<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Cotygodniowy Flash Rynkowy #70 | Finanse po godzinach | NN Investment Partners
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Cotygodniowy Flash Rynkowy #70

Posłuchaj odcinek


 

Inne platformy:

Z tego podcastu dowiesz się o:

  • tym, jak formułują się przewidywania polskich gospodarstw domowych w odniesieniu do kształtowania się poziomu cen w przyszłości i czy mają one przełożenie na strukturę oszczędności,

  • tym, czy firmy zamierzają w najbliższym czasie podnosić ceny swoich produktów i usług,

  • tym, czy mamy do czynienia z odwróceniem się długoletnich trendów deflacyjnych na wielu towarach,

  • tym, że pandemia przyczyniła się do wzmocnienia i utrwalenia tendencji w obszarze tzw. inwestycji społecznie odpowiedzialnych.

28.06.2021