<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Perspektywa na przyszłość - fundusze cyklu życia
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Perspektywa na przyszłość

18.04.2016

Chcieć to móc

Nie od dziś wiadomo, ze zakazany owoc smakuje najlepiej. Przekorna natura człowieka często prowadzi do zachowania zgoła odmiennego niż te, które wymuszają na nim różne grupy społeczne. Rodzina, grono przyjaciół, czy nawet szeroko rozumiane społeczeństwo zasypujące radami, które jednocześnie próbują wymusić pewne zachowania to codzienność starająca się ograniczyć naszą samodzielność. Podczas gdy niezależność decyzyjna jest szczególnie pożądaną i widoczną cechą pośród pokolenia Millenialsów (dzisiejsi 20-35 latkowie) tego typu „wsparcie” może zostać wyjątkowo źle odebrane. Powszechne zalecenia dotyczące własnego troszczenia się o swoją emeryturę poprzez oszczędzanie są jednymi z najczęściej słyszanych porad, a przecież decyzje finansowe powinny być tymi, które w szczególności podejmujemy w pełni samodzielnie. Oszczędzanie w takim wypadku powinno być więc związane z chęcią, a nie powinnością.

Własna inicjatywa i gotowość do podjęcia się budowy prywatnej poduszki finansowej opartej na czymś więcej niż tylko gotówce w banku jest niestety dość często i szybko eliminowana przez automatycznie pojawiające się wątpliwości. „Nie wiem jak” oraz „nie wiem w co” to najczęściej słyszane zdania, które w jednej chwili potrafią zburzyć wcześniejsze zainteresowanie inwestycjami. Rozszerzający się z każdym dniem wybór produktów oferowanych przez instytucje, kolejne spółki wchodzące na giełdę czy w końcu zmieniająca się z dnia na dzień oferta bankowa potrafią skutecznie zawrócić w głowie i zniechęcić do dalszego zgłębiania się w tajniki inwestowania. Szczególnie, że w zależności od aktualnego etapu w życiu zmienić potrafią się także priorytety, nierzadko nawet o 180 stopni. Teorie cyklu życia przedstawiane przez ekonomistów skutecznie dowodzą, że pożądany przez inwestora balans pomiędzy ryzykiem, a potencjalną stopą zwrotu z inwestycji zmienia się wraz z upływem czasu. Wartość jaką przyjmuje dla każdego święty spokój, bezpośrednio powiązany z eliminowaniem wszelkiego zbędnego ryzyka, rośnie tym szybciej, im bliżej jesteśmy emerytury. Ideałem wydawałyby się więc skrojone pod indywidualne potrzeby inwestora gotowe produkty zmieniające się w zależności od obecnego etapu życia.

 

Różne perspektywy na przyszłość

Tego typu indywidualną opiekę mogą oczywiście zapewnić osobiści doradcy. Usługa ta będzie jednak miała swoją cenę i przeznaczona jest głównie dla osób o ponadprzeciętnie wysokich środkach. Fundusze cyklu życia pozwalają rozwiązać ten problem - zmiana alokacji jest dokonywana wraz z upływem czasu w sposób automatyczny bez konieczności podejmowania decyzji przez Klienta.. Oferowane przez NN Investment Partners TFI S.A. fundusze cyklu życia NN Perspektywa SFIO („NN Perspektywa”) są produktem przeznaczonym dla inwestorów indywidulanych, niezależnie od wielkości posiadanego kapitału. Fundusze NN Perspektywa działające od marca 2012 roku to prawdziwy wyjątek na polskim rynku produktów oszczędnościowych. Stosownie do  opartej na podstawach teorii cyklu życia polityki inwestycyjnej, sześć  subfunduszy o różnych horyzontach inwestycyjnych, inwestuje środki zgodnie z przewidzianą z góry strategią zakładającą dostosowanie alokacji aktywów, a co za tym idzie i poziomu ryzyka inwestycji do czasu jaki pozostał do osiągnięcia horyzontu inwestycyjnego subfunduszu. Pomimo stale rosnącej popularności tego typu rozwiązań na świecie, o czym świadczy prawie 25% średniego corocznego wzrostu aktywów takich funduszy w USA w latach 2005-2014, rozwiązanie oferowane przez NN Investment Partners TFI S.A. wciąż pozostaje jednym z nielicznych na rodzimym rynku.

Aby lepiej zrozumieć zasady działania funduszy NN Perspektywa spróbujmy wyobrazić sobie swój własny cykl życia. Będąc młodą osobą na początku swojej życiowej drogi można wziąć na siebie o wiele większe ryzyko niż w przypadku tych, którym do przejścia na emeryturę brakuje już jedynie kilka lat. Względnie duża ilość czasu jaką dysponują młodsi oraz początkowo niewielkie kwoty możliwe do zaoszczędzenia powodują, że krótkookresowe zawirowania na rynkach finansowych mogące skutkować realizacją negatywnego scenariusza nie są dla nich aż tak dotkliwe. Długi horyzont czasowy inwestycji stwarza bowiem szereg możliwości do późniejszego odwrócenia się trendu i wypracowania zysków. Takiego komfortu nie mają jednak osoby, które gotówki będą potrzebowały w ciągu najbliższych lat. Dlatego właśnie np. NN Perspektywa 2020, kierowana dla najbardziej wrażliwych na ryzyko osób, skupia swoje inwestycje w bezpieczniejszych funduszach gotówkowych oraz obligacyjnych. Znajdująca się z kolei po przeciwnej stronie NN Perspektywa 2045, lokuje większość środków w fundusze akcyjne, podejmując tym samym wyższe ryzyko, ale jednocześnie stwarzając o wiele większe możliwości zysków. Wszystkie pozostałe fundusze NN Perspektywa również będą inwestowały swoje środki w zgodzie z opisywaną zasadą – im więcej czasu do osiągnięcia horyzontu inwestycyjnego tym ryzykowniejsze inwestycje i zarazem większy potencjał zysków, ale i większa możliwość straty. Najważniejszym z założeń całej strategii funduszy NN Perspektywa jest bowiem zwiększanie bezpieczeństwa zainwestowanych środków wraz ze zbliżaniem się do daty określonej w nazwie funduszu. Oznacza to, że w miarę jak upływające lata przybliżać będą nas do daty osiągnięcia horyzontu inwestycyjnego funduszu, jego środki będą stopniowo przenoszone w coraz mniej ryzykowne inwestycje. Mniejsze ryzyko będzie za sobą oczywiście niosło niższy możliwy do osiągnięcia zysk, ale w zamian za to inwestor uzyska o wiele większą pewność odnośnie swojej najbliższej przyszłości.

Inwestor ma możliwość wyboru funduszu odpowiadającego albo zbliżonego do zakładanego przez siebie horyzontu czasowego inwestycji i korzystać ze wszystkich zalet jakie dają poszczególne aktywa, w które inwestują fundusze NN Perspektywa. Jednocześnie minimalizuje ryzyko związane z tymczasowymi perturbacjami na rynkach finansowych. Pozwala to nie tylko na skuteczniejsze zarządzanie własnymi oszczędnościami, ale również na uzyskanie niezwykle ważnego w procesie inwestowania poczucia bezpieczeństwa.

 

Więcej niż elastyczność

Fundusze NN Perspektywa łączą w sobie więcej zalet niż tylko te wynikające ze zmieniającego się zaangażowania w różnego rodzaju aktywa. Wykorzystując potencjał jaki daje globalny świat finansów inwestują środki uczestników zarówno w polskie jak i zagraniczne fundusze akcyjne i dłużne, co jeszcze bardziej przekłada się na bezpieczeństwo inwestora. Umieszczając swoje oszczędności jedynie na polskim rynku narażalibyśmy się na szereg możliwych problemów, jak na przykład specyficzne ryzyka polityczne lub ogólna kondycja polskiej gospodarki – od której i tak zależy już większość naszych obecnych dochodów. Poszerzenie swojego inwestycyjnego portfela o zagraniczne inwestycje zmniejsza zagrożenia czekające na nasze pieniądze, które charakterystyczne są jedynie dla polskiego rynku.

Największym problemem każdego samodzielnego inwestora jest brak czasu. Praca, rodzina i pozostałe obowiązki skutecznie pochłaniają kolejne godziny, których później brakuje na przeanalizowanie konkretnych okazji inwestycyjnych. Oddając swoje oszczędności pod skrzydła funduszy NN Perspektywa uzyskujemy, oprócz dostępu do globalnych rynków finansowych, także doświadczonych profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem inwestycjami od wielu lat. Zespół ekspertów odciąża nas z konieczności codziennego poświęcania czasu na nadzorowanie swoich środków.

W przeciwieństwie do bankowych lokat wycofanie pieniędzy z funduszy NN Perspektywa jest możliwe w każdym momencie bez straty uprzednio wypracowanych zysków. Dokładamy tym samym kolejną cegiełkę do naszego poczucia bezpieczeństwa. Świadomość, że w przypadku nagłego zapotrzebowania na gotówkę możemy bez konsekwencji odzyskać nasze oszczędności to niewątpliwy atut funduszy. Dodać należy do tego fakt, że dzięki ochronnemu parasolowi możemy dowolnie bez przenosić środki pomiędzy funduszami NN Perspektywa bez płacenia podatku od zysków przy każdej transakcji zamiany naszych jednostek uczestnictwa.

Wszystkie opisane korzyści dopełniają wyjątkowo niskie opłaty. Rozbudowana konstrukcja funduszy NN Perspektywa sprawia, że ponoszony przez klienta koszt za zarządzanie jest niższy niż gdyby samodzielnie spróbować zbudować analogiczny portfel. Opłaty te różnią się w zależności od terminu osiągnięcia przez dany fundusz założonego dla niego horyzontu inwestycyjnego, a więc są bezpośrednio powiązane z poziomem jego bezpieczeństwa. Będąc jednymi z najniższych na rynku sprawiają, że efektywność naszych oszczędności rośnie jeszcze mocniej. Pełna tabela opłat dostępna jest poniżej:
 

Opłaty za zarządzanie dla funduszy NN Perspektywa

Fundusz

Opłata za zarządzanie w skali roku*

NN Perspektywa 2020

1.37%

NN Perspektywa 2025

1.58%

NN Perspektywa 2030

1.78%

NN Perspektywa 2035

2.0%

NN Perspektywa 2040

2.21%

NN Perspektywa 2045

2.22%

*Opłaty za zarządzanie dla jednostki uczestnictwa kategorii A na dzień 18.04.2016r. Wraz z upływem czasu opłaty mogą się zmieniać.
 

Wybierając dla siebie odpowiedni Fundusz NN Perspektywa musimy po pierwsze zadać sobie pytanie o cel jaki chcemy osiągnąć dzięki naszym inwestycjom, ich horyzont czasowy i akceptowalny przez nas poziom ryzyka. Oszczędności emerytalne najlepiej lokować w funduszu czasowo zbliżonym do momentu naszego planowanego przejścia na emeryturę (tabela 2). Jeśli jednak nawet daleko nam od emerytury, a mimo to zależy nam na jak najwyższym poziomie bezpieczeństwa naszych środków i dodatkowo chcemy korzystać z innych zalet funduszy to idealnym wyborem będą fundusze NN Perspektywa 2020 lub NN Perspektywa 2025. Tylko od nas zależy na jakie rozwiązanie się zdecydujemy. Nasz wybór może równie dobrze paść na najbardziej ryzykowne z rozwiązań, jeśli jesteśmy w stanie zaakceptować większą zmienność w nadziei na większy zysk.

 

Jaka Perspektywa na emeryturę?

Wiek uczestnika funduszu

Rekomendowany fundusz

55+

NN Perspektywa 2020

50+

NN Perspektywa 2025

45+

NN Perspektywa 2030

40+

NN Perspektywa 2035

35+

NN Perspektywa 2040

30+

NN Perspektywa 2045

 

Wybór dla każdego

Sięgając po fundusze NN Perspektywa jako sposób na budowę przyszłej poduszki oszczędnościowej każdy uzyskuje niepowtarzalną okazję do zaplanowania swojej finansowej przyszłości w zarówno krótkiej, jak i długiej perspektywie. Zmieniająca się na przestrzeni czasu strategia każdego funduszu ograniczająca stopniowo ryzyko inwestycji pozwala na zapewnienie sobie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do indywidualnych oczekiwań. Taka oferta  sprawia, że fundusze NN Perspektywa pozostają rozsądnym wyborem dla wszystkich, którzy chcą stworzyć jak najlepszą perspektywę dla swojej finansowej przyszłości.

NN Investment Partners

Zespół NN Investment Partners

W sekcji „Finanse po godzinach” otwieramy przed Tobą świat finansów. Nie używamy tutaj trudnego języka, ponieważ staramy się, by nasze treści były zrozumiałe dla każdego – nie tylko dla znawców. Nad treściami czuwa zespół specjalistów – od ekspertów, poprzez autorów i blogerów, aż po redaktorów. Wspólnie staramy się, żeby każdy wpis i każdy artykuł był po brzegi wypełniony użytecznymi informacjami.