciętne prognozowane wynagrodzenie brutto wynosi 6 935 zł.
 

Ile w takim razie odłożymy na IKE i IKZE w 2023 roku?

W bieżącym roku maksymalna kwota wpłaty na IKE wyniesie więc 20 805 zł (6 935 mnożymy przez 3), czyli aż o 3 039 zł więcej niż przed rokiem.

Osoby, które odkładają w ramach IKZE, w 2022 r. będą mogły odłożyć 8 322 zł (6 935 x 1,2 = 8 322 zł), czyli o 1 215,60 zł więcej niż w 2022 r.

Inwestorzy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą wpłacą na IKZE nawet 12 483 zł (6 935 x 1,8 = 12 483 zł), czyli o 1 823,40 zł więcej niż w 2022 r.
 

Rok 2023 a ulgi podatkowe

Inwestowanie w IKE zwalnia z podatku od dochodów (zysków) kapitałowych, potocznie zwanego podatkiem Belki. Jego stawka to 19 proc. od zysku z inwestycji.

Z kolei IKZE, oprócz braku podatku Belki, daje możliwość odliczenia rocznych wpłat od podstawy opodatkowania PIT. 

Podatnicy, którzy inwestują w IKZE i wpłacą pełną kwotę w ramach rocznego limitu a jednocześnie znajdują się w drugim progu podatkowym (32%) w tym roku mogą odliczyć maksymalnie 2 663,04 zł (8 322 zł x 32% = 2 663,04 zł).

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą płacących zryczałtowany podatek dochodowy 19% (to tylko przykład – przedsiębiorcy mogą wybrać różne formy rozliczenia z fiskusem) ulga w PIT może wynieść maksymalnie 2 371,77 zł (12 483 x 19% = 2 371,77 zł)

 

Jak w przeszłości kształtowały się limity wpłat na IKE i IKZE?

Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:
 

Rok 2023

IKE 20 805 zł

IKZE 8 322 zł

IKZE dla przedsiębiorców 12 483 zł

 

Rok 2022

IKE 17 766 zł

IKZE 7 106,40 zł

IKZE dla przedsiębiorców 10 659,60 zł

 

Rok 2021

IKE 15 777 zł

IKZE 6 310,80 zł

IKZE dla przedsiębiorców 9 466,20 zł

 

Rok 2020

IKE 15 681 zł

IKZE 6 272,40 zł

 

Rok 2019

IKE 14 295 zł

IKZE 5 718 zł

 

Rok 2018

IKE 13 329 zł

IKZE 5 331,60 zł

 

Rok 2017

IKE 12 789 zł

IKZE 5 115,60 zł.

 

Rok 2016

IKE 12 165 zł

IKZE  4 866 zł

 

Rok 2015

IKE 11 877 zł

IKZE 4 750,80 zł

 

Rok 2014

IKE 11 238 zł

IKZE 4 495,20 zł

 

Rok 2013

IKE 11 139 zł

W latach 2013 i 2012 roczne wpłaty na IKZE nie mogły przekroczyć 4% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni. Limity był więc różne dla poszczególnych osób.

 

Rok 2012

IKE 10 578 zł

W latach 2013 i 2012 roczne wpłaty na IKZE nie mogły przekroczyć 4% kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni. Limity był więc różne dla poszczególnych osób.

 

Rok 2011

IKE 10 077 zł

 

Rok 2010

IKE 9 579 zł

 

Rok 2009

IKE 9 579 zł

 

Rok 2008

IKE 4 055,12 zł

 

Rok 2007

IKE 3 697 zł

 

Rok 2006

IKE 3 521 zł

 

Rok 2005

IKE 3 635 zł

janek

Jan Morbiato

Investment Communication Manager

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.